Lepojamies ar Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles izglītības programmas vadītājas un pedagoģes Initas Lembas atsaukšanos Alūksnes Muzeja aicinājumam spēlēt uz restaurētā muzeja instrumenta un atskaņot mūziku, kas vēsturiski dziļi saistīta ar muižas pils saimnieka ģimeni. Vairāk lasi https://www.facebook.com/aluksne.museum/posts/3266776596877831