Svētdien, 26. maijā, Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē izskanēja Alūksnes Mūzikas skolas absolventu 76. izlaidums.

Mīļie absolventi! Novēlam būt pārliecinātiem par sevi un nezaudēt spēju sapņot, jo tad vienmēr būs kam piepildīties. Lai jūsu talants turpina skanēt arī pēc mūzikas skolas beigšanas! No sirds apsveicam un lepojamies!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas absolventi un pedagogi (foto no skolas arhīva)