Mēnesis: 2022. gada jūnijs

Vokālā mūzikas – kora klases pedagoģe Ingrīda Pilskalne pie sava kora “Ezerlāse”

Kolberģa Tautas nama koris “Ezerlāse” ar savu diriģenti, Alūksnes Mūzikas skolas pedagoģi Ingrīdu Pilskalni 10 gadu jubilejas koncertā. Foto no kora repertuāra.

2022.gada 21. maijā Kolberģa tautas namā izskanēja jauktā kora “Ezerlāse” 10 gadu jubilejas koncerts “Ezerlāses stāsts”. Kora diriģente ir Alūksnes Mūzikas skolas vokālā mūzika: kora klase pedagoģe Ingrīda Pilskalne. “Ezerlāses” 10 gadu jubilejas sezonā koris darbojas kuplā skaitā, šobrīd korī ir vairāk kā 30 dziedātāju. Vienmēr ar kori kopā ir koncertmeistare, Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles pedagoģe Rita Bogdanova. Sajust skaņu un dziesmas elpu kopā ar klausītājiem un citiem dziedātājiem koris un diriģente turpinās arī 11.jūnijā Cēsīs, kad piedalīsies Dziesmu svētku ieskaņas koncertciklā.

Vairāk par mūsu mīļo pedagoģi Ingrīdu Pilskalni un brīnišķīgo kori “Ezerlāse” lasiet “Alūksnes un Malienas ziņu” 2022.gada 20.maija numurā un https://aluksniesiem.lv/aluksniesiem_plus/saglabat-pavasara-sajutu-dziesma/ publicētajā Daces Plaudes rakstā.


Vasarsvētku koncerts

Alūksnes Svētā Bonifācija Romas Katoļu draudzes dievnams

https://www.facebook.com/ingars.stepkans/videos/704363294177795

Esam gandarīti par iespēju muzicēt Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu dievnamā 2022.gada 5.jūnijā – Vasarsvētku dievkalpojuma muzikālajā apsveikumā. Paldies audzēkņiem Klaudijai Kļavai-Būmanei un Rihardam Bumbišam, viņu vecākiem un draugiem, pedagogam Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai. Paldies arī tikšanās iniciatorei pedagogam Marijai Vīksnai.


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi – Dziesmu svētku ieskaņu koncertos Valmierā

Foto no orķestra arhīva. Raksta teksts – Dace Plaude, https://aluksniesiem.lv/sabiedriba/dziesmu-un-deju-ieskanu-koncerti-ari-putejiem/

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ieskaņas koncerti šovasar notiek arī pūtēju orķestriem. 5. jūnijā koncertā “Spēlējam un svinam pāri laikiem Latvijā” Valmieras estrādē svētkus ieskandēja Ziemeļvidzemes un Rīgas pūtēju orķestri, un tajā piedalījās arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris (mākslinieciskais vadītājs Sandors Līviņš). Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi ļoti motivēti darbojas kā orķestra pamata sastāva balsts.

“Koncertā Valmierā piedalījās vairāk kā 20 orķestri no Ziemeļvidzemes, kā arī no Rīgas, piemēram, jauniešu pūtēju orķestris “Auseklītis”, un izpildīja skaņdarbus no nākamā gada Dziesmu un Deju svētku programmas. Protams svētkos koncerts būs garāks, repertuārs tiks papildināts vēl ar citiem skaņdarbiem,” stāsta Alūksnes Mūzikas skolas pedagogs, ģimnāzijas orķestra diriģents S. Līviņš, kurš svētku ieskaņu koncertos ir virsdiriģents apvienotiem pūtēju orķestriem.

Orķestris saņēmis arī Pateicību no LNKC direktores Signes Pujātes par radošu ieguldījumu un dalību pūtēju orķestru Dziesmu svētku ieskaņas koncertā.

Vaicāts, kur šovasar vēl dzirdēsim ģimnāzijas pūtēju orķestri, diriģents atklāj, ka tas būs Trešajos Vispasaules Malēniešu svētkos Jaunlaicenē un arī Alūksnes pilsētas svētkos pie kādreizējā Tirgus paviljona, kas jau kļuvis par tradīciju.

