2022.gada 9.februārī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi un koncertmeistari atsaucās aicinājumam ciemoties Jaunannas tautas namā tuvojošo svētku noskaņās.

Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis, no kreisās Rihards Bumbišs, Katrīna Anna Leisa, Laura Vīksna, Roberta Bumbiša, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Vijoles spēles klases audzēknis Rihards Bumbišs, pedagogs, Inese Petrikalne un koncertmeistare Ilze Kangsepa
Jaunāko klašu vijoļu duets Roberta Bumbiša un Laura Vīksna, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Pedagoga Sandora Līviņa saksofona klases audzēkne Keita Lemeševska, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Pauls Stradiņš, pedagogs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Lemba
Visi koncerta ” Skaņu putenis” dalībnieki no Alūksnes Mūzikas skolas.

Paldies visiem pedagogiem, kas sagatavoja audzēkņus – Inesei Petrikalnei, Sandoram Līviņam, Sarmītei Kubuliņai, Aivai Grosai, Zigmāram Krūmiņam, Uldim Mūrniekam, Mārcim Kalniņam, Ilzei Kangsepai, Initai Lembai un Ingrīdai Pilskalnei. Paldies Jaunannas pagasta pārvaldei, Jaunannas Tautas nama vadītājai un sirsnīgajam autobusa šoferim, kas mūs aizveda uz koncertu un pārveda mājās.