Flauta – viens no populārākajiem koka pūšaminstrumentiem, kuru izmanto solo, kamermūzikā, pūtēju un simfonisko orķestru sastāvā.

                                                                                                                                                                                            Klarnete – koka pūšaminstruments. Izveidojusies no ganu stabules. Mūsdienās viens no vadošajiem simfoniskā orķestra instrumentiem.

                                                                                                                                                                                        Saksofons – viens no jaunākajiem koka pūšaminstrumentiem. To spēlē solo, kamermūzikā, pūtēju un simfoniskajā orķestrī. Liela loma džeza mūzikā.

                                                                                                                                                                                      Trompete – metāla pūšaminstruments. Vēsturiski spēlēts ne tikai svinībās un galma pasākumos, bet arī medībās kā signāla instruments. Mūsdienās tiek spēlēts solo un orķestrī.

                                                                                                                          Eifonijs – metāla pūšaminstruments. No grieķu valodas “euphonia” nozīmē – patīkams, skanošs. Tiek atskaņots kā solo un orķestra instruments.

                                                                                                                                                                                      Trombons – arī bazūne, metāla pūšaminstruments. Kopējais garums – apm. 3 metri. Tiek atskaņots gan solo, gan arī orķestrī.

  • Pūšaminstrumentu spēles klase ir viena no pirmajām, kas izveidota skolā kopš 1946.gada marta, kad par pirmo pedagogu sāka strādāt Jānis Roziņš (no 1946. – 1949.). Vēlāk viņam pievienojās Georgs Dobelnieks (1947. – 1967.), Elmārs Vēveris (1949. – 1967.) un Gunārs Bošs (1953. – 1955.). Viņi bija arī pirmie skolotāji, kuri piedalījās Alūksnes vidusskolas (tagad E. Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas) pūtēju orķestra dibināšanā 1953.gadā, kad par tā māksliniecisko vadītāju un diriģentu kļuva Rihards Ādamsons (līdz pat 1986. gadam).
  • Laika periodā no sešdesmito gadu sākuma līdz deviņdesmito gadu sākumam pūšaminstrumentu spēli mūzikas skolā mācījuši Jānis Vītols, Uldis Ieviņš, Ivars Dāvids, Māris Vīksna, Indulis Pēcis, Jānis Skuja, Guntis Lazdekalns, Andis Maksims, Juris Sjomkins, Guntis Rubenis, Arnis Java, Helmuts Banka. Gandrīz 40 gadus jauno mūziķu izglītošanai veltījis skolotājs Juris Melderis, kurš skolā nostrādāja līdz pat 2000. gada sākumam.
  • Pašlaik pūšaminstrumentu spēles klasē par stabilu pedagoģisko kodolu kļuvuši skolotāji Sandors Saulvedis Līviņš (kopš 1979.), Uldis Mūrnie ks (kopš 1989.), Sarmīte Kubuliņa (kopš 1994.), Zigmārs Krūmiņš (kopš 1997.) un Santa Kļava – Būmane (kopš 1992.- 1996., 2008.). Minēto pedagogu vadībā audzēkņi apgūst flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga, eifonija, trombona un tubas spēli. Ar jaunajiem izpildītājmāksliniekiem kopā muzicē koncertmeistares Rita Bogdanova, Aiva Grosa un Egita Salmane.
  • Pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi aktīvi iesaistās šo instrumentu spēles audzēkņiem organizētajos festivālos, valsts un starptautiskajos konkursos, meistarklasēs u.c.., gūstot atzinīgi vērtējamus rezultātus. Par tradīciju jau kļuvusi pūšaminstrumentu spēles audzēkņu dalība ikgadējā Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā, par kura bāzes vietu kļuvusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.
  • Nozīmīgus panākumus pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi guvuši kā E. Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra, kuru kopš 1986. gada vada Alūksnes Mūzikas skolas absolvents Sandors Līviņš, dalībnieki.
  • Pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi, muzicējot E. Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī, gūst lielisku kolektīvās muzicēšanas pieredzi un ik gadus izcīnījuši godalgotas vietas gan Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, gan Latvijas skolu jaunatnes pūtēju orķestru salidojumos, gan Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos. Jaunie mūziķi paguvuši sniegt koncertus Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Francijā, Zviedrijā u.c.. Ar 2003. gadu pūtēju orķestris iestudē defilē programmas, kuras guvušas nedalītu žūrijas un skatītāju vērtējumu orķestru defilē programmu parādēs Rīgā 4.maijā, kad notiek Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas svinības un finālskate orķestru programmām.
  • Vairāki pūšaminstrumentu spēles klases absolventi Latvijā un ārpus tās robežām kļuvuši par pazīstamiem mūziķiem – Zintis Žvarts, brāļi Lauris, Andris un Jānis Amantovi, Kārlis Tortūzis, Normunds Katajs – Paeglis, Arnis Grāps, Gints Kalniņš, Edgars Kalniņš, Reinis Puriņš un citi.