Piektdien, 19. janvārī, Balvu Mūzikas skolas zāli pieskandināja un pierībināja Balvu, Gulbenes, Viļakas un Alūksnes Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi, lai izmēģinātu spēkus pirms Valsts konkursa, kas izglītības programmai notiek reizi četros gados un ir nozīmīgs konkurss Latvijas Mūzikas skolām.

Koncertmeistarklasē muzicēja visu trīs vecuma grupu audzēkņi un katrs izpildīja divus skaņdarbus.

Ieskatu Sitaminstrumentu spēles niansēs sniedza Alūksnes un Gulbenes Mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles skolotājs Mārcis Kalniņš, kurš arī ir šīs lieliskās koncertmeistarklases idejas autors un realizētājs.

Šī bija vērtīga audzēkņu un pedagogu tikšanās, jo varēja dalīties pieredzē, kā arī iegūt jaunu nošu materiālu.

Liels paldies Balvu Mūzikas skolai un direktoram Egonam Salmanim par sirsnīgo uzņemšanu, Viļakas Mūzikas skolas direktoram, Viļakas un Balvu Sitaminstrumentu spēles skolotājam Aldim Prancānam par aktīvu līdzdarbošanos.

Pateicamies koncertmeistariem Initai Lembai un Viktoram Bormanim, audzēkņiem un viņu vecākiem par uzņēmību un pacietību!

Lai veiksmīga un skanīga Valsts konkursa II kārta!

Foto: Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne muzicē uz bungu komplekta

Foto: Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis muzicē uz marimbas
Foto: Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne muzicē uz marimbas
Foto: Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis muzicē uz bungu komplekta
Foto: Balvu Mūzikas skolas direktors un Alūksnes un Gulbenes Sitaminstrumentu spēles skolotājs
Foto: Koncertmeistarklases dalībnieku kopīgs foto