2023. gada 30. maijā Alūksnes novada pašvaldība un Izglītības pārvalde godināja 2022./2023. mācību gada izcilākos izglītojamos par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas mēroga konkursos un sacensībās. Par iegūto II vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II un III kārtās Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma Alūksnes Mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēknis un absolvents Rihards Bumbišs, kā arī viņa skolotāja Inese PETRIKALNE un koncertmeistare Ilze KANGSEPA. Par iegūto III vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārtā naudas balvas saņēma arī  Roberta Bumbiša un Emīlija Gusta. Ļoti lepojamies ar viņiem!

Foto no D. Plaudes arhīva.