Rīgas Saksofonu kvartets Alūksnē!

Rīgas Saksofonu kvartets turpina aizsākto meistarklašu un koncertu ciklu “Nāc, muzicēsim kopā!”, dodoties uz mūzikas skolām Latvijas reģionos un saņemot milzīgu interesi par pasākumu. Šoreiz mūziķi apmeklēs Alūksnes Mūzikas skolu, lai vadītu meistarklases jaunajiem saksofonistiem, dalītos pieredzē ar pedagogiem. Meistarklašu turpinājumā sekos koncerts, kurā skanēs dažādu laikmetu un stilu mūzika, kas jauniešus iepazīstinās ar plašākām saksofona spēles iespējām un repertuāru. Koncerta noslēgumā kvarteta mūziķi un jaunie saksofonisti vienosies koporķestrī, radot kopīgu muzicēšanas prieku. Koncertu “Nāc, muzicēsim kopā!” Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē aicināti apmeklēt visi interesenti!

https://www.rigasaxophonequartet.com/

 

 


Aicinām uz koncertu!

Nākamajā nedēļā, Ceturtdien – 28. martā, plkst. 17:30 Alūksnes Ceļu pārvaldes Zālē notiks muzikālā pēcpusdiena Fantastikas tēli mūzikā. Kā vēsta nosaukums, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu izpildījumā varēsiet dzirdēt dziesmas un skaņdarbus ar teiksmainu un noslēpumiem apvītu tematiku. Laipni aicināti visi interesenti!


Sveicam Taustiņinstrumentu spēles klases audzēkņus ar veiksmīgu dalību konkursā!

Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles un akordeona spēles klases audzēkņi 6. martā devās uz Gaujienas mūzikas un mākslas skolu, lai piedalītos VIII Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkursā. Sveicam audzēkņus – Santu Bērziņu, Emīliju Ēveli, Anci Ābolkalni, Anci Poļaku, Aivi Ilvesu, Ēriku Dubovsku, Anastasiju Semjonovu, Daniilu Poļakovu, Armando Zujevu, Elīnu Egli, Kristiānu Elstiņu, Andri Rozenbergu, Kalvi Serdantu – ar gūtajiem panākumiem, pateicamies pedagogiem – Lāsmai Cunskai, Ritai Bogdanovai, Initai Čerbikovai, Aivai Grosai, Ilzei Kangsepai, Alfam Kitlim – par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu!


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi muzicē Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē!

3. martā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem, koncertmeistarēm un vecākiem devās uz Rīgu, lai muzicētu konkursā – koncertciklā Talants Latvijai. Katrai mūzikas skolai bija jāsniedz sava koncerta programma, kuru izvērtēja konkursa žūrija. Spilgtākie priekšnesumi tika izvirzīti uz finālu, kurš notiks 12. maijā. Alūksnes Mūzikas skolas jauno mūziķu izpildījumā varēja dzirdēt latviešu, Rietumeiropas, amerikāņu un Tālo Austrumu zemju komponistu skaņdarbus. Pateicamies audzēkņiem – Rihardam Bumbišam, Ernestam Ervīnam Dovgānam, Emīlijai Ēvelei, Klaudijai Kļavai – Būmanei, Sandim Krūmiņam, Annijai Plīsei, Tīnai Sloģei, Raivim Dāvim Steberim, Paulam Stradiņam, Deividam Struckim – par augstvērtīgo sniegumu, pedagogiem Lāsmai Cunskai, Aivai Grosai, Mārcim Kalniņam, Zigmāram Krūmiņam, Sarmītei Kubuliņai, Sandoram Līviņam, Inesei Petrikalnei, koncertmeistarēm Initai Čerbikovai, Aivai Grosai, Ilzei Kangsepai, Ilvai Liepiņai par ieguldīto darbu un veltīto laiku kvalitatīva priekšnesuma veidošanā un vecākiem par sniegto atbalstu un labu, mīļu, uzmundrinošu vārdu!

Vēlam veiksmi mūsu finālistiem:

Ernests Ervīns Dovgāns (sitaminstrumenti)

Emīlija Ēvele (klavieres)

Klaudija Kļava – Būmane (vijole)

Annija Plīse (klarnete)

Tīna Sloģe (flauta)

Pauls Stradiņš (sitaminstrumenti)

Deivids Struckis (eifonijs)


1. vieta konkursā “Rīgas Stīgas 2019”

1. martā Rīgā, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, notika II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss Rīgas Stīgas 2019. Konkursā piedalījās Alūksnes Mūzikas skolas Vijoles spēles klases ansamblis, kuru sagatavoja skolotāja Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa. Sveicam ansambli ar iegūto I vietu! Pateicamies audzēkņiem, skolotājai, koncertmeistarei par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu.


Sveicam pūšaminstrumentu spēles audzēkņus ar panākumiem starptautiskā konkursā!

Alūksnes Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi 1. martā devās uz Daugavpili, lai piedalītos III Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā Naujene WIND 2019. Esam priecīgi un lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem. Pateicamies skolotājiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu!


Sveicam Sitaminstrumentu spēles un klavierspēles audzēkņus!

 

 

 

 

Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases ansambļi piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā No baroka līdz rokam VidzemēVecāko klašu ansamblis 21. februārī devās uz Valmieru, savukārt jaunāko klašu ansamblis konkursā piedalījās 23. februārī Cesvainē. Abi mūzikas skolas kolektīvi ieguva I pakāpes diplomus ar augstākajiem punktu novērtējumiem savā kategorijā un tika izvirzīti dalībai fināla konkursā Rīgā. Sveicam audzēkņus ar lielisko sniegumu! Pateicamies pedagogiem Mārcim Kalniņam un Initai Čerbikovai par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu!


Laipni aicināti Rīgā uz konkursu – koncertciklu “Talants Latvijai”

Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu 2019. gada 3. martā plkst. 14.00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē aicina uz konkursa – koncertcikla Talants Latvijai 28. sezonas koncertu, kurā muzicēs arī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi.

Konkurss – koncertcikls Talants Latvijai notiek kopš 1991. gada. Tā dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs bija Arnolds Skride (līdz 2010. gadam), kura iesākto darbu turpināja Mārtiņš Jauģietis (līdz 2017. gadam). Kopš 2018./2019. gada sezonas konkursa – koncertcikla Talants Latvijai producents un mākslinieciskais vadītājs ir Normunds Dreģis.

Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas reģionālo mūzikas skolu audzēkņu profesionālo iemaņu attīstību, kā arī dot iespēju jaunajiem un topošajiem mūziķiem apliecināt savu talantu. Vairāku gadu garumā šis konkurss ir bijis kā radoša atspēriena punkts Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem, veicinājis jauno talantu izaugsmi un mērķtiecīgu pilnveidošanos.

Visi laipni aicināti!


Sveicam Pūšaminstrumentu spēles audzēkņus ar panākumiem Valsts konkursa finālā!

 

 

 

 

Alūksnes Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi laikā no 11. līdz 14. februārim piedalījās Valsts konkursa Fināla kārtā Rīgā, Augusta Dombrovska Mūzikas skolā. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par audzēkņu lielisko sniegumu un augstajiem rezultātiem:

Deivids Struckis (eifonijs) – I vieta
Tīna Sloģe (flauta) – II vieta
Annija Plīse (klarnete) – III vieta
Pateicamies skolēniem, pedagogiem, koncertmeistarēm par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu.


Sveicam Sitaminstrumentu spēles audzēkņus ar panākumiem Valsts konkursa finālā!

 

 

 

 

Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles audzēkņi laikā no 11. līdz 14. februārim piedalījās Valsts konkursa Fināla kārtā Rīgā, Augusta Dombrovska Mūzikas skolā. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par audzēkņu lielisko sniegumu un augstajiem rezultātiem:

Ernests Ervīns Dovgāns – II vieta
Haralds Dauškans – III vieta
Pauls Stradiņš – III vieta
Pateicamies skolēniem, pedagogam un koncertmeistarei par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu.