Mēnesis: 2018. gada februāris

Koncerts Igaunijas simtgadē

 Atzīmējot kaimiņvalsts Igaunijas simtgadi, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sagatavojuši koncertprogrammu Pierobežu melodijas un ritmi Igaunijas simtgadē. Alūksnes un Misso novadus vieno ilga un cieša sadarbība. Par tradīciju kļuvuši dažādi kultūras apmaiņas pasākumi. Esam priecīgi un gandarīti muzicēt pilsētā Misso – kaimiņiem igauņiem tik nozīmīgā un svinīgā dienā.


Sveicam sitaminstrumentālistus

Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles audzēkņi Pauls Stradiņš un Marks Emīls Rēdelis piedalījās XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (28.01.2018.). Abi audzēkņi uzrādīja labu sniegumu. Pauls Stradiņš dalībnieku kopvērtējumā ieguva Diplomu. Pateicamies audzēkņiem un viņu vecākiem, pedagogam Mārcim Kalniņam un koncertmeistarei Initai Čerbikovai.


Sveicam pūšaminstrumentālistus

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā izskanējis XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss (26.01.2018.), kurā veiksmīgi piedalījās Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņi – Deivids Miķelsons (Trompetes spēle) un Deivids Struckis (Eifonija spēle), iegūstot 3. vietu, Artis Eisaks (Eifonija spēle) – diplomu. Apsveicam ar panākumiem un pateicamies pedagogam Zigmāram Krūmiņam, koncertmeistarei Aivai Grosai un audzēkņu vecākiem.

 


Sveicam

  Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notika Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle Valsts konkurs II kārta (18.01.-19.01.2018.), kurā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi – Rihards Bumbišs un Klaudija Kļava – Būmane ieguva 3. vietu un tika izvirzīti uz Valsts konkursa finālu Rīgā. 

Sakām paldies skolotājai Inesei Petrikalnei, koncertmeistarei Ilzei Kangsepai un audzēkņu vecākiem.