Kategorija: Dalība konkursā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris izglītības iestāžu pūtēju orķestru šova programmā iegūst augstākās pakāpes diplomu

4. maijā pie Brīvības pieminekļa, par godu Latvijas republikas Neatkarības dienai, izskanēja Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkurss. Šova programmā piedalījās Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris, kura sastāvā ir arī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi. Sveicam pūtēju orķestra diriģentu Sandoru Saulvedi Līviņu, defilē vadītāju Ilzi Līviņu un orķestra dalībniekus ar iegūto Augstākās pakāpes diplomu!

Prieks, ka mūsu skolas audzēkņi muzicē pūtēju orķestra sastāvā. Tas sniedz neatsveramu pieredzi kolektīvajā muzicēšanā, visiem kopā radot lielisku skanējumu.

Foto: Diploms Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestrim – Augstākā pakāpe (no MJIC “Pagalms” arhīva)

Foto: Alūksnes pūtēju orķestris pie Brīvības pieminekļa 4. maijā (no MJIC “Pagalms” arhīva)


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu dalība Jāņa Cimzes Starptautiskajā instrumentālo kvartetu konkursā

Ceturtdien, 4. aprīlī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās Jāņa Cimzes Starptautiskajā instrumentālo kvartetu konkursā, kas norisinājās J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā.

Apsveicam ar iegūto I vietu instrumentālo kvartetu:

            Leonards Dreimanis (marimba)

            Dārta Galahova (zvaniņi, bungas)

            Sandis Platais (bungas, zvaniņi)

            Karlīna Zēmele (klavieres)

Apsveicam ar iegūto III vietu saksofonu kvartetu:

            Alekss Skuja

            Ralfs Rainiks

            Amanda Konrade

            Keita Lemeševska

            LEPOJAMIES!

Paldies audzēkņiem par lielisko sniegumu, skolotājiem Mārcim Kalniņam, Initai Lembai, Sandoram Saulvedim Līviņam par ieguldīto darbu. Pateicamies vecākiem par līdzi jušanu, īpaši Dārtas mammai par ātro iesaisti un sniegto atbalstu transporta jautājumā.

            Priecājamies, ka,  piedaloties konkursos un koncertos, audzēkņi un skolotāji gūst arī pieredzi, plašāku skatu mūzikas pasaulē un iedvesmu tālākai radošai darbībai.

Foto: Alūksnes Mūzikas Sitaminstrumentu un Klavierspēles klases audzēkņi un pedagogi

Foto: Alūksnes Mūzikas Sitaminstrumentu un Klavierspēles klases audzēkņi un pedagogi


Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēkņu dalība XI Jauno izpildītāju konkursā Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolā

Trešdien, 20. martā Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolā notika XI Jauno izpildītāju konkurss, kurā piedalījās arī Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēkņi.

Žūrija atzinīgi novērtēja jauno pianistu sniegumu.

Apsveicam ar panākumiem:

Alise Poļaka – I vieta

Aleksandra Salaka – I vieta

Sofija Salaka – II vieta

Milana Vasakova – III vieta

Ance Poļaka – Atzinība

Priecājamies par audzēkņu Otto Herberta Bumbura un Jāņa Ķīša dalību konkursā.

Pēc konkursa bija iespēja apmeklēt žūrijas komisijas priekšsēdētājas Ilzes Mazkalnes vadītās meistarklases, kurās piedalījās arī Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēknis Jānis Ķīsis, kopā ar savu skolotāju Initu Lembu.

Pateicamies Klavierspēles skolotājām Lāsmai Cunskai, Aivai Grosai un Initai Lembai par ieguldīto darbu, gatavojot audzēkņus konkursam.

Liels paldies audzēkņiem un pedagogiem par centību un neatlaidību, vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu!

Foto: Konkursa godalgoto vietu ieguvēji – Klavierspēles klases audzēkņi

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēkņi – konkursanti, kopā ar skolotājiem

Foto: Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolas direktore Ilze Dāve

Foto: Mirklis no meistarklases – žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ilze Mazkalne un Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēknis


Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles klases audzēknes dalība jauno pianistu festivālā “Debija 2024”

Trešdien, 6. martā Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles klases audzēkne Aleksandra Salaka, kopā ar savu skolotāju Initu Lembu, devās uz Juglas Mūzikas skolu Rīgā, kur norisinājās VIII jauno pianistu festivāls “Debija 2024”.

