Kategorija: 2023. / 2024. mācību gads

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts


Radošs mirklis

Pirmdien, 15, aprīlī, Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klasē viesojās pedagoga Mārča Kalniņa audzēknis un skolas absolvents Ernests Ervīns Dovgāns. Pašlaik Ernests mācās Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas visdusskolas II kursā, kur turpina apgūt Sitaminstrumentu spēli.

Radoši darbojoties, kopā ar skolotāju un audzēkņiem, veidojās vērtīga pieredzes apmaiņa. Priecājamies par mūsu skolas absolventiem, kuri apciemo savus skolotājus, un ir lielisks piemērs, kā turpināt savu muzikālo izaugsmi.

Foto: Ernests Ervīns Dovgāns kopā ar Sitaminstrumentu spēles klases audzēkni (foto no M. Kalniņa pers. arhīva)

Foto: Ernests Ervīns Dovgāns kopā ar Sitaminstrumentu spēles klases audzēkni (foto no M. Kalniņa pers. arhīva)


Alūksnes Mūzikas skolas muzikālā pēcpusdiena “Emilim Melngailim 150”

Ceturtdien, 11. aprīlī izskanēja Alūksnes Mūzikas skolas muzikālā pēcpusdiena “Emilim Melngailim 150”.

Klausītājiem bija iespēja dzirdēt komponista sacerētos skaņdarbus, pierakstītās un apdarinātās latviešu tautas dziesmu melodijas instrumentālajā un vokālajā izpildījumā, noklausīties Mūzikas teorijas skolotājas Marijas Vīksnas, audzēkņu Alises Akmentiņas un Anetes Gustas izsmeļošajā stāstījumā par Emiļa Melngaiļa dzīves gājumu.

Paldies audzēkņiem un skolotājiem par daudzveidīgajiem priekšnesumiem, Mūzikas teorijas skolotājai Marijai Vīksnai par ieguldīto darbu koncertprogrammas izveidē.

Uz tikšanos nākamajos Alūksnes Mūzikas skolas koncertos!

Foto galerija: Mirkļi no Alūksnes Mūzikas skolas muzikālās pēcpusdienas “Emilim Melngailim 150” – muzicē klavierspēles, akordeona spēles, vijoles spēles, flautas spēles, trompetes spēles, sitaminstrumentu spēles un kora klašu audzēkņi, koklētāju ansamblis, vecāko klašu vijolnieku ansamblis, koris, pedagogi.


Alūksnes Mūzikas skolas sagatavošanas un pirmo klašu audzēkņu koncerts “Pirmie soļi”


Alūksnes Mūzikas skolas klavieru duetu koncerts


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu dalība Jāņa Cimzes Starptautiskajā instrumentālo kvartetu konkursā

Ceturtdien, 4. aprīlī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās Jāņa Cimzes Starptautiskajā instrumentālo kvartetu konkursā, kas norisinājās J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā.

Apsveicam ar iegūto I vietu instrumentālo kvartetu:

            Leonards Dreimanis (marimba)

            Dārta Galahova (zvaniņi, bungas)

            Sandis Platais (bungas, zvaniņi)

            Karlīna Zēmele (klavieres)

Apsveicam ar iegūto III vietu saksofonu kvartetu:

            Alekss Skuja

            Ralfs Rainiks

            Amanda Konrade

            Keita Lemeševska

            LEPOJAMIES!

Paldies audzēkņiem par lielisko sniegumu, skolotājiem Mārcim Kalniņam, Initai Lembai, Sandoram Saulvedim Līviņam par ieguldīto darbu. Pateicamies vecākiem par līdzi jušanu, īpaši Dārtas mammai par ātro iesaisti un sniegto atbalstu transporta jautājumā.

            Priecājamies, ka,  piedaloties konkursos un koncertos, audzēkņi un skolotāji gūst arī pieredzi, plašāku skatu mūzikas pasaulē un iedvesmu tālākai radošai darbībai.

Foto: Alūksnes Mūzikas Sitaminstrumentu un Klavierspēles klases audzēkņi un pedagogi

Foto: Alūksnes Mūzikas Sitaminstrumentu un Klavierspēles klases audzēkņi un pedagogi


Muzikāls baudījums Alūksnē

Aicinām apmeklēt Alūksni – pilsētu, kurā dzīvo Mūzika!


Alūksnes Mūzikas skolas Muzikālā pēcpusdiena “Emilim Melngailim 150”

Latviešu komponista Emiļa Melngaiļa jubilejas gadā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi organizē Muzikālo pēcpusdienu, veltītu komponista daiļradei.

Koncertā izskanēs Emiļa Melngaiļa oriģināldarbi dažādu mūzikas instrumentu izpildījumā, viņa pierakstītās latviešu tautas dziesmas un citu komponistu apdarinātās latviešu tautas dziesmu melodijas.

Uz tikšanos ceturtdien, 11. aprīlī plkst. 17.30, Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē!


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts Alūksnes PII “Sprīdītis”

Piektdien, 8. martā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi koncertēja Alūksnes PII “Sprīdītis”.

Koncertā izskanēja skaņdarbi klavieru, vijoles, saksofona un trompetes izpildījumā. Klausītājiem bija iespēja dzirdēt klavieru duetu. Noslēgumā izskanēja ksilofona, džambas un klavieru ansamblis.

Paldies PII “Sprīdītis” kolektīvam par uzņemšanu un gardo cienastu, klausītājiem par uzmanību un ieinteresētību, audzēkņiem un pedagogiem par lieliskajiem priekšnesumiem!

Lai pavasaris atnāk ar iedvesmu un lielisku noskaņojumu!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.


Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles klases audzēknes dalība jauno pianistu festivālā “Debija 2024”

Trešdien, 6. martā Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles klases audzēkne Aleksandra Salaka, kopā ar savu skolotāju Initu Lembu, devās uz Juglas Mūzikas skolu Rīgā, kur norisinājās VIII jauno pianistu festivāls “Debija 2024”.

Nu jau vairākus gadus šis festivāls pulcē jaunos 1. un 2. klašu pianistus no daudzām Latvijas Mūzikas skolām.

Festivāla žūrija atzīmēja pašus labākos priekšnesumus. Milzīgs prieks, jo Aleksandra bija labāko vidū.

Paldies Aleksandrai un viņas skolotājai Initai Lembai par ieguldīto darbu. Pateicamies Aleksandras vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Klavierspēles klases audzēkne un klavierspēles pedagoģe

Foto: Klavierspēles klases audzēkne saņem Atzinību

Foto: Klavierspēles klases audzēkne un klavierspēles pedagoģe