“..Es akordeonu salīdzinu ar veselu orķestri, jo tajā ir tik daudz krāsu, tik daudz dinamisko un arī artikulācijas iespēju. Tas ir viens no akordeona plusiem, ka to var spēlēt gan mežā, gan mājās, gan pilī – kur vien gribas..”

                                                                                                                                                                                                                                       Akordeoniste Ksenija Sidorova

  • Akordeona klase atvērta 1954. gadā. Par tās pirmo pedagogu kļuva Jāzeps Stošs (1954.-1961.).
  • Akordeona spēles radošais pacēlums saistās ar trīs pedagogiem – Elmāru Banku (1961.-2005.), Ligitu Dimiņu (Kehri) (1963.-1995.) un Valdi Vīksnu (1964.-2001.).
  • Laikā no 1981.-1990. gadam akordeona un bajāna spēli mācīja arī Vera Krivļena.
  • Kopš 2006./2007. mācību gada par akordeona spēles skolotāju strādā Alfs Kitlis.
  • Absolventu vidū jāizceļ Ginta Pētersone (Garā) – E. Dārziņa mūzikas vidusskolas ritmikas un sagatavošanas klases skolotāja, Babītes jauktā kora Atskaņa diriģente.
  • Akordeona spēles audzēkņi sevi radoši apliecinājuši konkursos, skatēs un koncertos.
  • Skolas pastāvēšanas 70 gados (1945 -2015) akordeona spēles klasi absolvējuši 215 audzēkņi.