Kategorija: Bez tēmas

Aicinām darbā direktora vietnieku

Aicinām darbā direktora vietnieku
pilnas slodzes amata vieta uz nenoteiktu laiku

 Galveno pienākumu apraksts: 

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu iestādes mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un savas kompetences ietvaros nodrošināt to ievērošanu, izpildi;
 • sastādīt izglītības iestādes mācību un audzināšanas plānus;
 • veikt pedagoģisko darbinieku slodžu sadali un tarifikāciju atbilstoši izstrādātajam skolas mācību plānam;
 • nodrošināt savlaicīgas un precīzas informācijas ievadīšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā, pārraudzīt e-klases sistēmas uzturēšanu, lietošanu un informācijas izvietošanu tajā;
 • plānot un organizēt konkursu, koncertu un citu kultūras pasākumu norisi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • darba pieredze izglītības jomā (pieredze izglītības vadības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, precizitāte un atbildība.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • atbildīgu, dinamisku darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 1. CV un motivācijas vēstule;
 2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski pa e-pastu: muzikas_skola@aluksne.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi nogādājot Alūksnes Mūzikas skolā Jāņkalna ielā – 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. līdz 2023. gada 25. septembrim. Tālr. informācijai +37126137177.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alūksnes Mūzikas skola informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Aicinām darbā kora diriģentu

Aicinām darbā kora diriģentu nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • pozitīva attieksme pret skolas kultūru, tradīcijām, lojalitāte;
 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • atbildīgu, dinamisku darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski pa e-pastu: muzikas_skola@aluksne.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi nogādājot Alūksnes Mūzikas skolā Jāņkalna ielā – 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. līdz 2023. gada 25. septembrim. Tālr. informācijai +37126137177.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alūksnes Mūzikas skola informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.


Cēsīs norisināsies koncerts “Vidzemes Talanti – ģimenei”

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola sadarbībā ar skolas atbalsta biedrību aicina apmeklēt
Vidzemes reģiona mūzikas skolu talantīgāko audzēkņu un konkursu laureātu koncertu
“Vidzemes Talanti.” Koncerts norisināsies 2023. gada 27. augustā plkst. 16.00 Koncertzāles
“Cēsis” Lielajā zālē.
Izcilībā un talanta izkopšanā ir jāiegulda liels un smags darbs, un tas nav izdarāms bez ģimenes
atbalsta. Ģimene ir jaunā mākslinieka drošais plecs un stiprā klints, kura vienmēr ir līdzās,
motivē un atbalsta, tādēļ šogad koncerta vadmotīvs ir ģimene, lai akcentētu tās vērtību un nozīmi
ceļā uz mērķu un sapņu piepildījumu.
Koncertā piedalīsies Vidzemes mūzikas skolu audzēkņi – konkursu laureāti – no Alūksnes,
Cēsīm, Dzērbenes, Limbažiem, Madonas, Rūjienas, Valkas, Valmieras un Vidzemes
kamerorķestris. Koncertu diriģēs Artūrs Švarcbahs.
Koncerta programmā būs dzirdama dažādu instrumentu – alta, čella, fagota, flautas, klavieru,
kokles, marimbas, vijoles spēle, kā arī solo dziedāšana un ērģeļu spēle.
Daudzas aranžijas solo instrumentiem ar orķestri radījis Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas pedagogs un komponists Andris Riekstiņš.
Koncerts norisināsies ar Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Cēsu novada
pašvaldības, AS “Cēsu alus” un Ģimenes stādu audzētavas “Silavirši” atbalstu.
Ieeja bez maksas.
Alūksnes Novada Pagodinājums Izglītībā

2023. gada 30. maijā Alūksnes novada pašvaldība un Izglītības pārvalde godināja 2022./2023. mācību gada izcilākos izglītojamos par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas mēroga konkursos un sacensībās. Par iegūto II vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II un III kārtās Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma Alūksnes Mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēknis un absolvents Rihards Bumbišs, kā arī viņa skolotāja Inese PETRIKALNE un koncertmeistare Ilze KANGSEPA. Par iegūto III vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārtā naudas balvas saņēma arī  Roberta Bumbiša un Emīlija Gusta. Ļoti lepojamies ar viņiem!

Foto no D. Plaudes arhīva.


