Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmas  ieguvei Alūksnes Mūzikas skolā