Kārtība, kādā Alūksnes Mūzikas skolā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība