Pašvaldības pagodinājumu vidū – audzēkņi no Alūksnes Mūzikas skolas

2022.gada 24.maijā Alūksnes novada pašvaldība un Izglītības pārvalde godināja šī mācību gada izcilākos izglītojamos par augstākajiem sasniegumiem, viņu pedagogus un vecākus. Kopā ar viņiem šajā dienā bija Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, priekšsēdētāja vietnieki Līga Langrate un Jānis Sadovņikovs, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

Balvu saņēma profesionālās ievirzes izglītības programmas Alūksnes Mūzikas skolas audzēknis un absolvents Rihards Bumbišs – par iegūto 1.vietu Vidzemes zonas stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā Madonā. Tāpat Rihards skolas beigšanas eksāmenus kārtoja tikai ar teicamām un izcilām sekmēm. Ļoti lepojamies ar viņu! Balvas saņēma tāpat arī 19 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi un 4 viņu treneri.

Balvas pagodināšanas otrajā daļā saņēma arī vispārizglītojošo skolu audzēkņi – Valsts izglītības satura centra mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji novada kārtās – 17 skolēni, kas ieguvuši 1. vietu, un viņu pedagogi.

Koncertapsveikumus visiem apbalvotajiem izglītojamajiem un pedagogiem sniedza Rihards Bumbišs duetā ar Alūksnes Mūzikas skolas 72.izlaiduma absolventi Klaudiju Kļavu – Būmani. Apsveikuma skaņdarbi tika sagatavoti ar lielu rūpību – jaunieši atskaņoja ukraiņu komponista Miroslava Skorika “Melodiju”, Jirži Hubaī “Idilli”, Arnolda Ņevoloviča “Nebēdņus”, lai reprezentētu šī mācību gada neatkārtojamos notikumus – pateicību, ka kara sāpes nav skārušas Latviju un Alūksni, ka pavasaris ar siltumu un mīlestību ietver mūs visus, neskatoties ne uz ko, un tāpat to, ka visi teicamnieki un arī šie izcilie jaunieši reizēm var atļauties būt nebēdnīgi! Kopā ar Rihardu un Klaudiju bija pedagoģe Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa un tāpat savu sveicienu godinātajiem veltīja 5.trompetes spēles klases audzēknis Konstantīns Sokura (pedagogs Uldis Mūrnieks). Vispārizglītojošo skolu olimpiāžu uzvarētāju rindās ar lepnumu vērojām “savējos”- Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņus un absolventus – paraugus tam, cik ļoti mūzika veicina cilvēka kognitīvās spējas un visas personības šķautnes un talantus: Tīna Sloģe, Evelīna Tuvi, Diāna Zotova, Artūrs Gailišs, Ance Strakša u.c.

Kopā ar Alūksnes Novada pašvaldības diplomu audzēkņi, atbilstoši iegūtajai vietai, saņēma arī naudas balvu. Naudas balvu saņēma arī pedagogs, kurš sagatavojis audzēkni. Alūksnes Mūzikas skolas šī gada konkursu laureātu un viņu sasniegumu skaits neaprobežojas ar vienu audzēkni, taču gan jaunāko klašu skolēnu sasniegumus, gan dažādu, pat starptautisku konkursu uzvaru atzinības saņemšanu neparedz Alūksnes Novada pašvaldības noteikumu patreizējā redakcija par pagodinājumiem un pateicībām.

