Muzikālās pēcpusdienas ” Lūcijai Garūtai – 120″ idejas autore, režisore un vadītāja, mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Agrita Kalniņa
Vijoles spēles klases audzēkne Elza Pušpure, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Alūksnes Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālā ansambļa grupa, pedagogs Ingrīda Pilskalne, koncertmeistare Lilija Kovaļa