Šodien, 4. maijā, svētku programmu pie Brīvības pieminekļa Rīgā atklāja Latvijas skolu jaunatnes pūtēju orķestri, tostarp,  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris. Orķestra bāze ir Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un absolventi, kā arī, protams, diriğents, mūsu pūšaminstrumentu spēles pedagogs Sandors Līviņš. Orķestri tradicionālajā 4. maija pūtēju orķestru defilē programmā  atgriezušies pēc divu gadu pauzes. “Šogad nenotika konkurss, bet tikai koncerts, kurā piedalījās mazāk dalībnieku nekā parasti – trīs lielpilsētu skolas ar mūzikas novirzienu un arī mēs. Emocijas fantastiskas, īpaši šajos svētkos uzstājoties pēc divu gadu pauzes,” stāsta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra defilē vadītāja un kolektīva horeogrāfe Ilze Līviņa. Latviju Brīvības svētkos sveica Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris “Rota”, Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestris, Daugavpils 13. vidusskolas pūtēju orķestris un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris ar defilē programmām un koporķestris ar latviešu tautasdziesmu aranžijām un Gunāra Ordelovska skaņdarbiem.

Ernsta Glika Alūksnes Ģimnāzijas orķestris un defilē programmas dejotājas, priekšplānā defilē vadītāja un horeogrāfe Ilze Līviņa. Foto no orķestra krājumiem.

Mātes dienas priekšvakarā, 5.maijā Mārkalnes tautas namā mārkalniešus ar muzikālu sveicienu iepriecināja Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Mārkalnes Tautas namā tika atklāta gleznu izstāde, un gan gleznās, gan skaņdarbos iekļāvās tēmas par ziediem.

Alūksnes Mūzikas skolas jaunie mūziķi ar pedagogiem pēc Mārkalnes Tautas namā notikušā koncerta. Foto – Sanita Silirova

Piektdienas pēcpusdienā, 2022.gada 6.maijā, Alūksnes Mūzikas skolā tika organizēta kārtējā muzikālā pēcpusdiena, kurā 20.un 21.gadsimta muzikālās idejas, atklāsmes un emocijas izspēlēja dažādu izglītības programmu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem. Koncertu atklāja mūsu visu labo domu sūtījums Ukrainai un tās pašaizliedzīgajai tautai, klausoties Miras Šanturk Tereščukas skaņdarbu, kas radies kara pirmajā dienā 2022.gada 24.februārī. Skaņdarbu atskaņoja pedagoģe Rita Bogdanova.

Muzikālās pēcpusdienas noslēgumā skaņdarbi tika veltīti visām māmiņām, gan mūsu audzēkņu māmiņām klātbūtnē, gan jebkura klausītāja māmiņām viņu siltajās mājās, gan tikai vairs domās sastopamajām māmiņām. Koncertu vadīja 7.* flautas klases audzēknes Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe, koncerta programmu sagatavoja pedagogs Marija Vīksna. Sakām paldies visiem pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu koncertam un vecākiem par atbalstu.

Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis, pedagogs Inese Petrikalne, kcm Ilze Kangsepa
Koncerta vadītājas Elizabete Baldiņa un Tīna Sloģe
Muzikālās pēcpusdienas “20.un 21.gadsimta muzikālās atklāsmes” jaunie mākslinieki un viņu pedagogi. Foto – Gunta Boša