Autors: Ilva Liepiņa

Mūzikas skolas koncerti maija sākumā

Šodien, 4. maijā, svētku programmu pie Brīvības pieminekļa Rīgā atklāja Latvijas skolu jaunatnes pūtēju orķestri, tostarp,  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris. Orķestra bāze ir Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un absolventi, kā arī, protams, diriğents, mūsu pūšaminstrumentu spēles pedagogs Sandors Līviņš. Orķestri tradicionālajā 4. maija pūtēju orķestru defilē programmā  atgriezušies pēc divu gadu pauzes. “Šogad nenotika konkurss, bet tikai koncerts, kurā piedalījās mazāk dalībnieku nekā parasti – trīs lielpilsētu skolas ar mūzikas novirzienu un arī mēs. Emocijas fantastiskas, īpaši šajos svētkos uzstājoties pēc divu gadu pauzes,” stāsta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra defilē vadītāja un kolektīva horeogrāfe Ilze Līviņa. Latviju Brīvības svētkos sveica Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris “Rota”, Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestris, Daugavpils 13. vidusskolas pūtēju orķestris un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris ar defilē programmām un koporķestris ar latviešu tautasdziesmu aranžijām un Gunāra Ordelovska skaņdarbiem.

Ernsta Glika Alūksnes Ģimnāzijas orķestris un defilē programmas dejotājas, priekšplānā defilē vadītāja un horeogrāfe Ilze Līviņa. Foto no orķestra krājumiem.

Mātes dienas priekšvakarā, 5.maijā Mārkalnes tautas namā mārkalniešus ar muzikālu sveicienu iepriecināja Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Mārkalnes Tautas namā tika atklāta gleznu izstāde, un gan gleznās, gan skaņdarbos iekļāvās tēmas par ziediem.

Alūksnes Mūzikas skolas jaunie mūziķi ar pedagogiem pēc Mārkalnes Tautas namā notikušā koncerta. Foto – Sanita Silirova

Piektdienas pēcpusdienā, 2022.gada 6.maijā, Alūksnes Mūzikas skolā tika organizēta kārtējā muzikālā pēcpusdiena, kurā 20.un 21.gadsimta muzikālās idejas, atklāsmes un emocijas izspēlēja dažādu izglītības programmu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem. Koncertu atklāja mūsu visu labo domu sūtījums Ukrainai un tās pašaizliedzīgajai tautai, klausoties Miras Šanturk Tereščukas skaņdarbu, kas radies kara pirmajā dienā 2022.gada 24.februārī. Skaņdarbu atskaņoja pedagoģe Rita Bogdanova.

Muzikālās pēcpusdienas noslēgumā skaņdarbi tika veltīti visām māmiņām, gan mūsu audzēkņu māmiņām klātbūtnē, gan jebkura klausītāja māmiņām viņu siltajās mājās, gan tikai vairs domās sastopamajām māmiņām. Koncertu vadīja 7.* flautas klases audzēknes Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe, koncerta programmu sagatavoja pedagogs Marija Vīksna. Sakām paldies visiem pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu koncertam un vecākiem par atbalstu.

Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis, pedagogs Inese Petrikalne, kcm Ilze Kangsepa
Koncerta vadītājas Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe
Muzikālās pēcpusdienas “20.un 21.gadsimta muzikālās atklāsmes” jaunie mākslinieki un viņu pedagogi. Foto – Gunta Boša

Mūsu sitaminstrumentu puiši muzicē Vidzemes koncertzālē

28. aprīlī Koncertzāles “Cēsis” Lielajā zālē izskanēja komponista, vijolnieka un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pedagoga Andra Riekstiņa jubilejas koncerts.

A.Riekstiņš pasniedz vijoļspēli, aranžēšanu un kompozīciju, ir orķestra tradīcijas turpinātājs, jo vada kamerorķestri, stīgu kvartetu un iekļaujas mūzikas skolu kamerorķestru kustībā. Pedagogs ir bijis arī apvienotā orķestra virsdiriģents Skolēnu Dziesmu svētkos. A.Riekstiņš veido aranžijas un raksta oriģinālmūziku, bez kuras nav iedomājama Cēsu Mūzikas vidusskolas un Cēsu pilsētas muzikāli radošā dzīve daudzu gadu garumā.

Ikvienam interesentam klātienē bija iespēja izbaudīt koncertu – svētkus ar daudzveidīgu programmu. Koncertā izskanēja Andra Riekstiņa komponētie skaņdarbi, un kopā ar jubilāru tos atskaņoja Jubilejas simfoniskais orķestris (diriģents Andris Riekstiņš), Vidzemes kamerorķestris (diriģents Andris Veismanis), Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas koris (diriģente Iveta Lapiņa) un solisti – Ventis Zilberts, Leons Veldre, Dace Balode, Melissa Takanbekova, Gabriels Zavadskis, Jānis Jansons un Jana Karabeļņikova.

Koncertu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds.