Rihards Bumbišs, koncertmeistare Ilze Kangsepa. Fonā uz Rihardu no gleznas skatās bijušais Alūksnes Mūzikas skolas direktors Rihards Ādamsons
Alūksnes Novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pasniedz pagodinājumu Rihardam Bumbišam.
Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, vijoles spēles pedagogs Inese Petrikalne, Rihards Bumbišs, koncertmeistare, pedagogs Ilze Kangsepa, Domes izpilddirektors Ingus Berkulis
Vijoļu duets Klaudija Kļava – Būmane un Rihards Bumbišs
Alūksnes Mūzikas skolas 72.izlaiduma absolvente Klaudija Kļava – Būmane. Visi foto – Diāna Lozko

Sitaminstrumentu spēles solistu konkurss Amber Percussion Ulbrokā

2022.gada 24.maijā Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases pārstāvji un pedagogs Mārcis Kalniņš, piedalījās V Sitaminstrumentālistu konkursā Amber Percussion, kas šopavasar noritēja vairākās jomās – jau rakstījām par mūsu audzēkņu sasniegumiem un pieredzi šī konkursa ansambļu kārtā 8.aprīlī, tāpat noritēja atsevišķa konkursa diena mazajai bungai, un lūk, noslēdzošā joma – sitaminstrumentālisti – solisti. Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja, īpašu, konkursa nolikumam atbilstošu repertuāru apguva un atskaņoja un atzinību par uzstāšanos konkursā ieguva Aigars Bērziņš, sitaminstrumentu spēles 3.klases audzēknis un Emīls Sināts, sitaminstrumentu spēles 6.klases audzēknis (pedagogs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Lemba). Konkursa ietvaros notika arī izcilu sitaminstrumentālistu koncerts un meistarklase, kurā mazākus un lielākus mūziķu noslēpumus atklāja un savu pieredzi pastāstīja citreiz tikai attāli uz skatuves redzamie mūziķi.

Sitaminstrumentu spēles klases koncertmeistare Inita Lemba, Aigars Bērziņš, pedagogs Mārcis Kalniņš, Emīls Sināts. Foto no personīgā arhīva.
Iegūta neatņemama pieredze un iekvēlināta jauna interese un motivācija!
Pie Mūzikas skolas Babītē

Alūksnes Mūzikas skolas 74.izlaidums, pēc pārtraukuma atkal Alūksnes Kultūras centrā

Kā jau ziņoja “Alūksnes un Malienas Ziņas” un ziņu portāls https://aluksniesiem.lv/sabiedriba/muzikas-skola-74-izlaidums/, 2022.gada 21.maijā bijām aculiecinieki un kopīgi svinējām 25 jauno mūzikas censoņu, instrumentālistu un mūzikas mīļotāju izlaidumu, skolai jau 74.izlaidumu kopš dibināšanas.

Foto – Aivija Gritāne

Starp absolventiem – 9 pianisti, kuru skolotājas bija Rita Bogdanova, Lāsma Cunska, Aiva Grosa, Ilze Kangsepa, Lilija Kovaļa, Aira Pilde un Ilva Liepiņa. Absolventu vidū – divi vijolnieki, kuru pedagoģe Inese Petrikalne, trīs akordeonisti (pedagogs Alfs Kitlis), trīs saksofonisti (pedagogs Sandors Līviņš), flautiste (pedagoģe Sarmīte Kubuliņa), trompetists (pedagogs Uldis Mūrnieks), un 6 sitaminstrumentālisti (pedagogs Mārcis Kalniņš). Visu Alūksnes Mūzikas skolas mācību laiku – 8 vai 6 (akordeona, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles klasē) gadus absolventu mūzikas teorijas pedagoģes – audzēkņu mīlētās Agrita Kalniņa un Marija Vīksna. Klavierspēli kā vispārīgi apgūstamo priekšmetu visiem solo instrumentu audzēkņiem pasniegušas pedagoģes Valda Dāvida, Ināra Kravale un pārējās klavierspēles skolotājas.

Ar Emīla Dārziņa “Melanholisko valsi” Alūksnes Kultūras centrā skolas direktore Gunta Boša ieveda starojošus un mūzikas zināšanām bagātus Alūksnes Mūzikas skolas 25 audzēkņus. Mūsu acu priekšā izauguši, pārvarējuši daudz grūtību un sasnieguši daudz vērā ņemamu panākumu.

