Muzikālā pēcpusdiena- veltījums Lūcijai Garūtai


Latvijas 104.dzimšanas dienā!


Kokles gatavojas Dziesmu svētkiem

“Par jums kā vēja kokles balss

Dzied skaņais rondo, sonets stingrais

Un vieglprātīgais madrigals.”

Manuprāt, šie ir izcili trāpīgi dzejdara Edvarda Virzas vārdi, kas labi raksturotu maigām skaņām un samtainiem pieskārieniem bagāto kokļu satikšanās un mūzikas dienu Cēsīs, 2022.gada 16.oktobrī. Lielie un mazie koklētāji piedalījās Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu koncertā Vidzemes koncertzālē Cēsis, lai ieskandinātu ceļu uz Dziesmu svētkiem. Koncertā piedalījās arī Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis “Saulīte” ar savu pedagoģi Ingu Kalniņu.
Visus aicinām 2023. gada 6.jūlijā uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII deju svētku kokļu mūzikas koncertu “Laika upe”.

Kopā saplūst daudzu pirkstu enerģijas un instrumentu dvēseles. Koncerta mēģinājums.
Koncerta apraksts un foto- izmantojot dalībnieku personīgos materiālus un saiti http://akcmv.gov.lv/?p=9508
Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis ” Saulīte” , vadītāja un pedagogs Inga Kalniņa

Alūksnes Mūzikas skolas absolventiem un audzēkņiem – tālus un skaistus mūziķu ceļus!

Alūksnes Mūzikas skola ir saņēmusi pateicību no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas Vidusskolas par mūsu muzikālo un mācīties gribošo absolventu un audzēkņu pievienošanos profesionālai mācību iestādei – Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai, šogad pabeidzot to, lai turpinātu tālāku savu mūziķa ceļu un izaugsmi! Šī gada Kalniņskolas absolventu vidū ir vairāki mūsējie! Lai audzēkņu turpmākie pedagogi kļūst par viņu augstākās un profesionālās izglītības un dzīves gudrības motivētājiem!

Arī šajā, 2022./2023. mācību gadā, vairākās Latvijas profesionālās mūzikas mācību iestādēs mācības uzsāka vairāki Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi! Vēlam visskaistākos ceļus izaugsmei, jauniem apvāršņiem un muzicēšanas iespējām mūsu audzēkņiem:

HARALDAM DAUŠKANAM – tagad EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNIM SITAMINSTRUMENTU SPECIALITĀTĒ, pateicība pedagogam Mārcim Kalniņam un koncetmeistarei Initai Lembai

TĪNAI SLOĢEI – tagad EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNEI FLAUTAS SPECIALITĀTĒ, pateicība pedagogam Sarmītei Kubuliņai un koncertmeistarei Ilva Liepiņai

ERNESTAM ERVĪNAM DOVGĀNAM – tagad JĀZEPA MEDIŅA RĪGAS 1.MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNIM SITAMINSTRUMENTU SPECIALITĀTĒ, pateicība pedagogam Mārcim Kalniņam un koncertmeistarei Initai Lembai

ELIZABETEI BALDIŅAI – tagad ALFRĒDA KALNIŅA CĒSU MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNEI VOKĀLĀS DZIEDĀŠANAS SPECIALITĀTĒ, pateicība flautas skolotājai Sarmītei Kubuliņai, vokālās dziedāšanas skolotājai Inesei Krūmiņai, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Ilvai Liepiņai.

Visu audzēkņu iestāšanos stiprinājuši un nodrošinājuši mūsu skolas mūzikas teorijas, solfedžo un mūzikas literatūras pedagogi MARIJA VĪKSNA un AGRITA KALNIŅA, un mēs Alūksnes Mūzikas skolas administrācijas vārdā izsakām visdziļāko atzinību visiem pedagogiem un audzēkņu vecākiem.

Labu ceļa vēju! Lielus sapņus, labus plānus, augstus mērķus, pacietību, interesi un dziļu mīlestību uz mūziku un savu instrumentu! Mēs, Alūksnes Mūzikas skola, esam vienmēr ar Jums!


Konkurss- koncerts “Vidzemes Talanti” – ar daudzskaitlīgiem Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu panākumiem!

2022.gada 28.augustā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas Vidusskolas jau tradicionāli rīkotajā konkursā par iespēju piedalīties koncertā “Vidzemes Talanti- 2022” Vidzemes koncertzālē “Cēsis” un muzicēt kopā ar Vidzemes kamerorķestri augstākos panākumus guva un koncertā ar godu un lepnumu nesa Alūksnes Mūzikas skolas vārdu četri Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi: Aigars Bērziņš, Emīls Sināts, Pauls Stradiņš (sitaminstrumentu spēles klase, pedagogs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Lemba) un Rihards Bumbišs (vijoles spēles klase, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa).

Uz nopietnu mūziķu iemīļotās skatuves, vienā koncertā ar labākajiem Cēsu, Dzērbenes, Limbažu, Rūjienas, Strenču, Valkas un Valmieras Mūzikas skolu audzēkņiem mūsējie Rihards, Aigars, Pauls un Emīls priecēja klausītājus ar saviem aizrautīgajiem skaņdarbu atskaņojumiem, ko iestudēja kopā ar Andra Veismaņa vadīto Vidzemes kamerorķestri. Spēlēt kopā ar orķestri, būt solistam lielā profesionālu mūziķu kopā, tas ir nopietns izaicinājums un vērtīga pieredze, ko teicamā līmenī paveica mūsu talantīgie audzēkņi. No visas sirds lepojamies!

