Mēnesis: 2022. gada marts

Latvijas Virtuālā pūtēju orķestra veltījumā Gunāram Ordelovskim – Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas orķestra dalībnieki – mūsu absolventi, pedagogi un audzēkņi

Esam pateicīgi katram Alūksnes Mūzikas skolas audzēknim, absolventam un pedagogam, kas piedalījās Latvijas Virtuālā Pūtēju orķestra ierakstā – veidojot veltījumu Gunāram Ordelovskim. Aicinām noskatīties un noklausīties https://www.youtube.com/watch?v=fwMLzqXhn2Q


Mēs atceramies: “…ikviens no izsūtītajiem kā cilvēks sevī nesa un atgriezdamies pārveda Dzimtenei līdz ar sevi arī savu nesalauzto cilvēcību – to, ko režīms ienīda visvairāk.”

Kristers Beitiks (trompetes spēle), kcm Rita Bogdanova, ped. Uldis Mūrnieks
2.vijoles spēles klases audzēknes Roberta Bumbiša un Laura Vīksna, pedagogs Inese Petrikalne

2022.gada 25.martā Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi muzicēja koncertā Komunistiskā terora represēto piemiņai. Koncertā piedalījās pedagoga Ineses Petrikalnes vijoles klases audzēkņi Roberta Bumbiša, Laura Vīksna, Klaudija Kļava Būmane, Rihards Bumbišs, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure, Annija Strupkāja, pedagoga Ulda Mūrnieka audzēkņi – Kristers Beitiks (trompete) un Rūdolfs Pakalns (eifonijs), pedagoga Sandora Līviņa audzēknes Annija Plīse (klarnetes spēle) un Keita Lemeševska (saksofona spēle), Marta Bondare (flauta, ped. Sarmīte Kubuliņa). Mijoties ar instrumentāliem skaņdarbiem, solo dziedājumu izpildīja Arsēnijs Pometuns un Sņežanna Veselova (ped. Ingrīda Pilskalne). Ar baudu sajust zem pirkstiņiem lieliskā Estonia flīģeļa taustiņus izdevās Katrīnai Bromai un Ralfam Vīksnam. Pateicība visiem pedagogiem, kas sagatavoja audzēkņus, atbalstīja viņu uzstāšanos un darbojās kā koncertmeistari.

Rūdolfs Pakalns, kcm Rita Bogdanova
Ralfs Vīksna, pedagogs Rita Bogdanova
Vijolnieku ansamblis (Klaudija Kļava-Būmane, Rihards Bumbišs, Annija Strupkāja, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure)
Pateicamies koncerta organizētājiem – Alūksnes Kultūras centram par uzaicinājumu sadarboties un personīgi Līvai Leimanei.
Visu publicēto foto autore – Sanita Bērziņa

“Spēlē laimes flautu! Tu pats esi melodija”

Šo persiešu dzejnieka Rūmī teicienu krāsaini piepildīja pedagoga Sarmīte Kubuliņas flautas spēles klases audzēkņi 2022.gada 25.martā, muzicējot koncertā saviem vecākiem VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” zālē. Jaunāko klašu audzēkņi ar apbrīnu klausījās flautas klases topošās absolventes, aplausi skanēja pēc katra priekšnesuma, un visi klātesošie baudīja patiesu gandarījumu.


Vijoles spēles konkursa laureāti

2022.gada 11.-12.martā attālināti notika Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss Madonā. Dalībnieki no Alūksnes Mūzikas skolas ieguvuši godalgotas vietas un vienus no labākajiem vērtējumiem. Pateicamies pedagogam Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai. Pateicamies vecākiem par atbalstu!


Saņemti pagodinājumi – diplomi no konkursa Naujene Wind 2022 Latvija


Muzikālā pēcpusdiena, veltīta Haidnam un Šūbertam

Koncerta idejas un scenārija autore, koncerta vadītāja, pedagogs Agrita Kalniņa
Vijoļu duets – Klaudija Kļava – Būmane un Rihards Bumbišs, kcm Ilze Kangsepa. Pedagogs Inese Petrikalne
Klavieru duets – Elza un Kristers Šaicāni. Pedagogs Rita Bogdanova
Sitaminstrumenti – Aigars Bērziņš, kcm Inita Lemba. Pedagogs Mārcis Kalniņš
Vijolnieku ansamblis – (no labās) Klaudija Kļava Būmane, Rihards Bumbišs, kcm Ilze Kangsepa, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure, Viktorija Rainika. Pedagogs Inese Petrikalne

11.marta pēcpusdiena ar spožo saulīti aiz logiem piepildījās ar patīkamām emocijām, ar gandarītu kopā būšanu pēc diviem ne-koncertu gadiem un ar ļoti dzirdīgu, priecīgu un klausīties gribošu publiku. Tā jutāmies visi, kuri apmeklējām Alūksnes Mūzikas skolas muzikālo pēcpusdienu “Jozefam Haidnam 290 un Francim Šūbertam 225”.

Skanēja gan Jozefa Haidna komponētās daļas no lieliem un plaši pazīstamiem darbiem – 94.simfonijas “Ar pārsteigumu”, klavieru sonātēm un stīgu kvartetiem, pārliktiem atsevišķos skaņdarbos jaunajiem mūziķiem klavieru duetā, vijoļu duetā un marimbas solo, gan Franča Šūberta Vācu dejas, valši un to priekšvēstneši lendleri, kā arī komponista radīti Ekspromti un Muzikāli mirkļi.

Liels paldies koncerta idejas un scenārija autorei, koncerta vadītājai Agritai Kalniņai un visiem skolas pedagogiem, kuri gatavoja jaunos izpildītājmāksliniekus, muzicēja kopā ar viņiem un uzstājās paši.

Patiess gandarījums, ka mums atkal ir bijusi tā laime muzicēt saviem skolas biedriem un vecākiem, ka ir gūts prieks uzmanīgi klausīties un kā dārgumu novērtēt katru mierīgo un muzikālo mirkli, plaukstot pavasarim Latvijā. Gaidīsim jūs katru uz turpmākiem skolas un pilsētas pasākumiem un koncertiem!


Sengaidīts koncerts mūzikas skolā -muzikālā pēcpusdiena


Jaunie izpildītāji laureātu godā starptautiskā konkursā

2022.gada 24.-28.februārī attālināti notika V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2022”, kas valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nepulcināja dalībniekus vienkopus, bet dažādo instrumentu jaunie pavēlnieki sacentās ar saviem publicētajiem video ierakstiem youtube platformā. Konkursu rīkoja Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde un Daugavpils Universitāte. Starp vairāk kā 150 dalībniekiem no visas Latvijas mūzikas skolām un no Lietuvas, Igaunijas un Polijas mūzikas izglītības iestādēm konkursā Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja četri dalībnieki šādās instrumentu spēles grupās: eifonija spēle, flautas spēle un sitaminstrumentu spēle. Un lūk, te viņi – visu mūsu četru audzēkņu priekšnesumi ir ieraudzīti, sadzirdēti un novērtēti, ieguvuši laureātu titulus! Mēs ar patiesu gandarījumu un lepnumu vēlamies sveikt gan viņus, gan audzēkņu pedagogus un koncertmeistarus! Pateicamies audzēkņu vecākiem par sadarbību un patiesām rūpēm pilno atbalstu!