Viesojoties Gaujienā…

Jau 11. reizi Gaujiena, saulainā 1. marta dienā, bija pulcējusi jaunos izpildītājmāksliniekus no Alūksnes, Gaujienas, Smiltenes un Valkas mūzikas skolām. Ar sirsnīgu apsveikumu dalībniekus iepriecināja Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas vokālais ansamblis. Lai arī dalībnieku skaits bija neliels, toties šeit tika radīta īpaši brīva, nepiespiesta atmosfēra, kurā dalībnieki varēja izbaudīt vairāk svētku sajūtu nekā saspringtu konkurenci. Un vēl viena “mazā” konkursa priekšrocība. Pēc uzstāšanās konkursa dalībnieki varēja darboties mākslas darbnīcās, kā arī doties ekskursijā pa Gaujienas muižas parku un Anniņu apkārtni, baudot dabas jaukumus un apsnigušo mūzikas instrumentu skanējumu. Pastaigu lieliski vadīja Jānis Krišjānis, ļoti dzīvi stāstot par tā laika muižas vēsturi.

Pēc pastaigas parkā sekoja dalībnieku apbalvošana. Visi dalībnieki saņēma Pateicības rakstus un vērtīgas balvas. Mūsu skolas jaunāko dalībnieku vidū –  Tomass BLŪMS (ped R. Bogdanova) un sagatavošanas klases audzēkne Alise POĻAKA (Ped. L. Cunska). Godalgoto III vietu savā grupā ieguva Lāsmas CUNSKAS audzēkne Milana VASAKOVA. Apsveicam!

Konkursa noslēgumā pedagogi pilnveidoja savu profesionālo meistarību, vērojot mūsu skolas kādreizējās absolventes, tagadējās A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas klavierspēles pedagoģes Ilzes MAZKALNES vadītās meistarklases vecāko klašu audzēkņiem.

Lai šis pasākums kļūst kā pamudinājums katram dalībniekam tiekties pēc jaunām klavierspēles meistarības virsotnēm, uz ko īpaši iedvesmoja I. Mazkalnes 2. klavieru klases audzēknis Gustavs Kalējs.

Prieks par jaunajiem mūziķiem!