Kategorija: 2023. / 2024. mācību gads

Alūksnes Mūzikas skolas kokles spēles klases audzēkņu dalība Valsts konkursa kokles spēles audzēkņiem II kārtā

Otrdien, 5. martā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kokles spēles audzēkņiem. Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja četras audzēknes.

Konkursa žūrija atzinīgi novērtēja mūsu audzēkņu sniegumu.

Sveicam ar veiksmīgu dalību konkursā Annu Jaunzemu un Paulu Supi!

Apsveicam ar iegūto III vietu Madaru Zellāni un Luīzi Renci!

Pateicamies audzēknēm, kokles spēles skolotājām Ingai Kalniņai un Danai Berkulei par ieguldīto darbu, vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu. Paldies šoferim no “SIA MIA MAKS”.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Muzicē kokles spēles klases audzēkne

Foto: Kokles spēles klases audzēknes un kokles spēles pedagoģe

Foto: Kokles spēles klases audzēknes


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu dalība VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2024”

Ceturtdien, 22. februārī, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi mēroja tālo ceļu uz Daugavpili, lai piedalītos VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene Wind 2024”.

Mūsu audzēkņu sniegums bija lielisks:

Gustavs Vītols – III vieta

Tīna Beļenkova – II vieta

Katrīna Vilde – II vieta

Alekss Skuja – II vieta

Andris Rozenbergs – Atzinība

Matīss Žagats – III vieta

Valters Štrauss – III vieta

Kārlis Moloks – II vieta

Konstantīns Sokura – III vieta

Deniss Ņikitins – III vieta

Apsveicam konkursa dalībniekus ar sasniegumiem!

Paldies audzēkņiem, pedagogiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu. Pateicamies vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu un šoferiem no Alūksnes novada pašvaldības un “SIA MIA MAKS”.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi, pedagogi un koncertmeistares

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas saksofona spēles klases audzēknis, pedagogs un koncertmeistare

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēknes

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēknes, pedagoģe un koncertmeistare


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Alūksnes PII “Pienenīte”

14. februārī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi ar koncertu ciemojās Alūksnes PII “Pienenīte”. Muzicēšana “Pienenītē” tieši 14. februārī, Valentīndienā, nu jau ir kļuvusi par tradīciju, kas turpinās daudzus gadus.

Mazajiem klausītājiem bija iespēja iepazīties ar dažādu mūzikas instrumentu skanējumu un izskatu, kā arī ieklausīties kora klases audzēkņu izpildītajās dziesmās.

Liels paldies PII ”Pienenīte” kolektīvam par silto uzņemšanu, mazajiem klausītājiem par skanīgajiem aplausiem, Mūzikas skolas audzēkņiem par lieliskajiem priekšnesumiem, pedagogiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu un audzēkņu vecākiem par atbalstu!

Lai veiksmīga turpmākā sadarbība!

Foto: Muzicē jaunāko klašu vijolnieku ansamblis un koncertmeistare

Foto: Muzicē kora klases audzēkne un koncertmeistare

Foto: Muzicē vijolnieču duets un koncertmeistare

Foto: Muzicē klavierspēles klases audzēkne

Foto: Muzicē kokles spēles klases audzēkne

Foto: Muzicē kora klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē kokles spēles klases audzēknis

Foto: Muzicē kora klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē pūšaminstrumentu spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē klavierspēles klases audzēkne

Foto: Muzicē pūšaminstrumentu spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi


Valsts konkursa II kārtas Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēlē otrās dienas rezultāti

Trešdien, 31. janvārī A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā turpinājās Valsts konkursa II kārta Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēlē. Arī šoreiz, tāpat, kā konkursa pirmajā dienā, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi parādīja lielisku sniegumu!

FLAUTAS SPĒLE –

I vecuma grupā: Tīna Beļenkova – II vieta.

Katrīna Vilde – Pateicība. Lai veiksmīga turpmākā muzikālā izaugsme!

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE –

I vecuma grupā:

Leonards Dreimanis – II vieta.

Dārta Galahova – II vieta.

II vecuma grupā:

Nika Rastorgujeva – III vieta.

Gustavs Ribušs – III vieta.

III vecuma grupā:

Aigars Bērziņš – Pateicība.

Apsveicam konkursa dalībniekus ar panākumiem!

Paldies audzēkņiem par brīnišķīgu sniegumu, skolotājiem Sarmītei Kubuliņai un Mārcim Kalniņam, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Initai Lembai par ieguldīto darbu. Pateicība vecākiem par atbalstu un līdzjušanu.

LEPOJAMIES!

Pateicamies Alūksnes novada pašvaldībai par transporta nodrošinājumu. Īpašs paldies šoferim Aivaram Bukanam.

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes un Smiltenes Mūzikas skolu flautas spēles klases audzēknes kopā ar skolotāju

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēkne kopā ar Valsts konkursa žūrijas pārstāvēm

Foto: Alūksnes un Smiltenes Mūzikas skolu flautas spēles klases audzēknes


Valsts konkursa II kārtas Pūšaminstrumentu spēlē rezultāti

Otrdien, 30. janvārī Valsts konkursa Pūšaminstrumentu spēlē II kārtā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja astoņi audzēkņi.

TROMPETES SPĒLE –

I vecuma grupā: Ričards Buliņš , Valters Štrauss , II vecuma grupā: Matīss Žagats – Pateicība. Apsveicam ar debiju!

