Alūksnes Mūzikas skolas absolventu 76. izlaidums

Svētdien, 26. maijā, Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē izskanēja Alūksnes Mūzikas skolas absolventu 76. izlaidums.

Mīļie absolventi! Novēlam būt pārliecinātiem par sevi un nezaudēt spēju sapņot, jo tad vienmēr būs kam piepildīties. Lai jūsu talants turpina skanēt arī pēc mūzikas skolas beigšanas! No sirds apsveicam un lepojamies!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas absolventi un pedagogi (foto no skolas arhīva)


Jaunu audzēkņu uzņemšana Alūksnes Mūzikas skolā 2024./2025. mācību gadam

Saite uz Alūksnes Mūzikas skolas mājas lapas Iesnieguma veidlapu : https://docs.google.com/document/d/1cQSQvn8EpTS7tufLuWNwN-UYSEYWhVs4/edit


Mācību ekskursijā Alūksnes Mūzikas skolā – Alūksnes PII “Pienenīte” “Pūcīšu” grupas bērni

Trešdien, 22. maijā, Alūksnes Mūzikas skolā mācību ekskursijā ciemojās Alūksnes PII “Pienenīte” “Pūcīšu” grupa. Ekskursijas laikā bērni apmeklēja mācību klases, kurās viņi iepazina dažādus mūzikas instrumentus. Noslēgumā bija iespēja piedalīties interaktīvās muzikālās aktivitātēs.

Paldies PII “Pienenīte” “Pūcīšu” grupas skolotājām un bērniem par sadarbību! Ļoti priecājamies par katru, kurš vēlas iepazīt mūzikas pasauli.

Piedzīvojumiem bagātu un saulainu vasaru!

Foto: Alūksnes PII “Pienenīte” “Pūcīšu” grupa apmeklē Alūksnes Mūzikas skolas mācību telpas (foto no skolas un PII “Pienenīte” arhīva)


Alūksnes Mūzikas skolas 76. izlaidums


Alūksnes Mūzikas skolas “Pavasara koncerts”

Pavasaris ir visbrīnumainākais gadalaiks. Pilns ar dzīvību, plaukšanu, pārmaiņām un prieku par pirmajām zaļajām koku lapām, krāšņo ziedēšanu un rosību dabā mums visapkārt.

Piektdien, 17. maijā Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē izskanēja Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu “Pavasara koncerts”.

Paldies audzēkņiem, skolotājiem, koncertmeistariem par darbu un lielisko sniegumu, vecākiem par atbalstu un klausītājiem, kuri apmeklē mūsu skolas pasākumus.

Mūs gaida vasara! Izjutīsim dabas spēku un saglabāsim to sevī, lai pietiek visam gadam. Uz tikšanos nākamajos koncertos!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi muzicē “Pavasara koncertā” (foto no skolas arhīva)


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu Ģimenes dienai veltīts koncerts Mārkalnes Tautas namā

10. maijā Mārkalnes Tautas namā izskanēja Ģimeņu dienai veltīts koncerts. Klausītājus priecēja Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi – trompešu duets, klavierspēles audzēkņu priekšnesumi, koklētāju ansamblis, klavieru un kokles duets un vijolnieku ansambļi.

Paldies Mārkalnes Tautas nama vadītājai Egijai Silārei par uzticēšanos, sirsnīgo uzņemšanu un sarūpētajiem pārsteigumiem.

Pateicamies audzēkņiem par sniegumu, skolotājiem un koncertmeistarei par ieguldīto darbu, klausītājiem par klātbūtni un visiem, kuri palīdzēja koncerta tapšanā

Lai izdodas uzkrāt enerģiju un pozitīvas emocijas!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi muzicē Mārkalnes Tautas namā (foto no skolas arhīva)


Pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas ceremonija

4. maijā Alūksnes Kultūras centrā svinīgā ceremonijā tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums sportā”, “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” un “Gada balva “Zelta bite””.

Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijas atklāšanā izcili muzicēja Alūksnes Mūzikas skolas audzēknis Andris Rozenbergs, atskaņojot uz koncertflīģeļa komponista F. Lista skaņdarbu “Noktirne”.

