Autors: Inga Krasta

Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu dalība Jāņa Cimzes Starptautiskajā instrumentālo kvartetu konkursā

Ceturtdien, 4. aprīlī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās Jāņa Cimzes Starptautiskajā instrumentālo kvartetu konkursā, kas norisinājās J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā.

Apsveicam ar iegūto I vietu instrumentālo kvartetu:

            Leonards Dreimanis (marimba)

            Dārta Galahova (zvaniņi, bungas)

            Sandis Platais (bungas, zvaniņi)

            Karlīna Zēmele (klavieres)

Apsveicam ar iegūto III vietu saksofonu kvartetu:

            Alekss Skuja

            Ralfs Rainiks

            Amanda Konrade

            Keita Lemeševska

            LEPOJAMIES!

Paldies audzēkņiem par lielisko sniegumu, skolotājiem Mārcim Kalniņam, Initai Lembai, Sandoram Saulvedim Līviņam par ieguldīto darbu. Pateicamies vecākiem par līdzi jušanu, īpaši Dārtas mammai par ātro iesaisti un sniegto atbalstu transporta jautājumā.

            Priecājamies, ka,  piedaloties konkursos un koncertos, audzēkņi un skolotāji gūst arī pieredzi, plašāku skatu mūzikas pasaulē un iedvesmu tālākai radošai darbībai.

Foto: Alūksnes Mūzikas Sitaminstrumentu un Klavierspēles klases audzēkņi un pedagogi

Foto: Alūksnes Mūzikas Sitaminstrumentu un Klavierspēles klases audzēkņi un pedagogi


Muzikāls baudījums Alūksnē

Aicinām apmeklēt Alūksni – pilsētu, kurā dzīvo Mūzika!


Alūksnes Mūzikas skolas Muzikālā pēcpusdiena “Emilim Melngailim 150”

Latviešu komponista Emiļa Melngaiļa jubilejas gadā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi organizē Muzikālo pēcpusdienu, veltītu komponista daiļradei.

Koncertā izskanēs Emiļa Melngaiļa oriģināldarbi dažādu mūzikas instrumentu izpildījumā, viņa pierakstītās latviešu tautas dziesmas un citu komponistu apdarinātās latviešu tautas dziesmu melodijas.

Uz tikšanos ceturtdien, 11. aprīlī plkst. 17.30, Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē!


Par saīsinātajām mācību stundām pirms svētku nedēļā

28.marts ir pirms svētku diena. Pamatojoties uz profesionālās izglītības 28. panta 4. daļu, Alūksnes Mūzikas skola nosaka saīsināto mācību stundu ilgumu:


Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēkņu dalība XI Jauno izpildītāju konkursā Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolā

Trešdien, 20. martā Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolā notika XI Jauno izpildītāju konkurss, kurā piedalījās arī Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēkņi.

Žūrija atzinīgi novērtēja jauno pianistu sniegumu.

Apsveicam ar panākumiem:

Alise Poļaka – I vieta

Aleksandra Salaka – I vieta

Sofija Salaka – II vieta

Milana Vasakova – III vieta

Ance Poļaka – Atzinība

Priecājamies par audzēkņu Otto Herberta Bumbura un Jāņa Ķīša dalību konkursā.

Pēc konkursa bija iespēja apmeklēt žūrijas komisijas priekšsēdētājas Ilzes Mazkalnes vadītās meistarklases, kurās piedalījās arī Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēknis Jānis Ķīsis, kopā ar savu skolotāju Initu Lembu.

Pateicamies Klavierspēles skolotājām Lāsmai Cunskai, Aivai Grosai un Initai Lembai par ieguldīto darbu, gatavojot audzēkņus konkursam.

Liels paldies audzēkņiem un pedagogiem par centību un neatlaidību, vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu!

Foto: Konkursa godalgoto vietu ieguvēji – Klavierspēles klases audzēkņi

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēkņi – konkursanti, kopā ar skolotājiem

Foto: Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolas direktore Ilze Dāve

Foto: Mirklis no meistarklases – žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ilze Mazkalne un Alūksnes Mūzikas skolas Klavierspēles klases audzēknis


Alūksnes Mūzikas skolas vijoles spēles klases audzēkņu dalība Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkursā – 2024

Sestdien, 9. martā J. Norviļa Madonas Mūzikas skolā norisinājās Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss. Šī konkursa dalībnieku vidū bija arī divas Alūksnes Mūzikas skolas vijoles spēles klases audzēknes.

