Pavasarīgais marta mēnesis Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem un pedagogiem iesācies veiksmīgi ar dalību II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2018” Daugavpilī. Eifonija spēles audzēknis Deivids Struckis ieguvis 1. vietu un trompetists Deivids Miķelsons – 2. vietu. Apsveicam audzēkņus, viņu vecākus, skolotāju Zigmāru Krūmiņu un koncertmeistari Aivu Grosu!