Nu jau vairākus gadus šis festivāls pulcē jaunos 1. un 2. klašu pianistus no daudzām Latvijas Mūzikas skolām.

Festivāla žūrija atzīmēja pašus labākos priekšnesumus. Milzīgs prieks, jo Aleksandra bija labāko vidū.

Paldies Aleksandrai un viņas skolotājai Initai Lembai par ieguldīto darbu. Pateicamies Aleksandras vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Klavierspēles klases audzēkne un klavierspēles pedagoģe

Foto: Klavierspēles klases audzēkne saņem Atzinību

Foto: Klavierspēles klases audzēkne un klavierspēles pedagoģe


Alūksnes Mūzikas skolas kokles spēles klases audzēkņu dalība Valsts konkursa kokles spēles audzēkņiem II kārtā

Otrdien, 5. martā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kokles spēles audzēkņiem. Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja četras audzēknes.

Konkursa žūrija atzinīgi novērtēja mūsu audzēkņu sniegumu.

Sveicam ar veiksmīgu dalību konkursā Annu Jaunzemu un Paulu Supi!

Apsveicam ar iegūto III vietu Madaru Zellāni un Luīzi Renci!

Pateicamies audzēknēm, kokles spēles skolotājām Ingai Kalniņai un Danai Berkulei par ieguldīto darbu, vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu. Paldies šoferim no “SIA MIA MAKS”.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Muzicē kokles spēles klases audzēkne

Foto: Kokles spēles klases audzēknes un kokles spēles pedagoģe

Foto: Kokles spēles klases audzēknes


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu dalība VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2024”

Ceturtdien, 22. februārī, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi mēroja tālo ceļu uz Daugavpili, lai piedalītos VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene Wind 2024”.

Mūsu audzēkņu sniegums bija lielisks:

Gustavs Vītols – III vieta

Tīna Beļenkova – II vieta

Katrīna Vilde – II vieta

Alekss Skuja – II vieta

Andris Rozenbergs – Atzinība

Matīss Žagats – III vieta

Valters Štrauss – III vieta

Kārlis Moloks – II vieta

Konstantīns Sokura – III vieta

Deniss Ņikitins – III vieta

Apsveicam konkursa dalībniekus ar sasniegumiem!

Paldies audzēkņiem, pedagogiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu. Pateicamies vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu un šoferiem no Alūksnes novada pašvaldības un “SIA MIA MAKS”.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi, pedagogi un koncertmeistares

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas saksofona spēles klases audzēknis, pedagogs un koncertmeistare

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēknes

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēknes, pedagoģe un koncertmeistare


Valsts konkursa II kārtas Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēlē otrās dienas rezultāti

Trešdien, 31. janvārī A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā turpinājās Valsts konkursa II kārta Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēlē. Arī šoreiz, tāpat, kā konkursa pirmajā dienā, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi parādīja lielisku sniegumu!

FLAUTAS SPĒLE –

I vecuma grupā: Tīna Beļenkova – II vieta.

Katrīna Vilde – Pateicība. Lai veiksmīga turpmākā muzikālā izaugsme!

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE –

I vecuma grupā:

Leonards Dreimanis – II vieta.

Dārta Galahova – II vieta.

II vecuma grupā:

Nika Rastorgujeva – III vieta.

Gustavs Ribušs – III vieta.

III vecuma grupā:

Aigars Bērziņš – Pateicība.

Apsveicam konkursa dalībniekus ar panākumiem!

Paldies audzēkņiem par brīnišķīgu sniegumu, skolotājiem Sarmītei Kubuliņai un Mārcim Kalniņam, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Initai Lembai par ieguldīto darbu. Pateicība vecākiem par atbalstu un līdzjušanu.

LEPOJAMIES!

Pateicamies Alūksnes novada pašvaldībai par transporta nodrošinājumu. Īpašs paldies šoferim Aivaram Bukanam.

