Vijoles spēles Valsts konkursa II kārta

2023. gada 24. janvārī Alfr. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārta. Vijoles specialitātē četrās klašu grupās piedalījās 58 audzēkņi no 23 Vidzemes reģiona Mūzikas skolām. Konkurss notiek reizi četros gados un Alūksnes Mūzikas skolu šajā reizē pārstāvēja 3 audzēkņi, no kuriem sīvā konkurencē visi ieguva godalgotas vietas!

SVEICAM mūsu jaunos mūziķus-

  • ROBERTU BUMBIŠU  ar iegūto III vietu
  • EMĪLIJU GUSTU ar iegūto III vietu
  • RIHARDU BUMBIŠU ar iegūto II vietu un izvirzīšanu uz finālu Rīgā!

Paldies skolotājai INESEI PETRIKALNEI un koncertmeistarei ILZEI KANGSEPAI!

Ļoti lepojamies un novēlam veiksmi Valsts konkursa finālā!

Rihards Bumbišs
Rihards Bumbišs kopā ar pedagogu Inesi Petrikalni un koncertmeistari Ilzi Kangsepu
Roberta Bumbiša un Emīlija Gusta kopā ar pedagogu Inesi Petrikalni un koncertmeistari Ilzi Kangsepu

Sirds siltus svētkus!


Ziemassvētku skaņas vieno un piepilda sirdis

2022.gada 20.decembrī Alūksnes Mūzikas skolas Ziemassvētku koncertā muzicē audzēkņi un pedagogi.


No Adventes uz Ziemassvētkiem ejot, Alūksnes Mūzikas skola ielūdz Jūs koncertā


Alūksnes Mūzikas skolas Skaņu putenis Jaunannā

2022.gada 9.februārī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi un koncertmeistari atsaucās aicinājumam ciemoties Jaunannas tautas namā tuvojošo svētku noskaņās.

Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis, no kreisās Rihards Bumbišs, Katrīna Anna Leisa, Laura Vīksna, Roberta Bumbiša, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Vijoles spēles klases audzēknis Rihards Bumbišs, pedagogs, Inese Petrikalne un koncertmeistare Ilze Kangsepa
Jaunāko klašu vijoļu duets Roberta Bumbiša un Laura Vīksna, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Pedagoga Sandora Līviņa saksofona klases audzēkne Keita Lemeševska, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Pauls Stradiņš, pedagogs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Lemba
Visi koncerta ” Skaņu putenis” dalībnieki no Alūksnes Mūzikas skolas.

Paldies visiem pedagogiem, kas sagatavoja audzēkņus – Inesei Petrikalnei, Sandoram Līviņam, Sarmītei Kubuliņai, Aivai Grosai, Zigmāram Krūmiņam, Uldim Mūrniekam, Mārcim Kalniņam, Ilzei Kangsepai, Initai Lembai un Ingrīdai Pilskalnei. Paldies Jaunannas pagasta pārvaldei, Jaunannas Tautas nama vadītājai un sirsnīgajam autobusa šoferim, kas mūs aizveda uz koncertu un pārveda mājās.


Aicinām uz Alūksnes Mūzikas skolas koncertu Jaunannā


Skanīgas atmiņas no muzikālās pēcpusdienas ” Lūcijai Garūtai- 120″

Muzikālās pēcpusdienas ” Lūcijai Garūtai – 120″ idejas autore, režisore un vadītāja, mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Agrita Kalniņa
Vijoles spēles klases audzēkne Elza Pušpure, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Alūksnes Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālā ansambļa grupa, pedagogs Ingrīda Pilskalne, koncertmeistare Lilija Kovaļa

Muzikālā pēcpusdiena- veltījums Lūcijai Garūtai


Latvijas 104.dzimšanas dienā!


Kokles gatavojas Dziesmu svētkiem

“Par jums kā vēja kokles balss

Dzied skaņais rondo, sonets stingrais

Un vieglprātīgais madrigals.”

Manuprāt, šie ir izcili trāpīgi dzejdara Edvarda Virzas vārdi, kas labi raksturotu maigām skaņām un samtainiem pieskārieniem bagāto kokļu satikšanās un mūzikas dienu Cēsīs, 2022.gada 16.oktobrī. Lielie un mazie koklētāji piedalījās Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu koncertā Vidzemes koncertzālē Cēsis, lai ieskandinātu ceļu uz Dziesmu svētkiem. Koncertā piedalījās arī Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis “Saulīte” ar savu pedagoģi Ingu Kalniņu.
Visus aicinām 2023. gada 6.jūlijā uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII deju svētku kokļu mūzikas koncertu “Laika upe”.

Kopā saplūst daudzu pirkstu enerģijas un instrumentu dvēseles. Koncerta mēģinājums.
Koncerta apraksts un foto- izmantojot dalībnieku personīgos materiālus un saiti http://akcmv.gov.lv/?p=9508
Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis ” Saulīte” , vadītāja un pedagogs Inga Kalniņa