Pie Vidzemes koncertzāles ” Cēsis” durvīm no kreisās – sitaminstrumentu pedagogs Mārcis Kalniņš, audzēkņi Pauls Stradiņš, Emīls SInāts, Aigars Bērziņš, Rihards Bumbišs un pedagogs Inese Petrikalne. Izauguši vasaras periodā!
Ar pedagogiem uz koncertzāles ” Cēsis” skatuves, pie sava instrumenta.

Šeit video fragments no koncerta. https://www.facebook.com/watch/?v=499678950857614

Jauku skatīšanos!


Par 1.septembri – Zinību dienu – Alūksnes Mūzikas skolā


Papilduzņemšana! Papilduzņemšana!


Vokālā mūzikas – kora klases pedagoģe Ingrīda Pilskalne pie sava kora “Ezerlāse”

Kolberģa Tautas nama koris “Ezerlāse” ar savu diriģenti, Alūksnes Mūzikas skolas pedagoģi Ingrīdu Pilskalni 10 gadu jubilejas koncertā. Foto no kora repertuāra.

2022.gada 21. maijā Kolberģa tautas namā izskanēja jauktā kora “Ezerlāse” 10 gadu jubilejas koncerts “Ezerlāses stāsts”. Kora diriģente ir Alūksnes Mūzikas skolas vokālā mūzika: kora klase pedagoģe Ingrīda Pilskalne. “Ezerlāses” 10 gadu jubilejas sezonā koris darbojas kuplā skaitā, šobrīd korī ir vairāk kā 30 dziedātāju. Vienmēr ar kori kopā ir koncertmeistare, Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles pedagoģe Rita Bogdanova. Sajust skaņu un dziesmas elpu kopā ar klausītājiem un citiem dziedātājiem koris un diriģente turpinās arī 11.jūnijā Cēsīs, kad piedalīsies Dziesmu svētku ieskaņas koncertciklā.

Vairāk par mūsu mīļo pedagoģi Ingrīdu Pilskalni un brīnišķīgo kori “Ezerlāse” lasiet “Alūksnes un Malienas ziņu” 2022.gada 20.maija numurā un https://aluksniesiem.lv/aluksniesiem_plus/saglabat-pavasara-sajutu-dziesma/ publicētajā Daces Plaudes rakstā.


Vasarsvētku koncerts

Alūksnes Svētā Bonifācija Romas Katoļu draudzes dievnams

https://www.facebook.com/ingars.stepkans/videos/704363294177795

Esam gandarīti par iespēju muzicēt Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu dievnamā 2022.gada 5.jūnijā – Vasarsvētku dievkalpojuma muzikālajā apsveikumā. Paldies audzēkņiem Klaudijai Kļavai-Būmanei un Rihardam Bumbišam, viņu vecākiem un draugiem, pedagogam Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai. Paldies arī tikšanās iniciatorei pedagogam Marijai Vīksnai.


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi – Dziesmu svētku ieskaņu koncertos Valmierā

Foto no orķestra arhīva. Raksta teksts – Dace Plaude, https://aluksniesiem.lv/sabiedriba/dziesmu-un-deju-ieskanu-koncerti-ari-putejiem/

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ieskaņas koncerti šovasar notiek arī pūtēju orķestriem. 5. jūnijā koncertā “Spēlējam un svinam pāri laikiem Latvijā” Valmieras estrādē svētkus ieskandēja Ziemeļvidzemes un Rīgas pūtēju orķestri, un tajā piedalījās arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris (mākslinieciskais vadītājs Sandors Līviņš). Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi ļoti motivēti darbojas kā orķestra pamata sastāva balsts.

“Koncertā Valmierā piedalījās vairāk kā 20 orķestri no Ziemeļvidzemes, kā arī no Rīgas, piemēram, jauniešu pūtēju orķestris “Auseklītis”, un izpildīja skaņdarbus no nākamā gada Dziesmu un Deju svētku programmas. Protams svētkos koncerts būs garāks, repertuārs tiks papildināts vēl ar citiem skaņdarbiem,” stāsta Alūksnes Mūzikas skolas pedagogs, ģimnāzijas orķestra diriģents S. Līviņš, kurš svētku ieskaņu koncertos ir virsdiriģents apvienotiem pūtēju orķestriem.

Orķestris saņēmis arī Pateicību no LNKC direktores Signes Pujātes par radošu ieguldījumu un dalību pūtēju orķestru Dziesmu svētku ieskaņas koncertā.

Vaicāts, kur šovasar vēl dzirdēsim ģimnāzijas pūtēju orķestri, diriģents atklāj, ka tas būs Trešajos Vispasaules Malēniešu svētkos Jaunlaicenē un arī Alūksnes pilsētas svētkos pie kādreizējā Tirgus paviljona, kas jau kļuvis par tradīciju.

Mērdzenes taurētāju fanfaras – priekšplānā Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles pedagogs Zigmārs Krūmiņš un skolas absolvents Pāvels Čornijs. Foto no orķestra arhīva
Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles ilggadīgs pedagogs Sandors Līviņš – orķestru ieskaņas koncertu virsdiriģents. Foto no orķestra arhīva