						

Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2023”

Saulainā, ar ceriņziedu smaržu piepildītā, 23. maija dienā, Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis” norisinājās XXVI Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2023”, pulcinot 45 jaunos izpildītājmāksliniekus no Latvijas un Igaunijas mūzikas skolām. Alūksnes Mūzikas skolu šajā reizē pārstāvēja Mārča Kalniņa 7. sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Pauls STRADIŅŠ. Konkursa īpatnība bija tāda, ka šoreiz konkurenci sastādīja visu mūzikas instrumentu (klavieru, vijoles, flautas, klarnetes utt…) spēles dalībnieki, kuru sniegumu vērtēja žūrija no visām 3 Baltijas valstīm – Artūrs CINGUJEVS (Latvija), Rūta Varniene (Lietuva), Kristina Katavičiūte (Lietuva) un Berts Langerevs (Igaunija).

Pauls Stradiņš kļuva par konkursa Diplomandu un ieguva jaunu pieredzi konkurētprasmēm dažādu instrumentu grupā.

Paldies Paulam STRADIŅAM par ieguldīto darbu, kuru palīdzēja paveikt arī skolotājs Mārcis KALNIŅŠ un koncertmeistare Inita LEMBA.


JAUNĀS KOKLĒTĀJAS DEBITĒ IECAVĀ

Mūsu skolas skolotājas Ingas KALNIŅAS jaunās koklētājas Paula SUPE un Alise VOLCĪTE šī gada 28. aprīlī devās uz Iecavas Mūzikas un mākslas skolu, lai piedalītos VIII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkursā “Iecava 2023”. Konkurss norisinājās četrās klašu grupās, kurā dalību ņēma 42 koklētājas no 17 dažādām Latvijas skolām. Savā pirmajā uzstāšanās reizē mūsu debitantes – Paula Supe un Alise Volcīte jaunākajā grupā saņēma PATEICĪBU par piedalīšanos, vienlaikus gūstot lielisku pieredzi un stimulu turpināt pilnveidot savas muzikālās un tehniskās prasmes nākošajām uzstāšanās reizēm. Prieks un lepnums, ka meitenes turpina pilnveidot un saglabāt dzīvas senās kokles spēles tradīcijas. Paldies skolotājai Ingai KALNIŅAI par audzēkņu sekmīgu sagatavošanu un vecākiem par sniegto atbalstu!

Paula Supe [foto no pers. arhīva]
Foto no I.Kalniņas personīgā arhīva.

Jūra, vējš un Rojas ritmi


Jau trešo reizi Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles audzēkņi Rojas jūras piekrastē ķēra vēju un gūtos pavasara ceļojuma iespaidus apliecināja VII Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā Rojas ritmi 2023. Šajā reizē pedagogs Mārcis Kalniņš bija sagatavojis veselus 2 ansambļus un līdzās vērtīgai pieredzei saņēma ļoti augstu novērtējumu – kvartetu – kvintetu  kategorijā 1. klases sitaminstrumentu ansamblim I vieta un  liela sastāva ansambļu grupā iegūta II vieta! Īpašs prieks, ka alūksniešus atceras un novērtē ne tikai žūrija, bet arī klausītāji un konkursa organizatori, pasniedzot Rojas Mūzikas un mākslas skolas un pašvaldības simpātiju balvu 1. klases sitaminstrumentu ansamblim.

Šoreiz konkursā, kas notika 21. aprīlī,  piedalījās pavisam 27 ansambļi, kas tika iedalīti duetu – trio, kvartetu – kvintetu un lielā sastāva jaukto ansambļu kategorijās. Dalībnieki atskaņoja vieglās, estrādes, populārās un džeza mūzikas skaņdarbus, nesot līdzi daudz dzīvesprieka, aizraujošas dinamikas un mūsdienu vibrācijām piepildītas enerģijas.

Lai jaunajiem mūziķiem izdodas neatslābt un “turēt ritmu rokās” arī nākošajos konkursos, tiecoties pēc jauniem panākumiem!

Sveicam konkursa dalībniekus:

1. klases sitaminstrumentu ansamblis – Leonards DREIMANIS, Dārta GALAHOVA, Sandis PLATAIS, Sofija SALAKA (3. klavierspēles klase) Kristiāns VĪTOLS ( 3. sitaminstrumentu spēles klase)

Lielā sastāva ansamblis: Aigars BĒRZIŅŠ, 4. sitaminstrumentu spēles klase; Nika RASTORGUJEVA, 4. sitaminstrumentu spēles klase; Emīls SINĀTS, 7.* sitaminstrumentu spēles klase; Konstantīns SOKURA, 6. trompetes spēles klase; Gustavs RIBUŠS, 6. sitaminstrumentu spēles klase; Pauls STRADIŅŠ, 7.* sitaminstrumentu spēles klase;

Elīna Līga ŠVEKERE, 1. sitaminstrumentu spēles klase

Pedagogi Mārcis KALNIŅŠ, Inita LEMBA