Koncerta idejas un scenārija autore, koncerta vadītāja, pedagogs Agrita Kalniņa
Vijoļu duets – Klaudija Kļava – Būmane un Rihards Bumbišs, kcm Ilze Kangsepa. Pedagogs Inese Petrikalne
Klavieru duets – Elza un Kristers Šaicāni. Pedagogs Rita Bogdanova
Sitaminstrumenti – Aigars Bērziņš, kcm Inita Lemba. Pedagogs Mārcis Kalniņš
Vijolnieku ansamblis – (no labās) Klaudija Kļava Būmane, Rihards Bumbišs, kcm Ilze Kangsepa, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure, Viktorija Rainika. Pedagogs Inese Petrikalne

11.marta pēcpusdiena ar spožo saulīti aiz logiem piepildījās ar patīkamām emocijām, ar gandarītu kopā būšanu pēc diviem ne-koncertu gadiem un ar ļoti dzirdīgu, priecīgu un klausīties gribošu publiku. Tā jutāmies visi, kuri apmeklējām Alūksnes Mūzikas skolas muzikālo pēcpusdienu “Jozefam Haidnam 290 un Francim Šūbertam 225”.

Skanēja gan Jozefa Haidna komponētās daļas no lieliem un plaši pazīstamiem darbiem – 94.simfonijas “Ar pārsteigumu”, klavieru sonātēm un stīgu kvartetiem, pārliktiem atsevišķos skaņdarbos jaunajiem mūziķiem klavieru duetā, vijoļu duetā un marimbas solo, gan Franča Šūberta Vācu dejas, valši un to priekšvēstneši lendleri, kā arī komponista radīti Ekspromti un Muzikāli mirkļi.

Liels paldies koncerta idejas un scenārija autorei, koncerta vadītājai Agritai Kalniņai un visiem skolas pedagogiem, kuri gatavoja jaunos izpildītājmāksliniekus, muzicēja kopā ar viņiem un uzstājās paši.

Patiess gandarījums, ka mums atkal ir bijusi tā laime muzicēt saviem skolas biedriem un vecākiem, ka ir gūts prieks uzmanīgi klausīties un kā dārgumu novērtēt katru mierīgo un muzikālo mirkli, plaukstot pavasarim Latvijā. Gaidīsim jūs katru uz turpmākiem skolas un pilsētas pasākumiem un koncertiem!