Apsveicam ar apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā” Alūksnes  pūtēju orķestri, diriģentu Sandoru Saulvedi Līviņu, defilē vadītāju Ilzi Līviņu – nominācijā “Par nozīmīgu devumu Alūksnes novada kultūras dzīvē un augstiem sasniegumiem pūtēju orķestru nozarē kolektīva 70. jubilejas gadā”! Orķestra sastāvā muzicē Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, skolotāji un absolventi. Novērtējam, ka šajā dienā viņi paspēja piedalīties Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkursā un jau vakarā priecēt ar konkursa programmu alūksniešus, pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas ceremonijas ieguvējus un visus klātesošos.

  1. foto: Muzicē Alūksnes Mūzikas skolas audzēknis (foto no skolas arhīva)
  2. un 3. foto: Muzicē Alūksnes pūtēju orķestris (foto no Alūksnes novada Facebook mājas lapas)

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris izglītības iestāžu pūtēju orķestru šova programmā iegūst augstākās pakāpes diplomu

4. maijā pie Brīvības pieminekļa, par godu Latvijas republikas Neatkarības dienai, izskanēja Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkurss. Šova programmā piedalījās Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris, kura sastāvā ir arī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi. Sveicam pūtēju orķestra diriģentu Sandoru Saulvedi Līviņu, defilē vadītāju Ilzi Līviņu un orķestra dalībniekus ar iegūto Augstākās pakāpes diplomu!

Prieks, ka mūsu skolas audzēkņi muzicē pūtēju orķestra sastāvā. Tas sniedz neatsveramu pieredzi kolektīvajā muzicēšanā, visiem kopā radot lielisku skanējumu.

Foto: Diploms Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestrim – Augstākā pakāpe (no MJIC “Pagalms” arhīva)

Foto: Alūksnes pūtēju orķestris pie Brīvības pieminekļa 4. maijā (no MJIC “Pagalms” arhīva)


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu, vecāku un pedagogu godināšana Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītajā koncertā “Mana dažādā – vienīgā Latvija”.

Ceturtdien, 2. maijā, Alūksnes Kultūras centrā notika Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts “Mana dažādā – vienīgā Latvija”. Tajā piedalījās Alūksnes novada skolu jaunieši un tika apbalvoti paši labākie, kuri uzrādījuši lieliskus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, viņu skolotāji un vecāki.

Par iegūto II vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle  Valsts konkursa 2023./2024. mācību gadā Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma Alūksnes Mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņi Tīna BEĻENKOVA, skolotāja Sarmīte KUBULIŅA un koncertmeistare Rita BOGDANOVA, Alekss SKUJA, skolotājs Sandors Saulvedis LĪVIŅŠ un koncertmeistare Aiva GROSA, Leonards DREIMANIS un Dārta GALAHOVA, skolotājs Mārcis KALNIŅŠ un koncertmeistare Inita LEMBA.

Par iegūto III vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle  Valsts konkursa 2023./2024. mācību gadā Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma audzēkņi Kārlis MOLOKS, skolotājs Zigmārs KRŪMIŅŠ un koncertmeistare Aiva GROSA, Nika RASTORGUJEVA un Gustavs RIBUŠS, skolotājs Mārcis KALNIŅŠ un koncertmeistare Inita LEMBA.

Par iegūto III vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēleKokles spēle  Valsts konkursa 2023./2024. mācību gadā Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma audzēknes Madara ZELLĀNE, skolotāja Inga KALNIŅA un Luīze RENCE, skolotāja Dana BERKULE.

Valsts konkurss noteiktā izglītības programmā notiek reizi četros gados, un ir pats nozīmīgākais konkurss profesionālās ievirzes izglītības iestādēm visā Latvijā. Uzrādīt rezultatīvu sniegumu šajā konkursā nozīmē atspoguļot izglītības iestādes darbu valstiskā līmenī, kas šajā mācību gadā bijis augstvērtīgs.

Ļoti priecājamies un lepojamies!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, vecāki, pedagogi godināšanas pasākumā (foto no portāla “Alūksniešiem. lv” arhīva)

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, vecāki, pedagogi godināšanas pasākumā (foto no portāla “Alūksniešiem.lv” arhīva)

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi, vecāki, pedagogi godināšanas pasākumā (foto no skolas arhīva)


Alūksnes Mūzikas skolas “Pavasara koncerts”