Autors: Ilva Liepiņa

Sirds siltus svētkus!


Ziemassvētku skaņas vieno un piepilda sirdis

2022.gada 20.decembrī Alūksnes Mūzikas skolas Ziemassvētku koncertā muzicē audzēkņi un pedagogi.


No Adventes uz Ziemassvētkiem ejot, Alūksnes Mūzikas skola ielūdz Jūs koncertā


Alūksnes Mūzikas skolas Skaņu putenis Jaunannā

2022.gada 9.februārī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi un koncertmeistari atsaucās aicinājumam ciemoties Jaunannas tautas namā tuvojošo svētku noskaņās.

Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis, no kreisās Rihards Bumbišs, Katrīna Anna Leisa, Laura Vīksna, Roberta Bumbiša, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Vijoles spēles klases audzēknis Rihards Bumbišs, pedagogs, Inese Petrikalne un koncertmeistare Ilze Kangsepa
Jaunāko klašu vijoļu duets Roberta Bumbiša un Laura Vīksna, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Pedagoga Sandora Līviņa saksofona klases audzēkne Keita Lemeševska, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Pauls Stradiņš, pedagogs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Lemba
Visi koncerta ” Skaņu putenis” dalībnieki no Alūksnes Mūzikas skolas.

Paldies visiem pedagogiem, kas sagatavoja audzēkņus – Inesei Petrikalnei, Sandoram Līviņam, Sarmītei Kubuliņai, Aivai Grosai, Zigmāram Krūmiņam, Uldim Mūrniekam, Mārcim Kalniņam, Ilzei Kangsepai, Initai Lembai un Ingrīdai Pilskalnei. Paldies Jaunannas pagasta pārvaldei, Jaunannas Tautas nama vadītājai un sirsnīgajam autobusa šoferim, kas mūs aizveda uz koncertu un pārveda mājās.


Aicinām uz Alūksnes Mūzikas skolas koncertu Jaunannā


Skanīgas atmiņas no muzikālās pēcpusdienas ” Lūcijai Garūtai- 120″

Muzikālās pēcpusdienas ” Lūcijai Garūtai – 120″ idejas autore, režisore un vadītāja, mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Agrita Kalniņa
Vijoles spēles klases audzēkne Elza Pušpure, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Alūksnes Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālā ansambļa grupa, pedagogs Ingrīda Pilskalne, koncertmeistare Lilija Kovaļa

Muzikālā pēcpusdiena- veltījums Lūcijai Garūtai


Latvijas 104.dzimšanas dienā!


Kokles gatavojas Dziesmu svētkiem

“Par jums kā vēja kokles balss

Dzied skaņais rondo, sonets stingrais

Un vieglprātīgais madrigals.”

Manuprāt, šie ir izcili trāpīgi dzejdara Edvarda Virzas vārdi, kas labi raksturotu maigām skaņām un samtainiem pieskārieniem bagāto kokļu satikšanās un mūzikas dienu Cēsīs, 2022.gada 16.oktobrī. Lielie un mazie koklētāji piedalījās Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu koncertā Vidzemes koncertzālē Cēsis, lai ieskandinātu ceļu uz Dziesmu svētkiem. Koncertā piedalījās arī Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis “Saulīte” ar savu pedagoģi Ingu Kalniņu.
Visus aicinām 2023. gada 6.jūlijā uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII deju svētku kokļu mūzikas koncertu “Laika upe”.

Kopā saplūst daudzu pirkstu enerģijas un instrumentu dvēseles. Koncerta mēģinājums.
Koncerta apraksts un foto- izmantojot dalībnieku personīgos materiālus un saiti http://akcmv.gov.lv/?p=9508
Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis ” Saulīte” , vadītāja un pedagogs Inga Kalniņa

Alūksnes Mūzikas skolas absolventiem un audzēkņiem – tālus un skaistus mūziķu ceļus!

Alūksnes Mūzikas skola ir saņēmusi pateicību no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas Vidusskolas par mūsu muzikālo un mācīties gribošo absolventu un audzēkņu pievienošanos profesionālai mācību iestādei – Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai, šogad pabeidzot to, lai turpinātu tālāku savu mūziķa ceļu un izaugsmi! Šī gada Kalniņskolas absolventu vidū ir vairāki mūsējie! Lai audzēkņu turpmākie pedagogi kļūst par viņu augstākās un profesionālās izglītības un dzīves gudrības motivētājiem!

Arī šajā, 2022./2023. mācību gadā, vairākās Latvijas profesionālās mūzikas mācību iestādēs mācības uzsāka vairāki Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi! Vēlam visskaistākos ceļus izaugsmei, jauniem apvāršņiem un muzicēšanas iespējām mūsu audzēkņiem:

HARALDAM DAUŠKANAM – tagad EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNIM SITAMINSTRUMENTU SPECIALITĀTĒ, pateicība pedagogam Mārcim Kalniņam un koncetmeistarei Initai Lembai

TĪNAI SLOĢEI – tagad EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNEI FLAUTAS SPECIALITĀTĒ, pateicība pedagogam Sarmītei Kubuliņai un koncertmeistarei Ilva Liepiņai

ERNESTAM ERVĪNAM DOVGĀNAM – tagad JĀZEPA MEDIŅA RĪGAS 1.MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNIM SITAMINSTRUMENTU SPECIALITĀTĒ, pateicība pedagogam Mārcim Kalniņam un koncertmeistarei Initai Lembai

ELIZABETEI BALDIŅAI – tagad ALFRĒDA KALNIŅA CĒSU MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNEI VOKĀLĀS DZIEDĀŠANAS SPECIALITĀTĒ, pateicība flautas skolotājai Sarmītei Kubuliņai, vokālās dziedāšanas skolotājai Inesei Krūmiņai, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Ilvai Liepiņai.

Visu audzēkņu iestāšanos stiprinājuši un nodrošinājuši mūsu skolas mūzikas teorijas, solfedžo un mūzikas literatūras pedagogi MARIJA VĪKSNA un AGRITA KALNIŅA, un mēs Alūksnes Mūzikas skolas administrācijas vārdā izsakām visdziļāko atzinību visiem pedagogiem un audzēkņu vecākiem.

Labu ceļa vēju! Lielus sapņus, labus plānus, augstus mērķus, pacietību, interesi un dziļu mīlestību uz mūziku un savu instrumentu! Mēs, Alūksnes Mūzikas skola, esam vienmēr ar Jums!