Kā stāsta mūzikas skolas direktora vietniece Ilva Liepiņa, vairāki no viņiem guvuši ievērojamas atzinības dažāda mēroga konkursos. Vijoles klases (skolotāja Inese Pertikalne) audzēknis Rihards Bumbišs, kurš jau pirmajās klasēs sevi labi parādījis papildus vijolei kā vokālists, šogad ieguvis 1. vietu Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkursā Madonā. Vairākas reizes spēlējis Vidzemes reģiona mūzikas skolu talantīgāko audzēkņu un konkursu laureātu koncertā “Vidzemes talanti Latvijai” koncertzālē “Cēsis” kopā ar Vidzemes kamerorķestri diriģenta un mākslinieciskā vadītāja Andra Veismaņa vadībā. Vairāku reģionālo konkursu laureāts ir klavierspēles klases audzēknis Andris Rozenbergs, kura skolotāja ir Ilze Kangsepa. Savukārt Lāsmas Cunskas audzēkne Emīlija Ēvele ieguvusi 3. vietu konkursā – koncertciklā “Talants Latvijai”.

Pieci no absolventiem – pūšaminstrumentu spēles klases (skolotāji Sandors Līviņš, Zigmārs Krūmiņš, Uldis Mūrnieks un Sarmīte Kubuliņa) audzēkņi spēlējuši Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī un palīdzējuši kaldināt orķestra panākumus. Absolventu vidū – arī akordeona spēles klases audzēkņi.

Sitaminstrumentu spēles klases (skolotājs Mārcis Kalniņš) absolventi Emīls Sināts, Valters Spirks, Pauls Stradiņš, Mārcis Cerbulis sitaminstrumentu spēles konkursā “Amber Percussion” Ulbrokā šogad ieguva 2. vietu. Priecīgā ziņa ir tā, ka vairāki audzēkņi – Emīlija Ēvele, Rihards Bumbišs, Pauls Stradiņš iecerējuši mūziku mācīties tālāk pēc viena padziļinātas apguves kursa.

Izlaidumā absolventi sniedza koncertu, ko paši arī vadīja. Izskanēja īpašs veltījuma skaņdarbs Ukrainai.

Alūksnes novada pašvaldības vārdā absolventus sveica Alūksnes novada domes deputāts Verners Kalējs.

Muzicē Rihards Bumbišs, pedagogs Inese Petrikalne, kcm Ilze Kangsepa Foto – Aivija Gritāne
Pauls Stradiņš, pedagogs Mārcis Kalniņš, kcm Inita Lemba. Foto Aivija Gritāne
Emīlija Ēvele, pedagogs Lāsma Cunska. Foto- Aivija Gritāne
Teicamniece un divreiz absolvente Evelīna Tuvi, pedagogs Sandors Līviņš, absolvents Kalvis Kristofers Gorbāns, Foto – Ivars Vīksna
Aktīvs koncertu dalībnieks, pianists Ralfs Vīksna, pedagogs Rita Bogdanova. Foto – Ivars Vīksna

Muzeju nakts promenādes koncerts Alūksnes muzejā Jaunajā pilī

2022.gada 14.maijā Muzeju nakts ietvaros Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un viņu pedagogi muzicēja koncertā, atklājot Latvijas Piļu un muižu asociācijas un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) apceļošanas akciju “Apceļosim Latvijas pilis un muižas 2022”, kurā viena starp 60 Latvijas pilīm ir Alūksnes Jaunā pils.

Koncerta dalībnieki “pieņemšanā” pie baroneses, Alūksnes Muzeja direktores Diānas Pelakas. Foto – Inita Lemba
Muzeja saimniece Diāna Pelaka, sagaidot apmeklētājus. Foto – Diāna Lozko
Alūksnes Muzeja piano istaba ar restaurēto J.Bluthner flīģeli. Mūzikas skolas audzēkņi instrumentu atzīst par brīnišķīgu! Foto – Diāna Lozko


Mūzikas skolas koncerti maija sākumā

Šodien, 4. maijā, svētku programmu pie Brīvības pieminekļa Rīgā atklāja Latvijas skolu jaunatnes pūtēju orķestri, tostarp,  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris. Orķestra bāze ir Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un absolventi, kā arī, protams, diriğents, mūsu pūšaminstrumentu spēles pedagogs Sandors Līviņš. Orķestri tradicionālajā 4. maija pūtēju orķestru defilē programmā  atgriezušies pēc divu gadu pauzes. “Šogad nenotika konkurss, bet tikai koncerts, kurā piedalījās mazāk dalībnieku nekā parasti – trīs lielpilsētu skolas ar mūzikas novirzienu un arī mēs. Emocijas fantastiskas, īpaši šajos svētkos uzstājoties pēc divu gadu pauzes,” stāsta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra defilē vadītāja un kolektīva horeogrāfe Ilze Līviņa. Latviju Brīvības svētkos sveica Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris “Rota”, Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestris, Daugavpils 13. vidusskolas pūtēju orķestris un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris ar defilē programmām un koporķestris ar latviešu tautasdziesmu aranžijām un Gunāra Ordelovska skaņdarbiem.

Ernsta Glika Alūksnes Ģimnāzijas orķestris un defilē programmas dejotājas, priekšplānā defilē vadītāja un horeogrāfe Ilze Līviņa. Foto no orķestra krājumiem.

Mātes dienas priekšvakarā, 5.maijā Mārkalnes tautas namā mārkalniešus ar muzikālu sveicienu iepriecināja Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Mārkalnes Tautas namā tika atklāta gleznu izstāde, un gan gleznās, gan skaņdarbos iekļāvās tēmas par ziediem.

Alūksnes Mūzikas skolas jaunie mūziķi ar pedagogiem pēc Mārkalnes Tautas namā notikušā koncerta. Foto – Sanita Silirova

Piektdienas pēcpusdienā, 2022.gada 6.maijā, Alūksnes Mūzikas skolā tika organizēta kārtējā muzikālā pēcpusdiena, kurā 20.un 21.gadsimta muzikālās idejas, atklāsmes un emocijas izspēlēja dažādu izglītības programmu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem. Koncertu atklāja mūsu visu labo domu sūtījums Ukrainai un tās pašaizliedzīgajai tautai, klausoties Miras Šanturk Tereščukas skaņdarbu, kas radies kara pirmajā dienā 2022.gada 24.februārī. Skaņdarbu atskaņoja pedagoģe Rita Bogdanova.

Muzikālās pēcpusdienas noslēgumā skaņdarbi tika veltīti visām māmiņām, gan mūsu audzēkņu māmiņām klātbūtnē, gan jebkura klausītāja māmiņām viņu siltajās mājās, gan tikai vairs domās sastopamajām māmiņām. Koncertu vadīja 7.* flautas klases audzēknes Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe, koncerta programmu sagatavoja pedagogs Marija Vīksna. Sakām paldies visiem pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu koncertam un vecākiem par atbalstu.

Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis, pedagogs Inese Petrikalne, kcm Ilze Kangsepa
Koncerta vadītājas Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe
Muzikālās pēcpusdienas “20.un 21.gadsimta muzikālās atklāsmes” jaunie mākslinieki un viņu pedagogi. Foto – Gunta Boša

Mūsu sitaminstrumentu puiši muzicē Vidzemes koncertzālē

28. aprīlī Koncertzāles “Cēsis” Lielajā zālē izskanēja komponista, vijolnieka un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pedagoga Andra Riekstiņa jubilejas koncerts.

