Šo persiešu dzejnieka Rūmī teicienu krāsaini piepildīja pedagoga Sarmīte Kubuliņas flautas spēles klases audzēkņi 2022.gada 25.martā, muzicējot koncertā saviem vecākiem VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” zālē. Jaunāko klašu audzēkņi ar apbrīnu klausījās flautas klases topošās absolventes, aplausi skanēja pēc katra priekšnesuma, un visi klātesošie baudīja patiesu gandarījumu.