25. janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika XXIV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. Tajā piedalījās dalībnieki no 37 mūzikas skolām, to skaitā arī Alūksnes Mūzikas skolas Eifonija spēles klases audzēkņi – Deivids Struckis un Artis Eisaks. Dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Lepojamies, ka mūsu skolas audzēkņi guvuši godalgotas vietas. Sveicam Deividu un Arti, skolotāju Zigmāru Krūmiņu, koncertmeistari Aivu Grosu. Pateicamies par ieguldīto darbu!