Mūsu Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi Haralds Dauškans (4.klase) un Ernests Ervīns Dovgāns (7.* klase) ar savu skolotāju, Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles pedagogu Mārci Kalniņu muzicēja Jubilejas simfoniskajā orķestrī.

Jubilejas orķestris mēģinājumā
Sitaminstrumentu grupā – mūsu pedagogs Mārcis Kalniņš
Pie diriģenta pults jubilārs Andris Riekstiņš
No kreisās – Ernests Edvīns Dovgāns, 7.klase, Haralds Dauškans, 4.klase, komponists, jubilārs Andris Riekstiņš, pedagogs Mārcis Kalniņš
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”‘, iejūtamies mūziķu lomā. Visi foto no Ingas Dauškanes personīgā arhīva

Kā “dzintarā izklauvētas” godalgotās vietas Alūksnes Mūzikas skolas diviem sitaminstrumentu ansambļiem!

Ulbrokas Mūzikas un Mākslas skolas organizētajā un Stopiņu Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” 2022.gada 8.aprīlī notikušajā V Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkursā “Amber Percussion” mūsu skolas sitaminstrumentu spēles audzēkņi pedagogu Mārča Kalniņa un Initas Lembas vadībā ieguva godalgotas vietas!

Alūksnes Mūzikas skolas jaunāko klašu sitaminstrumentu ansamblis – Nika Rastorgujeva, Aigars Bērziņš, Haralds Dauškans (koncertmeistare Inita Lemba) ieguva III vietu. Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu ansamblis – Haralds Dauškans, Valters Spirks, Pauls Stradiņš, Emīls Sināts, Mārcis Cerbulis un Daniils Poļakovs ieguva II vietu. Kopā ar jaunajiem mūziķiem – sitaminstrumentālistiem un pedagogiem esam gandarīti, priecīgi un iedvesmoti.

Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu ansamblis mēģinājumā
Alūksnes Mūzikas skolas jaunāko klašu sitaminstrumentu spēles ansambļa dalībnieks Haralds Dauškans
Konkursa uzstāšanās – Alūksnes Mūzikas skolas jaunāko klašu sitaminstrumentu spēles ansamblis – Nika Rastorgujeva un Aigars Bērziņš
Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu ansambļu godalgotie dalībnieki

Konkursā bija arī lieliska iespēja vērot meistarklasi par improvizāciju. Žūrijas locekļu uzstāšanās koncertā iedvesmoja visus. Šķiet, mūsu sitaminstrumentālisti būs gatavi jauniem sasniegumiem. Paldies par ierosmēm un audzēkņu sagatavošanu mūsu pedagogiem Initai Lembai un Mārcim Kalniņam. Paldies par atbalstu un palīdzību vecākiem. Visi publicētie foto- Inga Dauškane


Klavieru dueta panākumi un iespaidi XXXXI Cimzes mūzikas dienās- J.Cimzes Starptautiskajā instrumentālo duetu konkursā

Elīna Egle un Vanesa Grīsle pie Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolas

2022.gada 31.martā mūsu skolas klavieru duets Elīna Egle un Vanesa Grīsle ar savu pedagogu Initu Lembu devās uz Jāņa Cimzes Starptautisko instrumentālo duetu konkursu Valkā, kas notika XXXXI Cimzes mūzikas dienu ietvaros. Meitenes atskaņoja krāsainu programmu – Antonio Diabelli Sonatīnes nr.6 II un III daļu un latviešu komponistes Ilzes Arnes darbu “Spoku stundā,” un viņu sniegums starp citiem 32 instrumentāliem duetiem tika atzinīgi novērtēts kā teicams! Lepojamies ar duetu un turpmāk vēlam līdzīgu prieku un radošumu, draudzību un biedrisku ieklausīšanos – visu, kas nepieciešams klavieru duetā! Pateicamies skolotājai Initai Lembai par lielo ieguldīto darbu gatavojoties konkursam!

No kreisās – Skolotāja Inita Lemba, Elīna Egle, Vanesa Grīsle

Latvijas Virtuālā pūtēju orķestra veltījumā Gunāram Ordelovskim – Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas orķestra dalībnieki – mūsu absolventi, pedagogi un audzēkņi

Esam pateicīgi katram Alūksnes Mūzikas skolas audzēknim, absolventam un pedagogam, kas piedalījās Latvijas Virtuālā Pūtēju orķestra ierakstā – veidojot veltījumu Gunāram Ordelovskim. Aicinām noskatīties un noklausīties https://www.youtube.com/watch?v=fwMLzqXhn2Q


Mēs atceramies: “…ikviens no izsūtītajiem kā cilvēks sevī nesa un atgriezdamies pārveda Dzimtenei līdz ar sevi arī savu nesalauzto cilvēcību – to, ko režīms ienīda visvairāk.”

Kristers Beitiks (trompetes spēle), kcm Rita Bogdanova, ped. Uldis Mūrnieks
2.vijoles spēles klases audzēknes Roberta Bumbiša un Laura Vīksna, pedagogs Inese Petrikalne

2022.gada 25.martā Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi muzicēja koncertā Komunistiskā terora represēto piemiņai. Koncertā piedalījās pedagoga Ineses Petrikalnes vijoles klases audzēkņi Roberta Bumbiša, Laura Vīksna, Klaudija Kļava Būmane, Rihards Bumbišs, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure, Annija Strupkāja, pedagoga Ulda Mūrnieka audzēkņi – Kristers Beitiks (trompete) un Rūdolfs Pakalns (eifonijs), pedagoga Sandora Līviņa audzēknes Annija Plīse (klarnetes spēle) un Keita Lemeševska (saksofona spēle), Marta Bondare (flauta, ped. Sarmīte Kubuliņa). Mijoties ar instrumentāliem skaņdarbiem, solo dziedājumu izpildīja Arsēnijs Pometuns un Sņežanna Veselova (ped. Ingrīda Pilskalne). Ar baudu sajust zem pirkstiņiem lieliskā Estonia flīģeļa taustiņus izdevās Katrīnai Bromai un Ralfam Vīksnam. Pateicība visiem pedagogiem, kas sagatavoja audzēkņus, atbalstīja viņu uzstāšanos un darbojās kā koncertmeistari.

Rūdolfs Pakalns, kcm Rita Bogdanova
Ralfs Vīksna, pedagogs Rita Bogdanova
Vijolnieku ansamblis (Klaudija Kļava-Būmane, Rihards Bumbišs, Annija Strupkāja, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure)
Pateicamies koncerta organizētājiem – Alūksnes Kultūras centram par uzaicinājumu sadarboties un personīgi Līvai Leimanei.
Visu publicēto foto autore – Sanita Bērziņa

“Spēlē laimes flautu! Tu pats esi melodija”

Šo persiešu dzejnieka Rūmī teicienu krāsaini piepildīja pedagoga Sarmīte Kubuliņas flautas spēles klases audzēkņi 2022.gada 25.martā, muzicējot koncertā saviem vecākiem VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” zālē. Jaunāko klašu audzēkņi ar apbrīnu klausījās flautas klases topošās absolventes, aplausi skanēja pēc katra priekšnesuma, un visi klātesošie baudīja patiesu gandarījumu.


Vijoles spēles konkursa laureāti

2022.gada 11.-12.martā attālināti notika Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss Madonā. Dalībnieki no Alūksnes Mūzikas skolas ieguvuši godalgotas vietas un vienus no labākajiem vērtējumiem. Pateicamies pedagogam Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai. Pateicamies vecākiem par atbalstu!


Saņemti pagodinājumi – diplomi no konkursa Naujene Wind 2022 Latvija


Muzikālā pēcpusdiena, veltīta Haidnam un Šūbertam

Koncerta idejas un scenārija autore, koncerta vadītāja, pedagogs Agrita Kalniņa
Vijoļu duets – Klaudija Kļava – Būmane un Rihards Bumbišs, kcm Ilze Kangsepa. Pedagogs Inese Petrikalne
Klavieru duets – Elza un Kristers Šaicāni. Pedagogs Rita Bogdanova
Sitaminstrumenti – Aigars Bērziņš, kcm Inita Lemba. Pedagogs Mārcis Kalniņš
Vijolnieku ansamblis – (no labās) Klaudija Kļava Būmane, Rihards Bumbišs, kcm Ilze Kangsepa, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure, Viktorija Rainika. Pedagogs Inese Petrikalne

11.marta pēcpusdiena ar spožo saulīti aiz logiem piepildījās ar patīkamām emocijām, ar gandarītu kopā būšanu pēc diviem ne-koncertu gadiem un ar ļoti dzirdīgu, priecīgu un klausīties gribošu publiku. Tā jutāmies visi, kuri apmeklējām Alūksnes Mūzikas skolas muzikālo pēcpusdienu “Jozefam Haidnam 290 un Francim Šūbertam 225”.

Skanēja gan Jozefa Haidna komponētās daļas no lieliem un plaši pazīstamiem darbiem – 94.simfonijas “Ar pārsteigumu”, klavieru sonātēm un stīgu kvartetiem, pārliktiem atsevišķos skaņdarbos jaunajiem mūziķiem klavieru duetā, vijoļu duetā un marimbas solo, gan Franča Šūberta Vācu dejas, valši un to priekšvēstneši lendleri, kā arī komponista radīti Ekspromti un Muzikāli mirkļi.

Liels paldies koncerta idejas un scenārija autorei, koncerta vadītājai Agritai Kalniņai un visiem skolas pedagogiem, kuri gatavoja jaunos izpildītājmāksliniekus, muzicēja kopā ar viņiem un uzstājās paši.

Patiess gandarījums, ka mums atkal ir bijusi tā laime muzicēt saviem skolas biedriem un vecākiem, ka ir gūts prieks uzmanīgi klausīties un kā dārgumu novērtēt katru mierīgo un muzikālo mirkli, plaukstot pavasarim Latvijā. Gaidīsim jūs katru uz turpmākiem skolas un pilsētas pasākumiem un koncertiem!