Konkursa žūrija atzinīgi novērtēja audzēkņu sniegumu. Apsveicam ar panākumiem:

Roberta Bumbiša – III vieta

Laura Vīksna – Atzinība

Liels paldies audzēknēm, skolotājai Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai par ieguldīto darbu, vecākiem un vecvecākiem par atbalstu un līdzi jušanu. Pateicamies šoferim no Alūksnes novada pašvaldības.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas vijoles spēles klases audzēknes

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas vijoles spēles klases audzēknes, skolotāja un koncertmeistare


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts Alūksnes PII “Sprīdītis”

Piektdien, 8. martā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi koncertēja Alūksnes PII “Sprīdītis”.

Koncertā izskanēja skaņdarbi klavieru, vijoles, saksofona un trompetes izpildījumā. Klausītājiem bija iespēja dzirdēt klavieru duetu. Noslēgumā izskanēja ksilofona, džambas un klavieru ansamblis.

Paldies PII “Sprīdītis” kolektīvam par uzņemšanu un gardo cienastu, klausītājiem par uzmanību un ieinteresētību, audzēkņiem un pedagogiem par lieliskajiem priekšnesumiem!

Lai pavasaris atnāk ar iedvesmu un lielisku noskaņojumu!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.


Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles klases audzēknes dalība jauno pianistu festivālā “Debija 2024”

Trešdien, 6. martā Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles klases audzēkne Aleksandra Salaka, kopā ar savu skolotāju Initu Lembu, devās uz Juglas Mūzikas skolu Rīgā, kur norisinājās VIII jauno pianistu festivāls “Debija 2024”.

Nu jau vairākus gadus šis festivāls pulcē jaunos 1. un 2. klašu pianistus no daudzām Latvijas Mūzikas skolām.

Festivāla žūrija atzīmēja pašus labākos priekšnesumus. Milzīgs prieks, jo Aleksandra bija labāko vidū.

Paldies Aleksandrai un viņas skolotājai Initai Lembai par ieguldīto darbu. Pateicamies Aleksandras vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Klavierspēles klases audzēkne un klavierspēles pedagoģe

Foto: Klavierspēles klases audzēkne saņem Atzinību

Foto: Klavierspēles klases audzēkne un klavierspēles pedagoģe


Alūksnes Mūzikas skolas kokles spēles klases audzēkņu dalība Valsts konkursa kokles spēles audzēkņiem II kārtā

Otrdien, 5. martā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kokles spēles audzēkņiem. Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja četras audzēknes.

Konkursa žūrija atzinīgi novērtēja mūsu audzēkņu sniegumu.

Sveicam ar veiksmīgu dalību konkursā Annu Jaunzemu un Paulu Supi!

Apsveicam ar iegūto III vietu Madaru Zellāni un Luīzi Renci!

Pateicamies audzēknēm, kokles spēles skolotājām Ingai Kalniņai un Danai Berkulei par ieguldīto darbu, vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu. Paldies šoferim no “SIA MIA MAKS”.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Muzicē kokles spēles klases audzēkne

Foto: Kokles spēles klases audzēknes un kokles spēles pedagoģe

Foto: Kokles spēles klases audzēknes


Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu dalība VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2024”

Ceturtdien, 22. februārī, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi mēroja tālo ceļu uz Daugavpili, lai piedalītos VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene Wind 2024”.

Mūsu audzēkņu sniegums bija lielisks:

Gustavs Vītols – III vieta

Tīna Beļenkova – II vieta

Katrīna Vilde – II vieta

Alekss Skuja – II vieta

Andris Rozenbergs – Atzinība

Matīss Žagats – III vieta

Valters Štrauss – III vieta

Kārlis Moloks – II vieta

Konstantīns Sokura – III vieta

Deniss Ņikitins – III vieta

Apsveicam konkursa dalībniekus ar sasniegumiem!

Paldies audzēkņiem, pedagogiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu. Pateicamies vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu un šoferiem no Alūksnes novada pašvaldības un “SIA MIA MAKS”.

Priecājamies un lepojamies!

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi, pedagogi un koncertmeistares

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas saksofona spēles klases audzēknis, pedagogs un koncertmeistare

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēknes

Foto: Alūksnes Mūzikas skolas flautas spēles klases audzēknes, pedagoģe un koncertmeistare