No 2021.gada 25.oktobra līdz 29.oktobrim tiek pagarinātas skolēnu brīvdienas profesionālās ievirzes izglītības programmās. Mācības atsāksies 2021.gada 1.novembrī ATTĀLINĀTI no 1.-9.* klasei.

Interešu izglītības programmās mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta no 2021.gada 21.oktobra līdz 14.novembrim.

Alūksnes Mūzikas skolas administrācija

Sargiet sevi un savus apkārtējos cilvēkus, esiet veseli un atbildīgi!