Mērdzenes taurētāju fanfaras – priekšplānā Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles pedagogs Zigmārs Krūmiņš un skolas absolvents Pāvels Čornijs. Foto no orķestra arhīva
Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles ilggadīgs pedagogs Sandors Līviņš – orķestru ieskaņas koncertu virsdiriģents. Foto no orķestra arhīva

Klavierspēles klašu gada noslēguma koncerti

2022.gada 27.maijā pedagoga Lilijas Kovaļas klavieru klases audzēkņi savā klases koncertā, iepriecinot vecākus un draugus. Foto no L.Kovaļas personīgā arhīva
Pedagogs Lāsma Cunska aicināja savu klavierspēles klasi un audzēkņus ar viņu vecākiem un draugiem uz klases koncertu divreiz – 2022.gada 29. aprīlī. Foto no Lāsmas Cunskas personīgā arhīva
2022.gada 27.maijā pedagoga Lāsmas Cunskas klavierspēles klase otrreiz koncertā muzicēja Alūksnes muzejā Jaunajā pilī. Foto no Lāsmas Cunskas personīgā arhīva
Audzēkņi ar lielu mīlestību sveic savu skolotāju Lāsmu Cunsku
un saka uz tikšanos jaunā mācību gadā! Foto no L.Cunskas personīgā arhīva

Sitaminstrumentu spēles klases draudzības koncerts Gulbenes Mūzikas skolā

Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles pedagogs Mārcis Kalniņš. Foto – Ilona Matīsa

2022.gada 20.maijā Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu klase apciemoja kaimiņus, Gulbenes Mūzikas skolu, uzturot jaukas kaimiņu attiecības un dibinot jaunas draudzības. Gulbenes Mūzikas skolā notika sitaminstrumentu spēles klases koncerts, un savas konkursu, koncertu un eksāmenu programmas klausītājiem dāvināja arī Alūksnes Mūzikas skolas 3.sitaminstrumentu spēles klases audzēkne Nika Rastorgujeva, 4.sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Haralds Dauškans, 6.sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi Emīls Sināts un Pauls Stradiņš un 7.*sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Ernests Ervīns Dovgāns. Lepojamies un sakām paldies mūsu sitaminstrumentu spēles pedagogam Mārcim Kalniņam un pedagogam Initai Lembai, sitaminstrumentu spēles klases koncertmeistarei! Varam simtprocentīgi apstiprināt kaimiņu patiesi sirsnīgos vārdus, ka šie skolotāji ir liels ieguvums visai mūzikas dzīvei Vidzemē!

Nika Rastorgujeva un koncertmeistare Inita Lemba
Haralds Dauškans un koncertmeistare Inita Lemba. Foto – Ilona Matīsa
Ernests Ervīns Dovgāns, foto – Ilona Matīsa
Pauls Stradiņš
Emīls Sināts un koncertmeistare Inita Lemba. Foto – Ilona Matīsa
Pedagogs Mārcis Kalniņš ar daļu savas sitaminstrumentu klases audzēkņiem Gulbenes Mūzikas skolā. Foto- Ilona Matīsa
Pateicamies visiem skanīgā koncerta dalībniekiem! Foto- Ilona Matīsa

Muzicējam Baznīcu Nakts 2022 pasākumā

Pēc brīnišķīgām atsauksmēm no Trikātas kultūras centra, kas stāstījumā par Baznīcu Nakts 2022 pasākumu pieminēja Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņus un pedagogus, https://www.facebook.com/112892351168778/videos/321792040126329, ar prieku un gandarījumu dalāmies fotogrāfijās no Trikātas Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas un Zeltiņu evaņģēliski luteriskās baznīcas. 2022.gada 28.maijā bijām uzaicināti sniegt koncertus “Baznīcu nakts 2022” ietvaros.

2021.gada rudenī, dodoties metodiskā braucienā, Alūksnes Mūzikas skolas kolektīvs iepazinās ar Trikātas kultūras dzīves veidotājiem, kas jau septembra beigās izteica uzaicinājumu koncertam 28.maijā. Pateicoties pedagoģes Sarmītes Kubuliņas iniciatīvai, kam atsaucās pedagogi Inese Petrikalne, Uldis Mūrnieks, Ingrīda Pilskalne, Alfs Kitlis, viņu audzēkņi un koncertmeistare Ilva Liepiņa, tika veidota koncertprogramma ar ideju izcelt zemes melodiju gaitas augšup, kā vērīgi klausītāji atzīmēja, varbūt pie sava pirmavota. Pateicamies audzēkņiem Klaudijai Kļavai- Būmanei, Elzai Pušpurei, Katrīnai Annai Leisai, Rihardam Bumbišam, Elizabetei Baldiņai, Tīnai Sloģei, Sņežannai Veselovai, Armando Zujevam, Kārlim Strodānam, Konstantīnam Sokuram, Rūdolfam Pakalnam – visvairāk par mirdzumu Jūsu acīs un izteikto prieku muzicēt, spēlēt un dziedāt, tātad, par sajusto piepildījumu, iejūtoties mūziķu lomā. Klausītāji ar patiesu sajūsmu pauda atzinību priekšnesumu un uzstāšanās kvalitātei, pateicoties audzēkņu pedagogiem. Izsakām sirsnīgu paldies audzēkņu vecākiem par sadarbību, par atbalstu, par ieinteresētību koncerta sagatavošanā un izbaudīšanā, kā arī Alūksnes Mūzikas skolas absolventei Klaudijai Kļavai -Būmanei – solistei, ansambļa dalībniecei un vienlaikus arī šoferei.

