Pavasarīgais marta mēnesis Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem un pedagogiem iesācies veiksmīgi ar dalību II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2018” Daugavpilī. Flautiste Tīna Sloģe ieguvusi 1. vietu! Apsveicam ar panākumiem audzēkni, viņas vecākus, skolotāju Sarmīti Kubuliņu un koncertmeistari Ilvu Liepiņu!