Kategorijas: Bez tēmas

Aicinām uz Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas kamerorķestra un solistu koncertu!

Piektdien, 26. aprīlī plkst. 18:00 Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē notiks Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas kamerorķestra (diriģents Mārtiņš Bergs) un solistu  koncerts “Muzicējam kopā ar orķestri”. Koncertā skanēs baroka, klasicisma un romantisma laika mūzika, kā arī krievu un latviešu komponistu skaņdarbi. Aicinām visus interesentus! Ieeja brīva.


Taustiņinstrumentu nodaļas ansambļu koncerts!

Ceturtdien, 18. aprīlī, plkst. 17:30 Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē notiks koncerts, kurā muzicēs Klavierspēles un Akordeona spēles klases ansambļi. Muzicējot kolektīvā, audzēkņiem tiek pilnveidotas prasmes instrumenta spēlē, izkoptas spējas sadarboties un attīstīta kopīgā ansambļa izjūta. Programmā skanēs latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbi. Laipni aicināti visi interesenti!


Sveicam Vijolnieku ansambli!

Piektdien, 29. martā Alūksnes Mūzikas skolas Vijolnieku ansamblis devās uz Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu, lai piedalītos jauno vijolnieku un čellistu konkursā XX Gadsimta klasika. Audzēkņi ieguva 3. vietu! Apsveicam vijolnieku ansambļa dalībniekus – Elzu Pušpuri, Rihardu Bumbišu, Anniju Strupkāju, Katrīnu Annu Leisu, Katrīnu Berkuli, Klaudiju Kļavu – Būmani – ar gūtajiem panākumiem un pieredzi! Pateicamies skolotājai Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu!


Sveicam Sitaminstrumentu spēles klases ansambļus!

23. martā Rīgas Skolēnu pilī notika Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa “No baroka līdz rokam” fināls. Abi Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases ansambļi ieguva I pakāpi. Esam patiesi priecīgi un gandarīti par audzēkņu lielisko sniegumu. Pateicamies pedagogiem Mārcim Kalniņam un Initai Čerbikovai par ieguldīto darbu un laiku. Paldies vecākiem par atbalstu. Lai tikpat radošs un veiksmīgs darbs arī turpmāk!


Sveicam Taustiņinstrumentu spēles klases audzēkņus ar veiksmīgu dalību konkursā!

Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles un akordeona spēles klases audzēkņi 6. martā devās uz Gaujienas mūzikas un mākslas skolu, lai piedalītos VIII Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkursā. Sveicam audzēkņus – Santu Bērziņu, Emīliju Ēveli, Anci Ābolkalni, Anci Poļaku, Aivi Ilvesu, Ēriku Dubovsku, Anastasiju Semjonovu, Daniilu Poļakovu, Armando Zujevu, Elīnu Egli, Kristiānu Elstiņu, Andri Rozenbergu, Kalvi Serdantu – ar gūtajiem panākumiem, pateicamies pedagogiem – Lāsmai Cunskai, Ritai Bogdanovai, Initai Čerbikovai, Aivai Grosai, Ilzei Kangsepai, Alfam Kitlim – par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu!


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi muzicē Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē!

3. martā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem, koncertmeistarēm un vecākiem devās uz Rīgu, lai muzicētu konkursā – koncertciklā Talants Latvijai. Katrai mūzikas skolai bija jāsniedz sava koncerta programma, kuru izvērtēja konkursa žūrija. Spilgtākie priekšnesumi tika izvirzīti uz finālu, kurš notiks 12. maijā. Alūksnes Mūzikas skolas jauno mūziķu izpildījumā varēja dzirdēt latviešu, Rietumeiropas, amerikāņu un Tālo Austrumu zemju komponistu skaņdarbus. Pateicamies audzēkņiem – Rihardam Bumbišam, Ernestam Ervīnam Dovgānam, Emīlijai Ēvelei, Klaudijai Kļavai – Būmanei, Sandim Krūmiņam, Annijai Plīsei, Tīnai Sloģei, Raivim Dāvim Steberim, Paulam Stradiņam, Deividam Struckim – par augstvērtīgo sniegumu, pedagogiem Lāsmai Cunskai, Aivai Grosai, Mārcim Kalniņam, Zigmāram Krūmiņam, Sarmītei Kubuliņai, Sandoram Līviņam, Inesei Petrikalnei, koncertmeistarēm Initai Čerbikovai, Aivai Grosai, Ilzei Kangsepai, Ilvai Liepiņai par ieguldīto darbu un veltīto laiku kvalitatīva priekšnesuma veidošanā un vecākiem par sniegto atbalstu un labu, mīļu, uzmundrinošu vārdu!

Vēlam veiksmi mūsu finālistiem:

Ernests Ervīns Dovgāns (sitaminstrumenti)

Emīlija Ēvele (klavieres)

Klaudija Kļava – Būmane (vijole)

Annija Plīse (klarnete)

Tīna Sloģe (flauta)

Pauls Stradiņš (sitaminstrumenti)

Deivids Struckis (eifonijs)


1. vieta konkursā “Rīgas Stīgas 2019”

1. martā Rīgā, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, notika II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss Rīgas Stīgas 2019. Konkursā piedalījās Alūksnes Mūzikas skolas Vijoles spēles klases ansamblis, kuru sagatavoja skolotāja Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa. Sveicam ansambli ar iegūto I vietu! Pateicamies audzēkņiem, skolotājai, koncertmeistarei par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu.


Sveicam pūšaminstrumentu spēles audzēkņus ar panākumiem starptautiskā konkursā!

Alūksnes Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi 1. martā devās uz Daugavpili, lai piedalītos III Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā Naujene WIND 2019. Esam priecīgi un lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem. Pateicamies skolotājiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu!


Sveicam Pūšaminstrumentu spēles audzēkņus ar panākumiem Valsts konkursa finālā!

 

 

 

 

Alūksnes Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi laikā no 11. līdz 14. februārim piedalījās Valsts konkursa Fināla kārtā Rīgā, Augusta Dombrovska Mūzikas skolā. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par audzēkņu lielisko sniegumu un augstajiem rezultātiem:

Deivids Struckis (eifonijs) – I vieta
Tīna Sloģe (flauta) – II vieta
Annija Plīse (klarnete) – III vieta
Pateicamies skolēniem, pedagogiem, koncertmeistarēm par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu.


Sveicam Sitaminstrumentu spēles audzēkņus ar panākumiem Valsts konkursa finālā!

 

 

 

 

Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles audzēkņi laikā no 11. līdz 14. februārim piedalījās Valsts konkursa Fināla kārtā Rīgā, Augusta Dombrovska Mūzikas skolā. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par audzēkņu lielisko sniegumu un augstajiem rezultātiem:

Ernests Ervīns Dovgāns – II vieta
Haralds Dauškans – III vieta
Pauls Stradiņš – III vieta
Pateicamies skolēniem, pedagogam un koncertmeistarei par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu.