Alūksnes Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi 1. martā devās uz Daugavpili, lai piedalītos III Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā Naujene WIND 2019. Esam priecīgi un lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem. Pateicamies skolotājiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu un vecākiem par sniegto atbalstu!