Mēnesis: 2022. gada septembris

Alūksnes Mūzikas skolas absolventiem un audzēkņiem – tālus un skaistus mūziķu ceļus!

Alūksnes Mūzikas skola ir saņēmusi pateicību no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas Vidusskolas par mūsu muzikālo un mācīties gribošo absolventu un audzēkņu pievienošanos profesionālai mācību iestādei – Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai, šogad pabeidzot to, lai turpinātu tālāku savu mūziķa ceļu un izaugsmi! Šī gada Kalniņskolas absolventu vidū ir vairāki mūsējie! Lai audzēkņu turpmākie pedagogi kļūst par viņu augstākās un profesionālās izglītības un dzīves gudrības motivētājiem!

Arī šajā, 2022./2023. mācību gadā, vairākās Latvijas profesionālās mūzikas mācību iestādēs mācības uzsāka vairāki Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi! Vēlam visskaistākos ceļus izaugsmei, jauniem apvāršņiem un muzicēšanas iespējām mūsu audzēkņiem:

HARALDAM DAUŠKANAM – tagad EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNIM SITAMINSTRUMENTU SPECIALITĀTĒ, pateicība pedagogam Mārcim Kalniņam un koncetmeistarei Initai Lembai

TĪNAI SLOĢEI – tagad EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNEI FLAUTAS SPECIALITĀTĒ, pateicība pedagogam Sarmītei Kubuliņai un koncertmeistarei Ilva Liepiņai

ERNESTAM ERVĪNAM DOVGĀNAM – tagad JĀZEPA MEDIŅA RĪGAS 1.MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNIM SITAMINSTRUMENTU SPECIALITĀTĒ, pateicība pedagogam Mārcim Kalniņam un koncertmeistarei Initai Lembai

ELIZABETEI BALDIŅAI – tagad ALFRĒDA KALNIŅA CĒSU MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNEI VOKĀLĀS DZIEDĀŠANAS SPECIALITĀTĒ, pateicība flautas skolotājai Sarmītei Kubuliņai, vokālās dziedāšanas skolotājai Inesei Krūmiņai, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai un Ilvai Liepiņai.

Visu audzēkņu iestāšanos stiprinājuši un nodrošinājuši mūsu skolas mūzikas teorijas, solfedžo un mūzikas literatūras pedagogi MARIJA VĪKSNA un AGRITA KALNIŅA, un mēs Alūksnes Mūzikas skolas administrācijas vārdā izsakām visdziļāko atzinību visiem pedagogiem un audzēkņu vecākiem.

Labu ceļa vēju! Lielus sapņus, labus plānus, augstus mērķus, pacietību, interesi un dziļu mīlestību uz mūziku un savu instrumentu! Mēs, Alūksnes Mūzikas skola, esam vienmēr ar Jums!


Konkurss- koncerts “Vidzemes Talanti” – ar daudzskaitlīgiem Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu panākumiem!

2022.gada 28.augustā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas Vidusskolas jau tradicionāli rīkotajā konkursā par iespēju piedalīties koncertā “Vidzemes Talanti- 2022” Vidzemes koncertzālē “Cēsis” un muzicēt kopā ar Vidzemes kamerorķestri augstākos panākumus guva un koncertā ar godu un lepnumu nesa Alūksnes Mūzikas skolas vārdu četri Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi: Aigars Bērziņš, Emīls Sināts, Pauls Stradiņš (sitaminstrumentu spēles klase, pedagogs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Lemba) un Rihards Bumbišs (vijoles spēles klase, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa).

Uz nopietnu mūziķu iemīļotās skatuves, vienā koncertā ar labākajiem Cēsu, Dzērbenes, Limbažu, Rūjienas, Strenču, Valkas un Valmieras Mūzikas skolu audzēkņiem mūsējie Rihards, Aigars, Pauls un Emīls priecēja klausītājus ar saviem aizrautīgajiem skaņdarbu atskaņojumiem, ko iestudēja kopā ar Andra Veismaņa vadīto Vidzemes kamerorķestri. Spēlēt kopā ar orķestri, būt solistam lielā profesionālu mūziķu kopā, tas ir nopietns izaicinājums un vērtīga pieredze, ko teicamā līmenī paveica mūsu talantīgie audzēkņi. No visas sirds lepojamies!

Pie Vidzemes koncertzāles ” Cēsis” durvīm no kreisās – sitaminstrumentu pedagogs Mārcis Kalniņš, audzēkņi Pauls Stradiņš, Emīls SInāts, Aigars Bērziņš, Rihards Bumbišs un pedagogs Inese Petrikalne. Izauguši vasaras periodā!
Ar pedagogiem uz koncertzāles ” Cēsis” skatuves, pie sava instrumenta.

Šeit video fragments no koncerta. https://www.facebook.com/watch/?v=499678950857614

Jauku skatīšanos!