17. aprīlī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā norisinājās Vidzemes reģiona Mūzikas skolu Klavierspēles pedagogu Metodiskā diena. Koncertā piedalījās Alūksnes Mūzikas skolas astotās Klavierspēles klases audzēkne Santa Bērziņa, pedagogs Lāsma Cunska.

Paldies audzēknei un skolotājai par skolas pārstāvēšanu!

Foto: Astotās Klavierspēles klases audzēkne un skolotāja (foto no L. Cunskas personīgā arhīva)