14. februārī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi ar koncertu ciemojās Alūksnes PII “Pienenīte”. Muzicēšana “Pienenītē” tieši 14. februārī, Valentīndienā, nu jau ir kļuvusi par tradīciju, kas turpinās daudzus gadus.

Mazajiem klausītājiem bija iespēja iepazīties ar dažādu mūzikas instrumentu skanējumu un izskatu, kā arī ieklausīties kora klases audzēkņu izpildītajās dziesmās.

Liels paldies PII ”Pienenīte” kolektīvam par silto uzņemšanu, mazajiem klausītājiem par skanīgajiem aplausiem, Mūzikas skolas audzēkņiem par lieliskajiem priekšnesumiem, pedagogiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu un audzēkņu vecākiem par atbalstu!

Lai veiksmīga turpmākā sadarbība!

Foto: Muzicē jaunāko klašu vijolnieku ansamblis un koncertmeistare

Foto: Muzicē kora klases audzēkne un koncertmeistare

Foto: Muzicē vijolnieču duets un koncertmeistare

Foto: Muzicē klavierspēles klases audzēkne

Foto: Muzicē kokles spēles klases audzēkne

Foto: Muzicē kora klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē kokles spēles klases audzēknis

Foto: Muzicē kora klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē pūšaminstrumentu spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē klavierspēles klases audzēkne

Foto: Muzicē pūšaminstrumentu spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi