2022.gada 27.maijā pedagoga Lilijas Kovaļas klavieru klases audzēkņi savā klases koncertā, iepriecinot vecākus un draugus. Foto no L.Kovaļas personīgā arhīva
Pedagogs Lāsma Cunska aicināja savu klavierspēles klasi un audzēkņus ar viņu vecākiem un draugiem uz klases koncertu divreiz – 2022.gada 29. aprīlī. Foto no Lāsmas Cunskas personīgā arhīva
2022.gada 27.maijā pedagoga Lāsmas Cunskas klavierspēles klase otrreiz koncertā muzicēja Alūksnes muzejā Jaunajā pilī. Foto no Lāsmas Cunskas personīgā arhīva
Audzēkņi ar lielu mīlestību sveic savu skolotāju Lāsmu Cunsku
un saka uz tikšanos jaunā mācību gadā! Foto no L.Cunskas personīgā arhīva