Kategorija: Dalība konkursā

Valsts konkursa II kārtas Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēlē otrās dienas rezultāti

Trešdien, 31. janvārī A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā turpinājās Valsts konkursa II kārta Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēlē. Arī šoreiz, tāpat, kā konkursa pirmajā dienā, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi parādīja lielisku sniegumu!

FLAUTAS SPĒLE –

I vecuma grupā: Tīna Beļenkova – II vieta.

Katrīna Vilde – Pateicība. Lai veiksmīga turpmākā muzikālā izaugsme!

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE –

I vecuma grupā:

Leonards Dreimanis – II vieta.

Dārta Galahova – II vieta.

II vecuma grupā:

Nika Rastorgujeva – III vieta.

Gustavs Ribušs – III vieta.

III vecuma grupā:

Aigars Bērziņš – Pateicība.

Apsveicam konkursa dalībniekus ar panākumiem!

Paldies audzēkņiem par brīnišķīgu sniegumu, skolotājiem Sarmītei Kubuliņai un Mārcim Kalniņam, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Initai Lembai par ieguldīto darbu. Pateicība vecākiem par atbalstu un līdzjušanu.

LEPOJAMIES!

Pateicamies Alūksnes novada pašvaldībai par transporta nodrošinājumu. Īpašs paldies šoferim Aivaram Bukanam.

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes un Smiltenes Mūzikas skolu flautas spēles klases audzēknes kopā ar skolotāju

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēkne kopā ar Valsts konkursa žūrijas pārstāvēm

Foto: Alūksnes un Smiltenes Mūzikas skolu flautas spēles klases audzēknes


Valsts konkursa II kārtas Pūšaminstrumentu spēlē rezultāti

Otrdien, 30. janvārī Valsts konkursa Pūšaminstrumentu spēlē II kārtā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja astoņi audzēkņi.

TROMPETES SPĒLE –

I vecuma grupā: Ričards Buliņš , Valters Štrauss , II vecuma grupā: Matīss Žagats – Pateicība. Apsveicam ar debiju!

III vecuma grupā: Konstantīns Sokura – Atzinība. Šajā vecuma grupā vietas netika piešķirtas un Konstantīns tika atzīts, kā labākais!

EIFONIJA SPĒLE –

I vecuma grupā: Kārlis Moloks – III vieta. Apsveicam!

III vecuma grupā: Deniss Ņikitins – Pateicība. Vēlam turpmāko muzikālo izaugsmi!

SAKSOFONA SPĒLE –

I vecuma grupā: Alekss Skuja – II vieta. Šajā grupā I vieta netika piešķirta, un Alekss savā vecuma grupā tika atzīts par labāko. Apsveicam!

III vecuma grupā: Keita Lemeševska – Pateicība. Novēlam turpmākos muzikālos sasniegumus!

Paldies skolotājiem Zigmāram Krūmiņam, Sandoram Saulvedim Līviņam, Uldim Mūrniekam un koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Aivai Grosai! Pateicamies audzēkņiem un vecākiem par izturību! LEPOJAMIES!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas trompetes spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas trompetes spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas saksofona spēles klases audzēknis kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas saksofona spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas eifonija spēles klases audzēknis kopā ar skolotāju

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas eifonija spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari


Vijoles spēles Valsts konkursa II kārta

2023. gada 24. janvārī Alfr. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārta. Vijoles specialitātē četrās klašu grupās piedalījās 58 audzēkņi no 23 Vidzemes reģiona Mūzikas skolām. Konkurss notiek reizi četros gados un Alūksnes Mūzikas skolu šajā reizē pārstāvēja 3 audzēkņi, no kuriem sīvā konkurencē visi ieguva godalgotas vietas!

SVEICAM mūsu jaunos mūziķus-

  • ROBERTU BUMBIŠU  ar iegūto III vietu
  • EMĪLIJU GUSTU ar iegūto III vietu
  • RIHARDU BUMBIŠU ar iegūto II vietu un izvirzīšanu uz finālu Rīgā!

Paldies skolotājai INESEI PETRIKALNEI un koncertmeistarei ILZEI KANGSEPAI!

Ļoti lepojamies un novēlam veiksmi Valsts konkursa finālā!

Rihards Bumbišs
Rihards Bumbišs kopā ar pedagogu Inesi Petrikalni un koncertmeistari Ilzi Kangsepu
Roberta Bumbiša un Emīlija Gusta kopā ar pedagogu Inesi Petrikalni un koncertmeistari Ilzi Kangsepu

Apsveicam ar iegūto Diplomu!

Maija mēnesī norisinājās XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Sigulda 2021, ko organizēja Siguldas Mākslu skola Baltais Flīģelis sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. Konkurss notika attālināti, kas deva iespēju gūt jaunu pieredzi. Priecājamies par mūsu skolas audzēkņa Haralda Dauškana (3. Sitaminstrumentu spēles klase) panākumiem un iegūto Diplomu. Pateicamies skolotājam Mārcim Kalniņam, koncertmeistarei Initai Lembai par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu un palīdzību veiksmīga ieraksta tapšanā.

