Trešdien, 31. janvārī A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā turpinājās Valsts konkursa II kārta Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēlē. Arī šoreiz, tāpat, kā konkursa pirmajā dienā, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi parādīja lielisku sniegumu!

FLAUTAS SPĒLE –

I vecuma grupā: Tīna Beļenkova – II vieta.

Katrīna Vilde – Pateicība. Lai veiksmīga turpmākā muzikālā izaugsme!

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE –

I vecuma grupā:

Leonards Dreimanis – II vieta.

Dārta Galahova – II vieta.

II vecuma grupā:

Nika Rastorgujeva – III vieta.

Gustavs Ribušs – III vieta.

III vecuma grupā:

Aigars Bērziņš – Pateicība.

Apsveicam konkursa dalībniekus ar panākumiem!

Paldies audzēkņiem par brīnišķīgu sniegumu, skolotājiem Sarmītei Kubuliņai un Mārcim Kalniņam, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Initai Lembai par ieguldīto darbu. Pateicība vecākiem par atbalstu un līdzjušanu.

LEPOJAMIES!

Pateicamies Alūksnes novada pašvaldībai par transporta nodrošinājumu. Īpašs paldies šoferim Aivaram Bukanam.

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes un Smiltenes Mūzikas skolu flautas spēles klases audzēknes kopā ar skolotāju

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēkne kopā ar Valsts konkursa žūrijas pārstāvēm

Foto: Alūksnes un Smiltenes Mūzikas skolu flautas spēles klases audzēknes