Skolas adrese:
Jāņkalna iela – 38
Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301
Tālrunis: 64381440 ; 26137177
e-pasts: muzikas_skola@aluksne.lv

Direktore:

Gunta Boša

gunta.bosa@aluksne.lv

Direktores vietniece mācību darbā:

Ilva Liepiņa

ilva.liepina@edu.aluksne.lv

Lietvede:

Ingūna Apse

inguna.apse@aluksne.lv