A.Riekstiņš pasniedz vijoļspēli, aranžēšanu un kompozīciju, ir orķestra tradīcijas turpinātājs, jo vada kamerorķestri, stīgu kvartetu un iekļaujas mūzikas skolu kamerorķestru kustībā. Pedagogs ir bijis arī apvienotā orķestra virsdiriģents Skolēnu Dziesmu svētkos. A.Riekstiņš veido aranžijas un raksta oriģinālmūziku, bez kuras nav iedomājama Cēsu Mūzikas vidusskolas un Cēsu pilsētas muzikāli radošā dzīve daudzu gadu garumā.

Ikvienam interesentam klātienē bija iespēja izbaudīt koncertu – svētkus ar daudzveidīgu programmu. Koncertā izskanēja Andra Riekstiņa komponētie skaņdarbi, un kopā ar jubilāru tos atskaņoja Jubilejas simfoniskais orķestris (diriģents Andris Riekstiņš), Vidzemes kamerorķestris (diriģents Andris Veismanis), Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas koris (diriģente Iveta Lapiņa) un solisti – Ventis Zilberts, Leons Veldre, Dace Balode, Melissa Takanbekova, Gabriels Zavadskis, Jānis Jansons un Jana Karabeļņikova.

Koncertu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds.

Mūsu Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi Haralds Dauškans (4.klase) un Ernests Ervīns Dovgāns (7.* klase) ar savu skolotāju, Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles pedagogu Mārci Kalniņu muzicēja Jubilejas simfoniskajā orķestrī.

Jubilejas orķestris mēģinājumā
Sitaminstrumentu grupā – mūsu pedagogs Mārcis Kalniņš
Pie diriģenta pults jubilārs Andris Riekstiņš
No kreisās – Ernests Edvīns Dovgāns, 7.klase, Haralds Dauškans, 4.klase, komponists, jubilārs Andris Riekstiņš, pedagogs Mārcis Kalniņš
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”‘, iejūtamies mūziķu lomā. Visi foto no Ingas Dauškanes personīgā arhīva

Kā “dzintarā izklauvētas” godalgotās vietas Alūksnes Mūzikas skolas diviem sitaminstrumentu ansambļiem!

Ulbrokas Mūzikas un Mākslas skolas organizētajā un Stopiņu Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” 2022.gada 8.aprīlī notikušajā V Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkursā “Amber Percussion” mūsu skolas sitaminstrumentu spēles audzēkņi pedagogu Mārča Kalniņa un Initas Lembas vadībā ieguva godalgotas vietas!

Alūksnes Mūzikas skolas jaunāko klašu sitaminstrumentu ansamblis – Nika Rastorgujeva, Aigars Bērziņš, Haralds Dauškans (koncertmeistare Inita Lemba) ieguva III vietu. Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu ansamblis – Haralds Dauškans, Valters Spirks, Pauls Stradiņš, Emīls Sināts, Mārcis Cerbulis un Daniils Poļakovs ieguva II vietu. Kopā ar jaunajiem mūziķiem – sitaminstrumentālistiem un pedagogiem esam gandarīti, priecīgi un iedvesmoti.

Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu ansamblis mēģinājumā
Alūksnes Mūzikas skolas jaunāko klašu sitaminstrumentu spēles ansambļa dalībnieks Haralds Dauškans
Konkursa uzstāšanās – Alūksnes Mūzikas skolas jaunāko klašu sitaminstrumentu spēles ansamblis – Nika Rastorgujeva un Aigars Bērziņš
Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu ansambļu godalgotie dalībnieki

Konkursā bija arī lieliska iespēja vērot meistarklasi par improvizāciju. Žūrijas locekļu uzstāšanās koncertā iedvesmoja visus. Šķiet, mūsu sitaminstrumentālisti būs gatavi jauniem sasniegumiem. Paldies par ierosmēm un audzēkņu sagatavošanu mūsu pedagogiem Initai Lembai un Mārcim Kalniņam. Paldies par atbalstu un palīdzību vecākiem. Visi publicētie foto- Inga Dauškane


Klavieru dueta panākumi un iespaidi XXXXI Cimzes mūzikas dienās- J.Cimzes Starptautiskajā instrumentālo duetu konkursā

Elīna Egle un Vanesa Grīsle pie Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolas

2022.gada 31.martā mūsu skolas klavieru duets Elīna Egle un Vanesa Grīsle ar savu pedagogu Initu Lembu devās uz Jāņa Cimzes Starptautisko instrumentālo duetu konkursu Valkā, kas notika XXXXI Cimzes mūzikas dienu ietvaros. Meitenes atskaņoja krāsainu programmu – Antonio Diabelli Sonatīnes nr.6 II un III daļu un latviešu komponistes Ilzes Arnes darbu “Spoku stundā,” un viņu sniegums starp citiem 32 instrumentāliem duetiem tika atzinīgi novērtēts kā teicams! Lepojamies ar duetu un turpmāk vēlam līdzīgu prieku un radošumu, draudzību un biedrisku ieklausīšanos – visu, kas nepieciešams klavieru duetā! Pateicamies skolotājai Initai Lembai par lielo ieguldīto darbu gatavojoties konkursam!

No kreisās – Skolotāja Inita Lemba, Elīna Egle, Vanesa Grīsle

Latvijas Virtuālā pūtēju orķestra veltījumā Gunāram Ordelovskim – Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas orķestra dalībnieki – mūsu absolventi, pedagogi un audzēkņi

Esam pateicīgi katram Alūksnes Mūzikas skolas audzēknim, absolventam un pedagogam, kas piedalījās Latvijas Virtuālā Pūtēju orķestra ierakstā – veidojot veltījumu Gunāram Ordelovskim. Aicinām noskatīties un noklausīties https://www.youtube.com/watch?v=fwMLzqXhn2Q


Mēs atceramies: “…ikviens no izsūtītajiem kā cilvēks sevī nesa un atgriezdamies pārveda Dzimtenei līdz ar sevi arī savu nesalauzto cilvēcību – to, ko režīms ienīda visvairāk.”

Kristers Beitiks (trompetes spēle), kcm Rita Bogdanova, ped. Uldis Mūrnieks
2.vijoles spēles klases audzēknes Roberta Bumbiša un Laura Vīksna, pedagogs Inese Petrikalne

2022.gada 25.martā Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi muzicēja koncertā Komunistiskā terora represēto piemiņai. Koncertā piedalījās pedagoga Ineses Petrikalnes vijoles klases audzēkņi Roberta Bumbiša, Laura Vīksna, Klaudija Kļava Būmane, Rihards Bumbišs, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure, Annija Strupkāja, pedagoga Ulda Mūrnieka audzēkņi – Kristers Beitiks (trompete) un Rūdolfs Pakalns (eifonijs), pedagoga Sandora Līviņa audzēknes Annija Plīse (klarnetes spēle) un Keita Lemeševska (saksofona spēle), Marta Bondare (flauta, ped. Sarmīte Kubuliņa). Mijoties ar instrumentāliem skaņdarbiem, solo dziedājumu izpildīja Arsēnijs Pometuns un Sņežanna Veselova (ped. Ingrīda Pilskalne). Ar baudu sajust zem pirkstiņiem lieliskā Estonia flīģeļa taustiņus izdevās Katrīnai Bromai un Ralfam Vīksnam. Pateicība visiem pedagogiem, kas sagatavoja audzēkņus, atbalstīja viņu uzstāšanos un darbojās kā koncertmeistari.

Rūdolfs Pakalns, kcm Rita Bogdanova
Ralfs Vīksna, pedagogs Rita Bogdanova
Vijolnieku ansamblis (Klaudija Kļava-Būmane, Rihards Bumbišs, Annija Strupkāja, Katrīna Anna Leisa, Elza Pušpure)
Pateicamies koncerta organizētājiem – Alūksnes Kultūras centram par uzaicinājumu sadarboties un personīgi Līvai Leimanei.
Visu publicēto foto autore – Sanita Bērziņa