Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā izskanējis XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss (26.01.2018.), kurā veiksmīgi piedalījās Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņi – Deivids Miķelsons (Trompetes spēle) un Deivids Struckis (Eifonija spēle), iegūstot 3. vietu, Artis Eisaks (Eifonija spēle) – diplomu. Apsveicam ar panākumiem un pateicamies pedagogam Zigmāram Krūmiņam, koncertmeistarei Aivai Grosai un audzēkņu vecākiem.