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases audzēkne kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes un Smiltenes Mūzikas skolu flautas spēles klases audzēknes kopā ar skolotāju

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēkne kopā ar Valsts konkursa žūrijas pārstāvēm

Foto: Alūksnes un Smiltenes Mūzikas skolu flautas spēles klases audzēknes


Valsts konkursa II kārtas Pūšaminstrumentu spēlē rezultāti

Otrdien, 30. janvārī Valsts konkursa Pūšaminstrumentu spēlē II kārtā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja astoņi audzēkņi.

TROMPETES SPĒLE –

I vecuma grupā: Ričards Buliņš , Valters Štrauss , II vecuma grupā: Matīss Žagats – Pateicība. Apsveicam ar debiju!

III vecuma grupā: Konstantīns Sokura – Atzinība. Šajā vecuma grupā vietas netika piešķirtas un Konstantīns tika atzīts, kā labākais!

EIFONIJA SPĒLE –

I vecuma grupā: Kārlis Moloks – III vieta. Apsveicam!

III vecuma grupā: Deniss Ņikitins – Pateicība. Vēlam turpmāko muzikālo izaugsmi!

SAKSOFONA SPĒLE –

I vecuma grupā: Alekss Skuja – II vieta. Šajā grupā I vieta netika piešķirta, un Alekss savā vecuma grupā tika atzīts par labāko. Apsveicam!

III vecuma grupā: Keita Lemeševska – Pateicība. Novēlam turpmākos muzikālos sasniegumus!

Paldies skolotājiem Zigmāram Krūmiņam, Sandoram Saulvedim Līviņam, Uldim Mūrniekam un koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Aivai Grosai! Pateicamies audzēkņiem un vecākiem par izturību! LEPOJAMIES!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas trompetes spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas trompetes spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas saksofona spēles klases audzēknis kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas saksofona spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas eifonija spēles klases audzēknis kopā ar skolotāju

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas eifonija spēles klases audzēkņi kopā ar skolotāju un koncertmeistari


Vijoles spēles Valsts konkursa II kārta

2023. gada 24. janvārī Alfr. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārta. Vijoles specialitātē četrās klašu grupās piedalījās 58 audzēkņi no 23 Vidzemes reģiona Mūzikas skolām. Konkurss notiek reizi četros gados un Alūksnes Mūzikas skolu šajā reizē pārstāvēja 3 audzēkņi, no kuriem sīvā konkurencē visi ieguva godalgotas vietas!

SVEICAM mūsu jaunos mūziķus-

  • ROBERTU BUMBIŠU  ar iegūto III vietu
  • EMĪLIJU GUSTU ar iegūto III vietu
  • RIHARDU BUMBIŠU ar iegūto II vietu un izvirzīšanu uz finālu Rīgā!

Paldies skolotājai INESEI PETRIKALNEI un koncertmeistarei ILZEI KANGSEPAI!

Ļoti lepojamies un novēlam veiksmi Valsts konkursa finālā!

Rihards Bumbišs
Rihards Bumbišs kopā ar pedagogu Inesi Petrikalni un koncertmeistari Ilzi Kangsepu
Roberta Bumbiša un Emīlija Gusta kopā ar pedagogu Inesi Petrikalni un koncertmeistari Ilzi Kangsepu

Apsveicam ar iegūto Diplomu!

Maija mēnesī norisinājās XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Sigulda 2021, ko organizēja Siguldas Mākslu skola Baltais Flīģelis sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. Konkurss notika attālināti, kas deva iespēju gūt jaunu pieredzi. Priecājamies par mūsu skolas audzēkņa Haralda Dauškana (3. Sitaminstrumentu spēles klase) panākumiem un iegūto Diplomu. Pateicamies skolotājam Mārcim Kalniņam, koncertmeistarei Initai Lembai par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu un palīdzību veiksmīga ieraksta tapšanā.

XXV Starptautiskā jauno mūziķu konkursa žūrijas priekšsēdētāja Artūra Cingujeva video sveiciens dalībniekiem:

https://www.youtube.com/watch?v=R2v3odcNB4U

Konkursa programma: https://www.baltaisfligelis.lv/muzika/uploads/buklets_a4.pdf