Kategorija: Bez tēmas

Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu, vecāku un pedagogu godināšana Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītajā koncertā “Mana dažādā – vienīgā Latvija”.

Ceturtdien, 2. maijā, Alūksnes Kultūras centrā notika Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts “Mana dažādā – vienīgā Latvija”. Tajā piedalījās Alūksnes novada skolu jaunieši un tika apbalvoti paši labākie, kuri uzrādījuši lieliskus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, viņu skolotāji un vecāki.

Par iegūto II vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle  Valsts konkursa 2023./2024. mācību gadā Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma Alūksnes Mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņi Tīna BEĻENKOVA, skolotāja Sarmīte KUBULIŅA un koncertmeistare Rita BOGDANOVA, Alekss SKUJA, skolotājs Sandors Saulvedis LĪVIŅŠ un koncertmeistare Aiva GROSA, Leonards DREIMANIS un Dārta GALAHOVA, skolotājs Mārcis KALNIŅŠ un koncertmeistare Inita LEMBA.

Par iegūto III vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle  Valsts konkursa 2023./2024. mācību gadā Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma audzēkņi Kārlis MOLOKS, skolotājs Zigmārs KRŪMIŅŠ un koncertmeistare Aiva GROSA, Nika RASTORGUJEVA un Gustavs RIBUŠS, skolotājs Mārcis KALNIŅŠ un koncertmeistare Inita LEMBA.

Par iegūto III vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēleKokles spēle  Valsts konkursa 2023./2024. mācību gadā Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma audzēknes Madara ZELLĀNE, skolotāja Inga KALNIŅA un Luīze RENCE, skolotāja Dana BERKULE.

Valsts konkurss noteiktā izglītības programmā notiek reizi četros gados, un ir pats nozīmīgākais konkurss profesionālās ievirzes izglītības iestādēm visā Latvijā. Uzrādīt rezultatīvu sniegumu šajā konkursā nozīmē atspoguļot izglītības iestādes darbu valstiskā līmenī, kas šajā mācību gadā bijis augstvērtīgs.

Ļoti priecājamies un lepojamies!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, vecāki, pedagogi godināšanas pasākumā (foto no portāla “Alūksniešiem. lv” arhīva)

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, vecāki, pedagogi godināšanas pasākumā (foto no portāla “Alūksniešiem.lv” arhīva)

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi, vecāki, pedagogi godināšanas pasākumā (foto no skolas arhīva)


Alūksnes Mūzikas skolas “Pavasara koncerts”


Mācību ekskursijas Alūksnes Mūzikas skolā


Alūksnes Mūzikas skolas jaunu audzēkņu uzņemšana 2024./2025. gadam

Iesnieguma formu iespējams lejupielādāt ŠEIT: https://docs.google.com/document/d/1cQSQvn8EpTS7tufLuWNwN-UYSEYWhVs4/edit


Radošs mirklis

Pirmdien, 15, aprīlī, Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klasē viesojās pedagoga Mārča Kalniņa audzēknis un skolas absolvents Ernests Ervīns Dovgāns. Pašlaik Ernests mācās Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas visdusskolas II kursā, kur turpina apgūt Sitaminstrumentu spēli.

Radoši darbojoties, kopā ar skolotāju un audzēkņiem, veidojās vērtīga pieredzes apmaiņa. Priecājamies par mūsu skolas absolventiem, kuri apciemo savus skolotājus, un ir lielisks piemērs, kā turpināt savu muzikālo izaugsmi.

Foto: Ernests Ervīns Dovgāns kopā ar Sitaminstrumentu spēles klases audzēkni (foto no M. Kalniņa pers. arhīva)

Foto: Ernests Ervīns Dovgāns kopā ar Sitaminstrumentu spēles klases audzēkni (foto no M. Kalniņa pers. arhīva)


Par saīsinātajām mācību stundām pirms svētku nedēļā

28.marts ir pirms svētku diena. Pamatojoties uz profesionālās izglītības 28. panta 4. daļu, Alūksnes Mūzikas skola nosaka saīsināto mācību stundu ilgumu:


Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēkņu dalība XI Jauno izpildītāju konkursā Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolā

Trešdien, 20. martā Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolā notika XI Jauno izpildītāju konkurss, kurā piedalījās arī Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēkņi.

Žūrija atzinīgi novērtēja jauno pianistu sniegumu.

Apsveicam ar panākumiem:

Alise Poļaka – I vieta

Aleksandra Salaka – I vieta

Sofija Salaka – II vieta

Milana Vasakova – III vieta

Ance Poļaka – Atzinība

Priecājamies par audzēkņu Otto Herberta Bumbura un Jāņa Ķīša dalību konkursā.

Pēc konkursa bija iespēja apmeklēt žūrijas komisijas priekšsēdētājas Ilzes Mazkalnes vadītās meistarklases, kurās piedalījās arī Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēknis Jānis Ķīsis, kopā ar savu skolotāju Initu Lembu.

Pateicamies Klavierspēles skolotājām Lāsmai Cunskai, Aivai Grosai un Initai Lembai par ieguldīto darbu, gatavojot audzēkņus konkursam.

Liels paldies audzēkņiem un pedagogiem par centību un neatlaidību, vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu!

Foto: Konkursa godalgoto vietu ieguvēji – Klavierspēles klases audzēkņi

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēkņi – konkursanti, kopā ar skolotājiem

Foto: Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolas direktore Ilze Dāve

Foto: Mirklis no meistarklases – žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ilze Mazkalne un Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēknis


Alūksnes Mūzikas skolas vijoles spēles klases audzēkņu dalība Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkursā – 2024

Sestdien, 9. martā J. Norviļa Madonas Mūzikas skolā norisinājās Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss. Šī konkursa dalībnieku vidū bija arī divas Alūksnes Mūzikas skolas vijoles spēles klases audzēknes.

Konkursa žūrija atzinīgi novērtēja audzēkņu sniegumu. Apsveicam ar panākumiem:

Roberta Bumbiša – III vieta

Laura Vīksna – Atzinība

Liels paldies audzēknēm, skolotājai Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai par ieguldīto darbu, vecākiem un vecvecākiem par atbalstu un līdzi jušanu. Pateicamies šoferim no Alūksnes novada pašvaldības.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas vijoles spēles klases audzēknes

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas vijoles spēles klases audzēknes, skolotāja un koncertmeistare


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu koncerts sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Gaidot pavasari, un centīgi gatavojoties VII Starptautiskajam pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursam “Naujene WIND 2024”, pirmdien, 19. februārī, Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi muzicēja sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.

Klausītāji varēja izbaudīt flautas, saksofona, trompetes, eifonija, mežraga un trombona skanējumu. Jaunajiem māksliniekiem bija iespēja uzstāties publikai pirms došanās uz konkursu.

Paldies sociālās aprūpes centra “Alūksne” darbiniekiem par laipno uzņemšanu, audzēkņiem par lieliskajiem priekšnesumiem, pedagogiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu un klausītājiem par kopā būšanu!

Lai pavasara gaidīšanas laiks ir gaišs un priekpilns!

Foto: Muzicē trompetes spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē flautas spēles klases audzēkne un koncertmeistare

Foto: Muzicē trombona spēles klases audzēkne un koncertmeistare

Foto: Muzicē trompetes spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē eifonija spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē flautas spēles klases audzēkne un koncertmeistare

Foto: Muzicē trompetes spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē eifonija spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē saksofona spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē mežraga spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē trompetes spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi un pedagogi


Vēlot gaišus un sirdssiltus Ziemassvētkus