Trikātas Sv.Jāņa ev.lut. baznīca. Foto Sarmīte Kubuliņa
Flautu duets Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe. Paldies meitenēm par atsaucīgo koncertu vadīšanu!
Vijolnieku ansamblis – Klaudija Kļava-Būmane, Rihards Bumbišs, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure, pedagogs Inese Petrikalne, kcm Ilva Liepiņa. Foto – Sarmīte Kubuliņa
Rūdolfs Pakalns – eifonijs, pedagogs Uldis Mūrnieks.
Audzēkņi pēc koncerta Zeltiņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Koncerta dalībnieki Trikātas Sv.Jāņa ev.lut. baznīcā, kopā ar audzēkņiem arī viņu pedagogi. Foto no S.Kubuliņas personīgā arhīva.

Pašvaldības pagodinājumu vidū – audzēkņi no Alūksnes Mūzikas skolas

2022.gada 24.maijā Alūksnes novada pašvaldība un Izglītības pārvalde godināja šī mācību gada izcilākos izglītojamos par augstākajiem sasniegumiem, viņu pedagogus un vecākus. Kopā ar viņiem šajā dienā bija Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, priekšsēdētāja vietnieki Līga Langrate un Jānis Sadovņikovs, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

Balvu saņēma profesionālās ievirzes izglītības programmas Alūksnes Mūzikas skolas audzēknis un absolvents Rihards Bumbišs – par iegūto 1.vietu Vidzemes zonas stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā Madonā. Tāpat Rihards skolas beigšanas eksāmenus kārtoja tikai ar teicamām un izcilām sekmēm. Ļoti lepojamies ar viņu! Balvas saņēma tāpat arī 19 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi un 4 viņu treneri.

Balvas pagodināšanas otrajā daļā saņēma arī vispārizglītojošo skolu audzēkņi – Valsts izglītības satura centra mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji novada kārtās – 17 skolēni, kas ieguvuši 1. vietu, un viņu pedagogi.

Koncertapsveikumus visiem apbalvotajiem izglītojamajiem un pedagogiem sniedza Rihards Bumbišs duetā ar Alūksnes Mūzikas skolas 72.izlaiduma absolventi Klaudiju Kļavu – Būmani. Apsveikuma skaņdarbi tika sagatavoti ar lielu rūpību – jaunieši atskaņoja ukraiņu komponista Miroslava Skorika “Melodiju”, Jirži Hubaī “Idilli”, Arnolda Ņevoloviča “Nebēdņus”, lai reprezentētu šī mācību gada neatkārtojamos notikumus – pateicību, ka kara sāpes nav skārušas Latviju un Alūksni, ka pavasaris ar siltumu un mīlestību ietver mūs visus, neskatoties ne uz ko, un tāpat to, ka visi teicamnieki un arī šie izcilie jaunieši reizēm var atļauties būt nebēdnīgi! Kopā ar Rihardu un Klaudiju bija pedagoģe Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa un tāpat savu sveicienu godinātajiem veltīja 5.trompetes spēles klases audzēknis Konstantīns Sokura (pedagogs Uldis Mūrnieks). Vispārizglītojošo skolu olimpiāžu uzvarētāju rindās ar lepnumu vērojām “savējos”- Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņus un absolventus – paraugus tam, cik ļoti mūzika veicina cilvēka kognitīvās spējas un visas personības šķautnes un talantus: Tīna Sloģe, Evelīna Tuvi, Diāna Zotova, Artūrs Gailišs, Ance Strakša u.c.

