Alūksnes Svētā Bonifācija Romas Katoļu draudzes dievnams

https://www.facebook.com/ingars.stepkans/videos/704363294177795

Esam gandarīti par iespēju muzicēt Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu dievnamā 2022.gada 5.jūnijā – Vasarsvētku dievkalpojuma muzikālajā apsveikumā. Paldies audzēkņiem Klaudijai Kļavai-Būmanei un Rihardam Bumbišam, viņu vecākiem un draugiem, pedagogam Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai. Paldies arī tikšanās iniciatorei pedagogam Marijai Vīksnai.