Alūksnes Mūzikas skolas Vijoļspēles klases audzēkņi Rihards un Klaudija piedalījās 18. Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivālā Salacgrīvā. Pateicamies audzēkņiem, viņu vecākiem un skolotājai Inesei Petrikalnei par ieguldīto darbu!