Pēc brīnišķīgām atsauksmēm no Trikātas kultūras centra, kas stāstījumā par Baznīcu Nakts 2022 pasākumu pieminēja Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņus un pedagogus, https://www.facebook.com/112892351168778/videos/321792040126329, ar prieku un gandarījumu dalāmies fotogrāfijās no Trikātas Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas un Zeltiņu evaņģēliski luteriskās baznīcas. 2022.gada 28.maijā bijām uzaicināti sniegt koncertus “Baznīcu nakts 2022” ietvaros.

2021.gada rudenī, dodoties metodiskā braucienā, Alūksnes Mūzikas skolas kolektīvs iepazinās ar Trikātas kultūras dzīves veidotājiem, kas jau septembra beigās izteica uzaicinājumu koncertam 28.maijā. Pateicoties pedagoģes Sarmītes Kubuliņas iniciatīvai, kam atsaucās pedagogi Inese Petrikalne, Uldis Mūrnieks, Ingrīda Pilskalne, Alfs Kitlis, viņu audzēkņi un koncertmeistare Ilva Liepiņa, tika veidota koncertprogramma ar ideju izcelt zemes melodiju gaitas augšup, kā vērīgi klausītāji atzīmēja, varbūt pie sava pirmavota. Pateicamies audzēkņiem Klaudijai Kļavai- Būmanei, Elzai Pušpurei, Katrīnai Annai Leisai, Rihardam Bumbišam, Elizabetei Baldiņai, Tīnai Sloģei, Sņežannai Veselovai, Armando Zujevam, Kārlim Strodānam, Konstantīnam Sokuram, Rūdolfam Pakalnam – visvairāk par mirdzumu Jūsu acīs un izteikto prieku muzicēt, spēlēt un dziedāt, tātad, par sajusto piepildījumu, iejūtoties mūziķu lomā. Klausītāji ar patiesu sajūsmu pauda atzinību priekšnesumu un uzstāšanās kvalitātei, pateicoties audzēkņu pedagogiem. Izsakām sirsnīgu paldies audzēkņu vecākiem par sadarbību, par atbalstu, par ieinteresētību koncerta sagatavošanā un izbaudīšanā, kā arī Alūksnes Mūzikas skolas absolventei Klaudijai Kļavai -Būmanei – solistei, ansambļa dalībniecei un vienlaikus arī šoferei.

Trikātas Sv.Jāņa ev.lut. baznīca. Foto Sarmīte Kubuliņa
Flautu duets Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe. Paldies meitenēm par atsaucīgo koncertu vadīšanu!
Vijolnieku ansamblis – Klaudija Kļava-Būmane, Rihards Bumbišs, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure, pedagogs Inese Petrikalne, kcm Ilva Liepiņa. Foto – Sarmīte Kubuliņa
Rūdolfs Pakalns – eifonijs, pedagogs Uldis Mūrnieks.
Audzēkņi pēc koncerta Zeltiņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Koncerta dalībnieki Trikātas Sv.Jāņa ev.lut. baznīcā, kopā ar audzēkņiem arī viņu pedagogi. Foto no S.Kubuliņas personīgā arhīva.