Kolberģa Tautas nama koris “Ezerlāse” ar savu diriģenti, Alūksnes Mūzikas skolas pedagoģi Ingrīdu Pilskalni 10 gadu jubilejas koncertā. Foto no kora repertuāra.

2022.gada 21. maijā Kolberģa tautas namā izskanēja jauktā kora “Ezerlāse” 10 gadu jubilejas koncerts “Ezerlāses stāsts”. Kora diriģente ir Alūksnes Mūzikas skolas vokālā mūzika: kora klase pedagoģe Ingrīda Pilskalne. “Ezerlāses” 10 gadu jubilejas sezonā koris darbojas kuplā skaitā, šobrīd korī ir vairāk kā 30 dziedātāju. Vienmēr ar kori kopā ir koncertmeistare, Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles pedagoģe Rita Bogdanova. Sajust skaņu un dziesmas elpu kopā ar klausītājiem un citiem dziedātājiem koris un diriģente turpinās arī 11.jūnijā Cēsīs, kad piedalīsies Dziesmu svētku ieskaņas koncertciklā.

Vairāk par mūsu mīļo pedagoģi Ingrīdu Pilskalni un brīnišķīgo kori “Ezerlāse” lasiet “Alūksnes un Malienas ziņu” 2022.gada 20.maija numurā un https://aluksniesiem.lv/aluksniesiem_plus/saglabat-pavasara-sajutu-dziesma/ publicētajā Daces Plaudes rakstā.