“Klavieres kopš 18. gs. sākuma izplatīts un iemīļots taustiņinstruments ar stīgām, kurš no sava priekšteča klavesīna atšķiras ar daudz maigāku, mīkstāku un vienlaikus spēcīgāku skanējumu, bagātākām dinamikas un tehnikas iespējām..”

                                                                                                                                                                                                       Muzikoloģijas profesors Jānis Torgāns

  • Alūksnes Mūzikas skolā Klavierspēles klase ir skaitliski pati lielākā.
  • Pirmie klavierspēles pedagogi – skolas dibinātājs un direktors Alberts Mucenieks (1945.-1951.), Natālija Jansone (1945.-1949.), Austra Bārzdiņa (1951.-1953.), Arvīds Rozenbergs (1952.-1957.) un Zinta Freiberga (1959.-1963.).
  • Savu darba mūžu Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles apguvē jaunajiem mūziķiem veltījuši Aija Luika (1957.-2009.), Ināra Ādamsone (1960.-1993.), Vera Sedleniece (1963.-2009.) un Jānis Ģirnis (1968.-2009.)
  • Šobrīd Klavierspēles klasē strādā – Rita Bogdanova, Lāsma Cunska, Valda Dāvida, Aiva Grosa, Ilze Kangsepa, Lilija Kovaļa, Ināra Kravale, Inita Lemba, Aira Pilde, Egita Salmane. Sešas no 10 skolotājām ir Alūksnes Mūzikas skolas absolventes.
  • Vairāki Klavierspēles klases absolventi Latvijā un ārpus tās robežām kļuvuši par pazīstamiem mūziķiem: Jānis Baltiņš – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kora diriģēšanas katedras docents, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas kora diriģēšanas izglītības programmas vadītājs, koru mākslinieciskais vadītājs un diriģents (Atzele, Atvars u.c.), Ilze Mazkalne – pianiste, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītāja. Daudzi kļuvuši par atpazīstamiem džeza un populārās mūzikas izpildītājiem – Ilga Bērziņa, Dainis Dobelnieks, Eino Kolists, Romāns Vendiņš u.c.
  • Liela daļa absolventu turpina mācības vidējās un augstākajās Latvijas mūzikas izglītības iestādēs, muzicē ansambļos, profesionālos kolektīvos, tiek uzaicināti piedalīties dažādos kultūras projektos, strādā kā mācībspēki Latvijas mūzikas izglītības iestādēs, kuru vidū jau iepriekš minētie Jānis Baltiņš un Ilze Mazkalne, Elīna Selga, vairāku mācību grāmatu autore Ilga Millere (Josta) u.c. Kā Latvijas televīzijas Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja un producente sevi pieteikusi Ieva Rozentāle (Kravale).
  • Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles audzēkņi ar labiem panākumiem piedalās Valsts un dažādu Latvijas mūzikas izglītības iestāžu rīkotos konkursos, starptautiskos jauno pianistu konkursos, koncertos, festivālos un radošajos projektos.