III vecuma grupā: Konstantīns Sokura – Atzinība. Šajā vecuma grupā vietas netika piešķirtas un Konstantīns tika atzīts, kā labākais!

EIFONIJA SPĒLE –

I vecuma grupā: Kārlis Moloks – III vieta. Apsveicam!

III vecuma grupā: Deniss Ņikitins – Pateicība. Vēlam turpmāko muzikālo izaugsmi!

SAKSOFONA SPĒLE –

I vecuma grupā: Alekss Skuja – II vieta. Šajā grupā I vieta netika piešķirta, un Alekss savā vecuma grupā tika atzīts par labāko. Apsveicam!

III vecuma grupā: Keita Lemeševska – Pateicība. Novēlam turpmākos muzikālos sasniegumus!

Paldies skolotājiem Zigmāram Krūmiņam, Sandoram Saulvedim Līviņam, Uldim Mūrniekam un koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Aivai Grosai! Pateicamies audzēkņiem un vecākiem par izturību! LEPOJAMIES!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas trompetes spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas trompetes spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas saksofona spēles klases audzēknis kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas saksofona spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas eifonija spēles klases audzēknis kopā ar skolotāju

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas eifonija spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari


Alūksnes Mūzikas skolas audzēknis piedalās LMT Viedtelevīzijas reklāmas projektā

“Kas tur rīb? Tā ir spožākā satura parāde!” – šos vārdus var dzirdēt sakaru operatora LMT jaunajā Viedtelevīzijas reklāmā.

Rudenī, izturot atlasi, Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Gustavs Ribušs tika pie iespējas piedalīties LMT Viedtelevīzijas reklāmas projektā un gūst neatsveramu pieredzi! Šobrīd reklāma jau skatāma TV ekrānos.
Priecājamies, ka bērni, kas apgūst mūziku, saskata iespēju un spēj realizēt savus talantus ārpus ikdienas mācību darba.

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Pūtēju orķestra tērpā muzicē uz bungām

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases audzēknis kopā ar citiem Pūtēju orķestra dalībniekiem

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases audzēknis kopā ar citiem Pūtēju orķestra dalībniekiem muzicē uz bungām


Balvu, Gulbenes, Viļakas un Alūksnes Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņu koncertmeistarklase Balvu Mūzikas skolā

Piektdien, 19. janvārī, Balvu Mūzikas skolas zāli pieskandināja un pierībināja Balvu, Gulbenes, Viļakas un Alūksnes Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi, lai izmēģinātu spēkus pirms Valsts konkursa, kas izglītības programmai notiek reizi četros gados un ir nozīmīgs konkurss Latvijas Mūzikas skolām.

Koncertmeistarklasē muzicēja visu trīs vecuma grupu audzēkņi un katrs izpildīja divus skaņdarbus.

Ieskatu Sitaminstrumentu spēles niansēs sniedza Alūksnes un Gulbenes Mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles skolotājs Mārcis Kalniņš, kurš arī ir šīs lieliskās koncertmeistarklases idejas autors un realizētājs.

Šī bija vērtīga audzēkņu un pedagogu tikšanās, jo varēja dalīties pieredzē, kā arī iegūt jaunu nošu materiālu.

Liels paldies Balvu Mūzikas skolai un direktoram Egonam Salmanim par sirsnīgo uzņemšanu, Viļakas Mūzikas skolas direktoram, Viļakas un Balvu Sitaminstrumentu spēles skolotājam Aldim Prancānam par aktīvu līdzdarbošanos.

Pateicamies koncertmeistariem Initai Lembai un Viktoram Bormanim, audzēkņiem un viņu vecākiem par uzņēmību un pacietību!

Lai veiksmīga un skanīga Valsts konkursa II kārta!

Foto: Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne muzicē uz bungu komplekta

Foto: Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis muzicē uz marimbas
Foto: Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne muzicē uz marimbas
Foto: Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis muzicē uz bungu komplekta
Foto: Balvu Mūzikas skolas direktors un Alūksnes un Gulbenes Sitaminstrumentu spēles skolotājs
Foto: Koncertmeistarklases dalībnieku kopīgs foto

Balvu, Viļakas, Gulbenes, Alūksnes Mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles Valsts konkursa finālistu KONCERTMEISTARKLASE

Piektdien, 19. janvārī plkst. 17.00 Balvu Mūzikas skolā notiks Balvu, Viļakas, Gulbenes, Alūksnes Mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles Valsts konkursa finālistu koncertmeistarklase.


Vēlot gaišus un sirdssiltus Ziemassvētkus


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Klau, zvaniņš”

Piektdien, 15.decembrī Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi izspēlēja un izdziedāja Ziemassvētku vēstījumu, kurā tika izceltas cilvēciskās vērtības – drosme, laipnība un līdzcietība, gudrība un klusums, centība un kustība.
Paldies Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem, audzēkņu vecākiem par ieguldīto darbu! Paldies Alūksnes Kultūras centram un Jurim Marinovam.
Paldies klausītājiem par māksliniekiem veltītajiem aplausiem un kopā dziedāto F. Grūbera “Klusa nakts svēta nakts”.
Mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas koris un diriģente
Foto: Alūksnes Mūzikas skolas vecāko klašu Koklētāju ansamblis un skolotājas
Foto: Alūksnes Mūzikas skolas vecāko klašu Vijolnieku ansamblis
Foto: Alūksnes Mūzikas skolas vecāko klašu Sitaminstrumentu klases spēles ansamblis