Kategorija: Informācija

Muzikāls baudījums Alūksnē

Aicinām apmeklēt Alūksni – pilsētu, kurā dzīvo Mūzika!


Alūksnes Mūzikas skolas audzēknis piedalās LMT Viedtelevīzijas reklāmas projektā

“Kas tur rīb? Tā ir spožākā satura parāde!” – šos vārdus var dzirdēt sakaru operatora LMT jaunajā Viedtelevīzijas reklāmā.

Rudenī, izturot atlasi, Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Gustavs Ribušs tika pie iespējas piedalīties LMT Viedtelevīzijas reklāmas projektā un gūst neatsveramu pieredzi! Šobrīd reklāma jau skatāma TV ekrānos.
Priecājamies, ka bērni, kas apgūst mūziku, saskata iespēju un spēj realizēt savus talantus ārpus ikdienas mācību darba.

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Pūtēju orķestra tērpā muzicē uz bungām

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases audzēknis kopā ar citiem Pūtēju orķestra dalībniekiem

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases audzēknis kopā ar citiem Pūtēju orķestra dalībniekiem muzicē uz bungām


Pirms un Pēc.

Alūksnes Mūzikas skolā oktobra mēnesis noslēdzies ar brīnišķīgu notikumu! Sitaminstrumentu spēles klasē ir veikti uzlabojumi – paplašināta mācību telpa un uzlabota skaņas izolācija.🌟

👏Pateicamies Alūksnes novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu un atbalstu izglītības iestādes darbības uzlabošanai!

👏Paldies Alūksnes novada SIA “PAMATI” valdes priekšsēdētājam Jurim Ģērmanim un meistariem par paveikto darbu!

Lai skolotājam Mārcim Kalniņam un viņa audzēkņiem veiksmīgs, radošiem sasniegumiem piepildīts mācību process!🪘🎵

Sitaminstrumentu spēles klase pirms veiktajiem uzlabojumiem.

Alūksnes Mūzikas skolas direktore Dana Berkule un Sitaminstrumentu spēles klases pedagogs Mārcis Kalniņš paplašinātajā mācību telpā.


Alūksnes Novada Pagodinājums Izglītībā

2023. gada 30. maijā Alūksnes novada pašvaldība un Izglītības pārvalde godināja 2022./2023. mācību gada izcilākos izglītojamos par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas mēroga konkursos un sacensībās. Par iegūto II vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II un III kārtās Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma Alūksnes Mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēknis un absolvents Rihards Bumbišs, kā arī viņa skolotāja Inese PETRIKALNE un koncertmeistare Ilze KANGSEPA. Par iegūto III vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārtā naudas balvas saņēma arī  Roberta Bumbiša un Emīlija Gusta. Ļoti lepojamies ar viņiem!

Foto no D. Plaudes arhīva.


						

Alūksnes Mūzikas skolā papilduzņemšana!

Lejupielādēt ŠEIT: Iesniegums_Uzņemšana_2021Izskanējusi koncertlekcija “Ludvigam van Bēthovenam – 250”

Šis gads ir dižā komponista Ludviga van Bēthovena 250. jubilejas gads. Par godu šim notikumam visā pasaulē kultūras dzīvē norisinās Vīnes klasiķim veltīti pasākumi. 8. oktobra pēcpusdienā Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē izskanēja koncertlekcija ar stāstiem par L. van Bēthovena dzīves gājumu un muzikāliem priekšnesumiem no komponista daiļrades.

Koncertlekciju vadīja Benita Zvīgule, tajā piedalījās Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas un Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.

Projekts tapis pateicoties dalībai Alūksnes novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projekta konkursā un gūtajam atbalstam.

Paldies par sadarbību Alfrēda Kalniņa Mūzikas vidusskolas kolektīvam. Pateicamies mūsu skolas audzēkņiem Santai Bērziņai, Ancei Poļakai, Jānim Zelčam (klavieres), Evitai Vasiļjevai (klarnete), Amandai Konradei (saksofons), Konstantīnam Sokuram (trompete), Andrim Rozenbergam (mežrags), Lindai Čemisovai (trombons), Haraldam Dauškanam (sitaminstrumenti) par dalību un skolotājiem Lāsmai Cunskai, Mārcim Kalniņam, Sandoram Līviņam, Uldim Mūrniekam, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai, Aivai Grosai un Initai Lembai par ieguldīto darbu priekšnesumu sagatavošanā.

Pateicamies Alūksnes novada domei un Alūksnes Kultūras centram.

Lai veiksmīgs un muzikāls šis mācību gads!