2022.gada 11.-12.martā attālināti notika Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss Madonā. Dalībnieki no Alūksnes Mūzikas skolas ieguvuši godalgotas vietas un vienus no labākajiem vērtējumiem. Pateicamies pedagogam Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai. Pateicamies vecākiem par atbalstu!