16. un 17. janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle Valsts konkursa II kārta. Priecājamies kopā ar mūsu skolas audzēkņiem par gūtajiem panākumiem un iespaidiem. Pateicamies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu un laiku!

Esam gandarīti, ka uz Valsts konkursa III kārtu, kas notiks Rīgā, izvirzīti mūsu skolas audzēkņi:

Tīna Sloģe (Flautas spēle), skolotāja Sarmīte Kubuliņa, koncertmeistare Ilva Liepiņa

Annija Plīse (Klarnetes spēle), skolotājs Sandors Līviņš, koncertmeistare Aiva Grosa

Deivids Struckis (Eifonija spēle), skolotājs Zigmārs Krūmiņš, koncertmeistare Aiva Grosa

Haralds Dauškans (Sitaminstrumentu spēle), skolotājs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Čerbikova

Ernests Ervīns Dovgāns (Sitaminstrumentu spēle). skolotājs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Čerbikova

Pauls Stradiņš (Sitaminstrumentu spēle), skolotājs Mārcis kalniņš, koncertmeistare Inita Čerbikova

Vēlam veiksmi nākamajā konkursa kārtā!