Gaidot pavasari, un centīgi gatavojoties VII Starptautiskajam pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursam “Naujene WIND 2024”, pirmdien, 19. februārī, Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi muzicēja sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.

Klausītāji varēja izbaudīt flautas, saksofona, trompetes, eifonija, mežraga un trombona skanējumu. Jaunajiem māksliniekiem bija iespēja uzstāties publikai pirms došanās uz konkursu.

Paldies sociālās aprūpes centra “Alūksne” darbiniekiem par laipno uzņemšanu, audzēkņiem par lieliskajiem priekšnesumiem, pedagogiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu un klausītājiem par kopā būšanu!

Lai pavasara gaidīšanas laiks ir gaišs un priekpilns!

Foto: Muzicē trompetes spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē flautas spēles klases audzēkne un koncertmeistare

Foto: Muzicē trombona spēles klases audzēkne un koncertmeistare

Foto: Muzicē trompetes spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē eifonija spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē flautas spēles klases audzēkne un koncertmeistare

Foto: Muzicē trompetes spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē eifonija spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē saksofona spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē mežraga spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Muzicē trompetes spēles klases audzēknis un koncertmeistare

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi un pedagogi