Pagājušajā nedēļā Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles un akordeona spēles audzēkņi piedalījās VI Alūksnes un Apes novadu Jauno izpildītāju konkursā Gaujienas mūzikas un mākslas skolā. Pateicamies visiem audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem par ieguldīto darbu!