Alūksnes Mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles klases ansambļi piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā No baroka līdz rokam VidzemēVecāko klašu ansamblis 21. februārī devās uz Valmieru, savukārt jaunāko klašu ansamblis konkursā piedalījās 23. februārī Cesvainē. Abi mūzikas skolas kolektīvi ieguva I pakāpes diplomus ar augstākajiem punktu novērtējumiem savā kategorijā un tika izvirzīti dalībai fināla konkursā Rīgā. Sveicam audzēkņus ar lielisko sniegumu! Pateicamies pedagogiem Mārcim Kalniņam un Initai Čerbikovai par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu!