Mēnesis: 2018. gada marts

Koncerts nedēļas nogalē!

Alūksnes Mūzikas skola aicina uz klavierspēles duetu un sitaminstrumentu ansambļu koncertu. Ieeja brīva!


Sveicam pianistus un akordeonistus!

 

Pagājušajā nedēļā Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles un akordeona spēles audzēkņi piedalījās VI Alūksnes un Apes novadu Jauno izpildītāju konkursā Gaujienas mūzikas un mākslas skolā. Pateicamies visiem audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem par ieguldīto darbu!


Sveicam pūšaminstrumentālistus!

Pavasarīgais marta mēnesis Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem un pedagogiem iesācies veiksmīgi ar dalību II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2018” Daugavpilī. Flautiste Tīna Sloģe ieguvusi 1. vietu! Apsveicam ar panākumiem audzēkni, viņas vecākus, skolotāju Sarmīti Kubuliņu un koncertmeistari Ilvu Liepiņu!


Sveicam pūšaminstrumentālistus!

 Pavasarīgais marta mēnesis Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem un pedagogiem iesācies veiksmīgi ar dalību II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2018” Daugavpilī. Eifonija spēles audzēknis Deivids Struckis ieguvis 1. vietu un trompetists Deivids Miķelsons – 2. vietu. Apsveicam audzēkņus, viņu vecākus, skolotāju Zigmāru Krūmiņu un koncertmeistari Aivu Grosu!


Sveicam pūšaminstrumentālistus!

Pavasarīgā marta mēneša sākumā Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņi piedalījās II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2018” Daugavpilī.  Trombona spēles audzēkne Elīna Strazda ieguvusi 2. vietu! Apsveicam ar panākumiem Elīnu, viņas vecākus, skolotāju Uldi Mūrnieku un koncertmeistari Ritu Bogdanovu!


Sveicam pūšaminstrumentālistus!

 Pavasarīgais marta mēnesis Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem un pedagogiem iesācies veiksmīgi ar dalību II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2018” Daugavpilī. Trompetisti Konstantīns Sokura un Linda Čemisova ieguvuši 3. vietu. Apsveicam audzēkņus, viņu vecākus, skolotāju Uldi Mūrnieku un koncertmeistari Ritu Bogdanovu!


Sveicam sitaminstrumentu spēles ansambļa dalībniekus!

 Februāra izskaņā Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles ansamblis skolotāja Mārča Kalniņa vadībā piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Cesvainē, iegūstot I vietu. Apsveicam ar gūtajiem panākumiem audzēkņus – Haraldu Dauškanu, Lauri Luguzi, Daniilu Poļakovu, Valteru Spirku, viņu vecākus un skolotāju Mārci!