Kopā ar Alūksnes Novada pašvaldības diplomu audzēkņi, atbilstoši iegūtajai vietai, saņēma arī naudas balvu. Naudas balvu saņēma arī pedagogs, kurš sagatavojis audzēkni. Alūksnes Mūzikas skolas šī gada konkursu laureātu un viņu sasniegumu skaits neaprobežojas ar vienu audzēkni, taču gan jaunāko klašu skolēnu sasniegumus, gan dažādu, pat starptautisku konkursu uzvaru atzinības saņemšanu neparedz Alūksnes Novada pašvaldības noteikumu patreizējā redakcija par pagodinājumiem un pateicībām.

Rihards Bumbišs, koncertmeistare Ilze Kangsepa. Fonā uz Rihardu no gleznas skatās bijušais Alūksnes Mūzikas skolas direktors Rihards Ādamsons
Alūksnes Novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pasniedz pagodinājumu Rihardam Bumbišam.
Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, vijoles spēles pedagogs Inese Petrikalne, Rihards Bumbišs, koncertmeistare, pedagogs Ilze Kangsepa, Domes izpilddirektors Ingus Berkulis
Vijoļu duets Klaudija Kļava – Būmane un Rihards Bumbišs
Alūksnes Mūzikas skolas 72.izlaiduma absolvente Klaudija Kļava – Būmane. Visi foto – Diāna Lozko

Sitaminstrumentu spēles solistu konkurss Amber Percussion Ulbrokā

2022.gada 24.maijā Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases pārstāvji un pedagogs Mārcis Kalniņš, piedalījās V Sitaminstrumentālistu konkursā Amber Percussion, kas šopavasar noritēja vairākās jomās – jau rakstījām par mūsu audzēkņu sasniegumiem un pieredzi šī konkursa ansambļu kārtā 8.aprīlī, tāpat noritēja atsevišķa konkursa diena mazajai bungai, un lūk, noslēdzošā joma – sitaminstrumentālisti – solisti. Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja, īpašu, konkursa nolikumam atbilstošu repertuāru apguva un atskaņoja un atzinību par uzstāšanos konkursā ieguva Aigars Bērziņš, sitaminstrumentu spēles 3.klases audzēknis un Emīls Sināts, sitaminstrumentu spēles 6.klases audzēknis (pedagogs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Lemba). Konkursa ietvaros notika arī izcilu sitaminstrumentālistu koncerts un meistarklase, kurā mazākus un lielākus mūziķu noslēpumus atklāja un savu pieredzi pastāstīja citreiz tikai attāli uz skatuves redzamie mūziķi.

Sitaminstrumentu spēles klases koncertmeistare Inita Lemba, Aigars Bērziņš, pedagogs Mārcis Kalniņš, Emīls Sināts. Foto no personīgā arhīva.
Iegūta neatņemama pieredze un iekvēlināta jauna interese un motivācija!
Pie Mūzikas skolas Babītē

Alūksnes Mūzikas skolas 74.izlaidums, pēc pārtraukuma atkal Alūksnes Kultūras centrā

Kā jau ziņoja “Alūksnes un Malienas Ziņas” un ziņu portāls https://aluksniesiem.lv/sabiedriba/muzikas-skola-74-izlaidums/, 2022.gada 21.maijā bijām aculiecinieki un kopīgi svinējām 25 jauno mūzikas censoņu, instrumentālistu un mūzikas mīļotāju izlaidumu, skolai jau 74.izlaidumu kopš dibināšanas.

Foto – Aivija Gritāne

Starp absolventiem – 9 pianisti, kuru skolotājas bija Rita Bogdanova, Lāsma Cunska, Aiva Grosa, Ilze Kangsepa, Lilija Kovaļa, Aira Pilde un Ilva Liepiņa. Absolventu vidū – divi vijolnieki, kuru pedagoģe Inese Petrikalne, trīs akordeonisti (pedagogs Alfs Kitlis), trīs saksofonisti (pedagogs Sandors Līviņš), flautiste (pedagoģe Sarmīte Kubuliņa), trompetists (pedagogs Uldis Mūrnieks), un 6 sitaminstrumentālisti (pedagogs Mārcis Kalniņš). Visu Alūksnes Mūzikas skolas mācību laiku – 8 vai 6 (akordeona, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles klasē) gadus absolventu mūzikas teorijas pedagoģes – audzēkņu mīlētās Agrita Kalniņa un Marija Vīksna. Klavierspēli kā vispārīgi apgūstamo priekšmetu visiem solo instrumentu audzēkņiem pasniegušas pedagoģes Valda Dāvida, Ināra Kravale un pārējās klavierspēles skolotājas.

Ar Emīla Dārziņa “Melanholisko valsi” Alūksnes Kultūras centrā skolas direktore Gunta Boša ieveda starojošus un mūzikas zināšanām bagātus Alūksnes Mūzikas skolas 25 audzēkņus. Mūsu acu priekšā izauguši, pārvarējuši daudz grūtību un sasnieguši daudz vērā ņemamu panākumu.

Kā stāsta mūzikas skolas direktora vietniece Ilva Liepiņa, vairāki no viņiem guvuši ievērojamas atzinības dažāda mēroga konkursos. Vijoles klases (skolotāja Inese Pertikalne) audzēknis Rihards Bumbišs, kurš jau pirmajās klasēs sevi labi parādījis papildus vijolei kā vokālists, šogad ieguvis 1. vietu Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkursā Madonā. Vairākas reizes spēlējis Vidzemes reģiona mūzikas skolu talantīgāko audzēkņu un konkursu laureātu koncertā “Vidzemes talanti Latvijai” koncertzālē “Cēsis” kopā ar Vidzemes kamerorķestri diriģenta un mākslinieciskā vadītāja Andra Veismaņa vadībā. Vairāku reģionālo konkursu laureāts ir klavierspēles klases audzēknis Andris Rozenbergs, kura skolotāja ir Ilze Kangsepa. Savukārt Lāsmas Cunskas audzēkne Emīlija Ēvele ieguvusi 3. vietu konkursā – koncertciklā “Talants Latvijai”.

Pieci no absolventiem – pūšaminstrumentu spēles klases (skolotāji Sandors Līviņš, Zigmārs Krūmiņš, Uldis Mūrnieks un Sarmīte Kubuliņa) audzēkņi spēlējuši Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī un palīdzējuši kaldināt orķestra panākumus. Absolventu vidū – arī akordeona spēles klases audzēkņi.

Sitaminstrumentu spēles klases (skolotājs Mārcis Kalniņš) absolventi Emīls Sināts, Valters Spirks, Pauls Stradiņš, Mārcis Cerbulis sitaminstrumentu spēles konkursā “Amber Percussion” Ulbrokā šogad ieguva 2. vietu. Priecīgā ziņa ir tā, ka vairāki audzēkņi – Emīlija Ēvele, Rihards Bumbišs, Pauls Stradiņš iecerējuši mūziku mācīties tālāk pēc viena padziļinātas apguves kursa.

Izlaidumā absolventi sniedza koncertu, ko paši arī vadīja. Izskanēja īpašs veltījuma skaņdarbs Ukrainai.

Alūksnes novada pašvaldības vārdā absolventus sveica Alūksnes novada domes deputāts Verners Kalējs.

Muzicē Rihards Bumbišs, pedagogs Inese Petrikalne, kcm Ilze Kangsepa Foto – Aivija Gritāne
Pauls Stradiņš, pedagogs Mārcis Kalniņš, kcm Inita Lemba. Foto Aivija Gritāne
Emīlija Ēvele, pedagogs Lāsma Cunska. Foto- Aivija Gritāne
Teicamniece un divreiz absolvente Evelīna Tuvi, pedagogs Sandors Līviņš, absolvents Kalvis Kristofers Gorbāns, Foto – Ivars Vīksna
Aktīvs koncertu dalībnieks, pianists Ralfs Vīksna, pedagogs Rita Bogdanova. Foto – Ivars Vīksna

Muzeju nakts promenādes koncerts Alūksnes muzejā Jaunajā pilī

2022.gada 14.maijā Muzeju nakts ietvaros Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un viņu pedagogi muzicēja koncertā, atklājot Latvijas Piļu un muižu asociācijas un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) apceļošanas akciju “Apceļosim Latvijas pilis un muižas 2022”, kurā viena starp 60 Latvijas pilīm ir Alūksnes Jaunā pils.

Koncerta dalībnieki “pieņemšanā” pie baroneses, Alūksnes Muzeja direktores Diānas Pelakas. Foto – Inita Lemba
Muzeja saimniece Diāna Pelaka, sagaidot apmeklētājus. Foto – Diāna Lozko
Alūksnes Muzeja piano istaba ar restaurēto J.Bluthner flīģeli. Mūzikas skolas audzēkņi instrumentu atzīst par brīnišķīgu! Foto – Diāna Lozko