Piekļūstamības paziņojums

Alūksnes Mūzikas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Alūksnes Mūzikas skola – https://muzika.aluksne.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Alūksnes Mūzikas skola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss: Pārvietojoties ar taustiņu TAB, tastatūras fokuss nav redzams.
  • Attēlu tekstuālā alternatīva: Daudziem attēliem nav alternatīvā teksta.
  • Virsraksti: Vairākām ziņām nav virsraksta.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.05.2023.
Izvērtēšanu veica Santa Kļava-Būmane.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: lejuplādēt.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.
– No 29.05.2023. saturs mājaslapā tiks ievietots gan attēlu veidā (nodrošinot arī alternatīvo saturu), gan arī teksta veidā.
– Līdz nākošajai izvērtēšanai, iespēju robežās, tiks novērstas citas nepilnības, kas saistītas ar piekļūstamību.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: muzikas_skola@aluksne.lv
Zvaniet: 26137177

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 14 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Direktore Gunta Boša,
gunta.bosa@aluksne.lv

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Alūksnes novada pašvaldība.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.05.2023.
Šis paziņojums tika labots 17.01.2024.

Šo paziņojumu apstiprināja Dana Berkule, Direktore.