XXV Starptautiskā jauno mūziķu konkursa žūrijas priekšsēdētāja Artūra Cingujeva video sveiciens dalībniekiem:

https://www.youtube.com/watch?v=R2v3odcNB4U

Konkursa programma: https://www.baltaisfligelis.lv/muzika/uploads/buklets_a4.pdf


Dalība Starptautiskā konkursā “Sigulda 2021”

Mūsu skolas sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Haralds Dauškans (pedagogs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Lemba) attālināti piedalās XXV Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Sigulda 2021”. Vēlam veiksmi un izdošanos!


Sveicam Klavierspēles un Akordeona spēles klases audzēkņus!

Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles un Akordeona spēles klases audzēkņi 4. martā devās uz Gaujienas mūzikas un mākslas skolu, lai piedalītos IX Jauno izpildītāju konkursā. Sveicam audzēkņus ar gūtajiem panākumiem! Pateicamies skolotājiem Lāsmai Cunskai, Alfam Kitlim un Lilijai Kovaļai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!

 

Santa Bērziņa (klavieres) – I vieta, skolotāja Lāsma Cunska

Edžus Everts Prazņicāns (klavieres) – II vieta, skolotāja Lāsma Cunska

Milana Vasakova (klavieres) – II vieta, skolotāja Lāsma Cunska

Armando Zujevs (akordeons) – II vieta, skolotājs Alfs Kitlis

Ance Ābolkalne (klavieres) – III vieta, skolotāja Lāsma Cunska

Kārlis Strodāns (akordeons) – Atzinība, skolotājs Alfs Kitlis

Sabīne Pētersone (klavieres) – Pateicība, skolotāja Lilija Kovaļa

Ance Poļaka (klavieres) – Pateicība, skolotāja Lāsma Cunska


Sveicam pūšaminstrumentu spēles audzēkņus ar panākumiem konkursā!

 

 

 

 

Februāra mēnesis Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņiem un pedagogiem noslēdzies veiksmīgi ar dalību IV Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā Naujene WIND 2020, Daugavpilī. Tas pulcēja 225 audzēkņus no 6 valstu 59 mūzikas izglītības iestādēm. No mūsu skolas piedalījās 8 audzēkņi, un visi ieguva godalgotas vietas. Pateicamies audzēkņiem, skolotājiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem par sadarbību!

Hanna Jansone (flauta) – II vieta, skolotāja Sarmīte Kubuliņa, koncertmeistare Ilva Liepiņa

Tīna Sloģe (flauta) – II vieta, skolotāja Sarmīte Kubuliņa, koncertmeistare Ilva Liepiņa

Konstantīns Sokura (trompete) – II vieta, skolotājs Uldis Mūrnieks, koncertmeistare Rita Bogdanova

Rūdolfs Pakalns (eifonijs) – II vieta, skolotājs Uldis Mūrnieks, koncertmeistare Rita Bogdanova

Deivids Struckis (eifonijs) – II vieta, skolotājs Zigmārs Krūmiņš, koncertmeistare Aiva Grosa

Pēteris Pauls Biete (trompete) – III vieta, skolotājs Uldis Mūrnieks, koncertmeistare Rita Bogdanova

Ralfs Spirks (trompete) – III vieta, skolotājs Zigmārs Krūmiņš, koncertmeistare Aiva Grosa

Kristers Moloks (eifonijs) – III vieta, skolotājs Zigmārs Krūmiņš, koncertmeistare Aiva Grosa


Sveicam Sitaminstrumentu spēles klases ansambli!

Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases ansamblis 18. februārī devās uz Valmieru, lai piedalītos Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā–konkursā No baroka līdz rokam. Sveicam audzēkņus ar iegūto I pakāpes Diplomu! Pateicamies skolotājiem Mārcim Kalniņam un Initai Čerbikovai par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem par atbalstu!


Noslēdzies Jauno izpildītāju konkurss

No 23. līdz 26. janvārim Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi devās uz Rīgu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, lai piedalītos XXV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā. Šogad tas veltīts komponista Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejai. Sveicam audzēkņus Konstantīnu Sokuru (trompete), Haraldu DauškanuErnestu Ervīnu Dovgānu (sitaminstrumenti) ar veiksmīgu dalību konkursā. Pateicamies skolotājiem Uldim Mūrniekam, Mārcim Kalniņam, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai, Initai Čerbikovai par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem par sniegto atbalstu!


Valsts konkurss Akordeona spēlē

24. janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle Valsts konkursa II kārta. Pateicamies audzēkņiem, skolotājam Alfam Kitlim un vecākiem par ieguldīto darbu un laiku!