Mēnesis: 2023. gada jūnijs

Alūksnes Novada Pagodinājums Izglītībā

2023. gada 30. maijā Alūksnes novada pašvaldība un Izglītības pārvalde godināja 2022./2023. mācību gada izcilākos izglītojamos par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas mēroga konkursos un sacensībās. Par iegūto II vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II un III kārtās Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu saņēma Alūksnes Mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēknis un absolvents Rihards Bumbišs, kā arī viņa skolotāja Inese PETRIKALNE un koncertmeistare Ilze KANGSEPA. Par iegūto III vietu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārtā naudas balvas saņēma arī  Roberta Bumbiša un Emīlija Gusta. Ļoti lepojamies ar viņiem!

Foto no D. Plaudes arhīva.


						

Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2023”

Saulainā, ar ceriņziedu smaržu piepildītā, 23. maija dienā, Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis” norisinājās XXVI Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2023”, pulcinot 45 jaunos izpildītājmāksliniekus no Latvijas un Igaunijas mūzikas skolām. Alūksnes Mūzikas skolu šajā reizē pārstāvēja Mārča Kalniņa 7. sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Pauls STRADIŅŠ. Konkursa īpatnība bija tāda, ka šoreiz konkurenci sastādīja visu mūzikas instrumentu (klavieru, vijoles, flautas, klarnetes utt…) spēles dalībnieki, kuru sniegumu vērtēja žūrija no visām 3 Baltijas valstīm – Artūrs CINGUJEVS (Latvija), Rūta Varniene (Lietuva), Kristina Katavičiūte (Lietuva) un Berts Langerevs (Igaunija).

Pauls Stradiņš kļuva par konkursa Diplomandu un ieguva jaunu pieredzi konkurētprasmēm dažādu instrumentu grupā.

Paldies Paulam STRADIŅAM par ieguldīto darbu, kuru palīdzēja paveikt arī skolotājs Mārcis KALNIŅŠ un koncertmeistare Inita LEMBA.


JAUNĀS KOKLĒTĀJAS DEBITĒ IECAVĀ

Mūsu skolas skolotājas Ingas KALNIŅAS jaunās koklētājas Paula SUPE un Alise VOLCĪTE šī gada 28. aprīlī devās uz Iecavas Mūzikas un mākslas skolu, lai piedalītos VIII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkursā “Iecava 2023”. Konkurss norisinājās četrās klašu grupās, kurā dalību ņēma 42 koklētājas no 17 dažādām Latvijas skolām. Savā pirmajā uzstāšanās reizē mūsu debitantes – Paula Supe un Alise Volcīte jaunākajā grupā saņēma PATEICĪBU par piedalīšanos, vienlaikus gūstot lielisku pieredzi un stimulu turpināt pilnveidot savas muzikālās un tehniskās prasmes nākošajām uzstāšanās reizēm. Prieks un lepnums, ka meitenes turpina pilnveidot un saglabāt dzīvas senās kokles spēles tradīcijas. Paldies skolotājai Ingai KALNIŅAI par audzēkņu sekmīgu sagatavošanu un vecākiem par sniegto atbalstu!

Paula Supe [foto no pers. arhīva]
Foto no I.Kalniņas personīgā arhīva.